Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45386 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Handboek voor actiehelden David Borgenicht Handboek voor actiehelden (meer info) 191pp.. 191pp.. Goed € 8,00 Ovidius
De clan van de Wilde Honing A. Borsboom De clan van de Wilde Honing (meer info) 192pp. Naam met pen op schutblad. 192pp. Naam met pen op schutblad. Goed € 7,00 Ovidius
Levensverhaal van Jan Stalp... Recck, W.D. Levensverhaal van Jan Stalpaert den priester-dichter op het groote Bagijnhof te Delft. (meer info) 1930. Delft.De Bourbon.1930.Oorsp.omsl. Aan rander erg beschadigd omslag. Intern goed. 32pp. € 20,00 Ovidius
Herdenkingsboek ter gelegen... Nederlandse Bond van Boerinnen e.a. Plattelandsvrouwen. Herdenkingsboek ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan 1930-1940. 1940 1940Paperback. Goed. 47pp. Illustr.. € 16,00 Ovidius
De Arbeid en de Arbeidsgeme... Reiman, D. De Arbeid en de Arbeidsgemeenschap de Sleutel voor de Ontwikkeling en de beleving van Eenheidsbesef. (meer info) [1945]. [1945].Linnen goed. 93pp. € 12,00 Ovidius
Vijftig Jaren Boekdruk.Buit... Vijftig Jaren Boekdruk.Buitengewoon Nummer 7 Augustus 1948 van het Drukkersweekblad. (meer info) 1948. 1948.Oorspr.omsl.44pp. Illustr.. Redelijk. € 20,00 Ovidius
Rationaliteitseigenschappen... ALMERING, J.H.J. Rationaliteitseigenschappen in de vlakke meetkunde. (meer info) 1950. 1950.Oorspr.omslag. Ing. 13pp.Goed. € 32,00 Ovidius
Specimens of Type Faces E.J... Specimens of Type Faces E.J. Brill 1953. 1953.Paperback. Goed. 121pp. € 15,00 Ovidius
Gedenkboek  bij het tienjar... Evert Zandstra. Hans de Boer. Gedenkboek bij het tienjarig bestaan van de Verenigde Cooperatieve Suikerfabrieken Dinteloord. Riisendaal, Zevenbergen. VCS. (1957). (1957).Linnen, licht vuil. 121pp. Illustr. € 20,00 Ovidius
Michelangelo's Prophets and... Wind, edgar. Michelangelo's Prophets and Sibyls Lecture on Aspects of Art. From the Proceedings of the British Academy, Volume LI. 1960. Underlining with lead pencil, mostly in the margin..!! 1960. Underlining with lead pencil, mostly in the margin..!!Paperback. Good. 47-84 pp. Xlvii plates.... € 15,00 Ovidius
Over Pharyngoplastiek. On P... Honig, C.A.. Over Pharyngoplastiek. On Pharyngoplasty. Summaries. English, French, Ger,an. 1963. 1963.Paperback. Good. 75pp. € 15,00 Ovidius
Charles Bouleau La geometri... Charles Bouleau. Charles Bouleau La geometrie secrete des peintres. (meer info) 1963. Paris, aux editions du Seuil. 1963. Paris, aux editions du Seuil.Hardcover with slightly damaged dustwrapper.267pp. Name and small... € 110,00 Ovidius
Het Nederlandse boek en de ... Het Nederlandse boek en de nieuwe kunst 1892-1906. The Dutch Book 1892-1906. (meer info) 1965. 1965.Paperback, oblong. Omslag licht vuil/gevlekt.287 illustr. Met beschrijving. € 10,00 Ovidius
Schagen door de eeuwen heen. BREGMAN, J. Schagen door de eeuwen heen. 1965. 1965.Linnen. Goed. 271pp. € 9,00 Ovidius
Das Königliche Liederbuch d... Jammers, Ewald. Das Königliche Liederbuch des deutschen Minnesange. Eine Einführung in die sogenannte Manessische Handschrift. 1965. Verlag Lambert Schneider. 1965. Verlag Lambert Schneider.Hardcover with dust jacket. Good. 307pp.. € 40,00 Ovidius
A Dictionary of Chinese Idi... Yen-Kai, Huang . A Dictionary of Chinese Idiomatic Phrases. 1967. 1967.Hardcover. Good. Exlibris. 1291pp.. € 40,00 Ovidius
Technical Manual and Dictio... Gail Grant Technical Manual and Dictionary of Classical Ballet (meer info) 1967 third edition 1982. xvi,139pp. Illustr..1967PaperbackGoedd139e € 7,00 Ovidius
Die Handzeichnungen von And... Sutherland Harris, Ann und Eckhard Schaar. Die Handzeichnungen von Andrea Sacchi und Carlo Maratta. Band 1. (meer info) 1967. 1967.Paperback. Good.348pp.. € 62,00 Ovidius
Externe en interne vormings... Warries, Egbert. Externe en interne vormingscursussen. Een evaluatie-onderzoek op het gebied van vormingswerk met volwassenen. (meer info) 1968. 1968.Paperback. Ing. Licht beschadigd.x,189pp. € 10,00 Ovidius
Studies in Renaissance Thou... Kristeller Paul Oskar Studies in Renaissance Thought and Letters. (meer info) 1969. 1969.Softcover. Sine repaired with cellotape. Xvi,680ppName on first free endpaper. € 35,00 Ovidius
Het einde van een keizerrij... Watt, M.. Het einde van een keizerrijk. De Duitse tragedie: Versailles en de Duitse revolutie. 1970. Boom Meppel.1970.Hardcover met stofomslag.390pp. € 7,00 Ovidius
De opgang met draaiende wie... scheur, Albert van de. De opgang met draaiende wielen. Memoires van een trasportondernemer. 1970. 1970.Hardcover zonder stofomslag.Goed. 187pp. Illustr.. € 13,00 Ovidius
Transformations in Late Eig... R. Rosenblum Transformations in Late Eighteenth-Century Art (meer info) 1970 Third pring 1974. Naam met pen op schutblad. Leesvouwen rug.1970PaperbackRedelijkd74 € 8,00 Ovidius
Oestrische en ovariële akti... Muurling, F.. Oestrische en ovariële aktiviteit bij Texelse schapen in Nederland. (meer info) 1971. 1971.Paperback,. Goed. 76pp. € 14,00 Ovidius
Russischer Realismus 1850 -... Gallwitz, Klaus . Russischer Realismus 1850 - 1900. Staatl. Kunsthalle, Baden-Baden. 1972. 1972.. 1972..Paperback. Good.331pp.. Illustr.. € 15,00 Ovidius
Israel Oriental Sudies. II. Kister, M.J.., J. Blau..A. Dotan. G. Goldenberg, S. Pines. A.F. Rainey. S.Shaked. Israel Oriental Sudies. II. 1972. Tel Aviv University.1972.Hardcover with slightly damaged d.j.473pp.. € 50,00 Ovidius
Sociale geschiedenis van de... G.J. Harmsen;W. Abendroth Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging (meer info) 1972. SUN. 173pp. 1972. SUN. 173pp. Redelijk € 7,00 Ovidius
Arbeid en levensstandaard i... Offermans, P.H.G.M. Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600) Offermans 1972. Walburg Pers. Gelderse Historische Reeks III. Paperback. 238pp. 1972. Walburg Pers. Gelderse Historische Reeks III. Paperback. 238pp. € 7,00 Ovidius
Beowulf: With the Finnesbur... WRENN C.L. EDITOR FULLY REVISED BY BOLTON W.F. Beowulf: With the Finnesburg Fragment. Fully revised by W. F. Bolton 1973 Edition. Harrap London. 1973 Edition. Harrap London.Paperback. Good.301pp.. € 12,00 Ovidius
Natural supernaturalism; tr... Abrams, M.H.. Natural supernaturalism; tradition and revolution in romantic literature. 1973. Norton & Comp. 1973. Norton & Comp.Paperback. 55ppp. € 13,00 Ovidius
Inleiding in de marxistiese... Inleiding in de marxistiese ekonomie 1974 Negende druk, 1974.1974PaperbackRedelijkd106 € 7,00 Ovidius
Inleiding in de marxistiese... Inleiding in de marxistiese ekonomie (meer info) 1974 1974OnbekendRedelijk € 7,00 Ovidius
Alternatief kerkelijk huwel... Alternatief kerkelijk huwelijksrecht (meer info) 1974. 61pp . Paperback. 1974. 61pp . Paperback.1974Onbekendd193 € 7,00 Ovidius
Gerhard Ter Borch Zwolle 16... Gerhard Ter Borch Zwolle 1617. Deventer 1681 Landesmuseum Münster 1974. 1974. Munster. 1974. Munster.Paperback. Good.247pp. Illustr.. € 12,00 Ovidius
Mind in Buddhist Psycology Tshe-Mchog-Glin;Yeshe Gyaltshan;Ye-Shes Rgyal-Mtshan Mind in Buddhist Psycology (meer info) 1975 1975PaperbackMatigd136 € 7,00 Ovidius
Leonardo daVinci RETI, LADISLAO (ONDER REDACTIE VAN) Leonardo daVinci 1975; Het Spectrum, Utrecht. 1975; Het Spectrum, Utrecht.Hardcover met stofomslag. Goed. 319pp.Illustr.. Naam met pen op schutbla... € 12,00 Ovidius
Amsterdam burgerweeshuis. D... Meischke, R. Amsterdam burgerweeshuis. De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst Deel 1. 1975. Staatsuitgeverij. 1975. Staatsuitgeverij. Hardcover met stofomslag. Viii,374pp.kleine scheur stofomslag. € 10,00 Ovidius
Voordrachten over het evang... L.M. Mispelblom Beyer-van den Bergh v;r. Steiner Voordrachten over het evangelie volgens Lukas (meer info) 1975. Vrij Geestesleven. 233pp. 1975. Vrij Geestesleven. 233pp. Redelijk € 7,00 Ovidius
NSULA DEI van Regenten Coll... Donders, F.A. NSULA DEI van Regenten College naar Bestuur. [1976] [1976]Paperback, omslag licht vuil. Redelijk.158pp. Illustr.. € 9,00 Ovidius
Zeg geen ja als je nee wilt... C. Nemeth-Linnebank;Jean Baer Zeg geen ja als je nee wilt zeggen (meer info) 1976. De Toorts Haarlem. Hoek uit schutblad geknipt. Omslag licht vuil. Verder goed. 264pp. 1976. De Toorts Haarlem. Hoek uit schutblad geknipt. Omslag licht vuil. Verder goed. 264pp. Redelijk € 9,00 Ovidius
In het spoor van de draglin... J. Muller In het spoor van de dragline of de verandering van de stad (meer info) 1976. Heuff Nieuwkoop. kartonnen met 8 uitklap tekeningen. 1976. Heuff Nieuwkoop. kartonnen met 8 uitklap tekeningen. Goed € 25,00 Ovidius
Inside Jazz Leonard Feather;Leonard G Feather;Leonard G. Feather Inside Jazz (meer info) 1977 103pp. Illustr..1977PaperbackGoedd58 € 7,00 Ovidius
Prenatal Lung Maturation an... Egberts, J.. Prenatal Lung Maturation and hyaline mambrane disease in Lambs. (meer info) 1977.. 1977..Paperback.79pp. € 9,00 Ovidius
Nederlandse volksschilderkunst J. Zuidema Nederlandse volksschilderkunst (meer info) 1977. 104pp. Illustr.. 1977. 104pp. Illustr..Paperbackd198 € 7,00 Ovidius
John Wyndham - Het anti-G John Wyndham Het anti-G (meer info) 1977, Fontein, Baarn. paperback. 174pp. 1977, Fontein, Baarn. paperback. 174pp. Goed € 7,00 Ovidius
De mythe Marx Berg, Inno J.M. van den De mythe Marx 1978. 1978.Paperback. Goed. 143pp.. € 7,00 Ovidius
1828-1978 Honderdvijftig ja... Vries, Sjoerd de. 1828-1978 Honderdvijftig jaar Brinkman & Niemeijer NV. 1978. 1978.Hardcover. Goed. 48pp.. Illustr.. € 14,00 Ovidius
 - Kleine historie van Zutphen Kleine historie van Zutphen 1978 63pp.1978PaperbackGoedd140 € 8,00 Ovidius
Stroom. De geschiedenis van... Mijn, Aad van der.. Stroom. De geschiedenis van een blijvend wonder. (meer info) 1978. 1978.Or.hardcover met st.omsl..130pp.. € 8,00 Ovidius
Ontspannen leven door autog... H. Baum Ontspannen leven door autogene training (meer info) 1978. 145pp. 1978. 145pp. Goed € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |