Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45218 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Accès à l'Union Européenne ... MOUSSIS, Nicolas. Accès à l'Union Européenne droit, économie, politique. European Study Service. European Study Service.13 edition revisee.2008.Paperback. Xii,586pp.Bibliogr.. Index. € 50,00 Ovidius
'Ach, ik bid en smeek u, la... 'Ach, ik bid en smeek u, laat mij terugkomen in Den Helder' : vijfenzeventig jaar woningstichting (meer info) HardcoverGoed € 11,00 Ovidius
Achieving Environmental Goa... Lykke, Erik Achieving Environmental Goals: The Concept And Practice Of Environmental Performance Review Belhaven Press. 1992. Belhaven Press. 1992.Hardcover. Good. Xii,259pp.Name on first free endpaper. € 18,00 Ovidius
Acht Arnhemse Sonetten. Luijten, Ton.. Acht Arnhemse Sonetten. Ravenberg Pers./ Oosterbeek.Ravenberg Pers./1982.Orig.omsl..Oplage 150 exx.. Dit is nr. 31. € 9,00 Ovidius
Acht eeuwen stift Weerselo ... Dingeldein, W. Acht eeuwen stift Weerselo 1150 -1950. M.J. van der Loef, Enschede,M.J. van der Loef,1951.Pap.91 pp.Met 23 afbeeldingen naar foto's en bronnenlijst, € 10,00 Ovidius
Dis, L.M. van.. - Acht Lezingen. Dis, L.M. van.. Acht Lezingen. (meer info) Meulenhoff..1969.Or.linn. Met verkleurd st.omsl..124ppp.. € 7,00 Ovidius
Lize Stilma - Acht sleutels Lize Stilma Acht sleutels (meer info) Tweede druk.PaperbackGoedd79 € 5,00 Ovidius
Lize Stilma - Acht sleutels Lize Stilma Acht sleutels (meer info) Eerste druk, 1979.PaperbackGoedd79 € 5,00 Ovidius
Lize Stilma - Acht sleutels Lize Stilma Acht sleutels (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Ach(t) vader, niet meer! Nico Scheepmaker Ach(t) vader, niet meer! (meer info) Eerste uitgave 1985.PaperbackGoedd36 € 8,00 Ovidius
Ach(t) vader, niet meer! Nico Scheepmaker Ach(t) vader, niet meer! (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Achter de blauwe bergen Hilly Delfsma Achter de blauwe bergen (meer info) 96pp. 96pp. Als nieuw € 8,00 Ovidius
Achter De Blinddoek Van Vro... P. de Vos Achter De Blinddoek Van Vrouwe Justitia (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Achter de bres. De Rijkswat... Waalewijn, A.. Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd. SDU Uitgeverij. 's-Gravenhage.SDU Uitgeverij.1990.Pap..339pp..Illustr.. Biblio.. Register.. Summary,.Zusammenfassung... € 10,00 Ovidius
Bert Voskuil - Achter de deur Bert Voskuil Achter de deur (meer info) PaperbackAls nieuw € 7,00 Ovidius
A.N. de Wolf - Achter de rug? A.N. de Wolf Achter de rug? Alles over rugklachten. 1989. Bohn, Scheltema & Holkema. Utrecht. Antwerpen. 102pp. Alles over rugklachten. 1989. Bohn, Scheltema & Holkema. Utrecht. Antwerpen. 102pp.Paperbackd198 € 9,00 Ovidius
Achter de schermen. De crea... Peerdeman, Rosalie. Achter de schermen. De creatieve motor van het Leidseplein in beeld. (meer info) 68314Goed. € 10,00 Ovidius
Achter de schermen. De onde... Vries, G.J.P.de.. Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. (meer info) Werkgemeenschap Publicon. Rotterdam.Werkgemeenschap Publicon.1945.Or.hlinn..102pp..Papier gebruind. Enkele illustr.. € 12,00 Ovidius
Achter de schermen van dipl... Constandse, Anton. Achter de schermen van diplomatie. Achtergronden van de Tweede Wereldoorlog en zijn gevolgen. Meulenhoff. Amsterdam.Meulenhoff.Tweede, herziene druk.1976.Pap. Redelijk.188pp.. € 7,00 Ovidius
Achter de schermen van het ... Haven, Kornee van der Achter de schermen van het stadstoneel. Theaterbedrijf en toneelpolemiek in Amsterdam en Hamburg 1675-1750. Walburg Pers. 2008. Walburg Pers. 2008.Paperback. Goed. 303pp. € 20,00 Ovidius
Achter den tijd. Opstellen ... Gaay Fortman, W.F.de., J.de Bruijn, A.A.W. Bolland. G.A. de Bruijne (redactie). Achter den tijd. Opstellen aangeboden aan G.Puchinger ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Aca-Media. Haarlem.Aca-Media.1986.Or.hardcovr met beschadigd st.omsl..254pp.. € 9,00 Ovidius
Achter dijken en dammen A. den Doolaard;W.J. Wolff Achter dijken en dammen (meer info) HardcoverAls nieuw € 11,00 Ovidius
ACHTER GESLOTEN GORDIJNEN Ilona Stein ACHTER GESLOTEN GORDIJNEN (meer info) Redelijk € 8,00 Ovidius
Achter het Friese orgelfron... Achter het Friese orgelfront. Tentoonstelling orgelbouw in Friesland 1776-1926. Leeuwarden : Fries Museum. Leeuwarden : Fries Museum.1981.Paperback. Goed.72pp. € 9,00 Ovidius
Achter het mombakkes. Moerkerken, P.H.van. Achter het mombakkes. G.A.van Oorschot. Amsterdam.G.A.van Oorschot.1950.O.linn.)154pp.Illustr.. € 7,00 Ovidius
Vinco David - Achter het riet Vinco David Achter het riet (meer info) PaperbackAls nieuw € 11,00 Ovidius
Vinco David - Achter het riet Vinco David Achter het riet (meer info) PaperbackGoed € 11,00 Ovidius
Achter onze bonte vaan. Een... Meilof- Witte, Noor., Jan Meilof, Joost de moor. Samengesteld door.. Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959. Uniepers. Abcoude.Uniepers.2000.Pap.175pp.Illustr.. € 9,00 Ovidius
Griever,Lukas. - Achter tralies. Griever,Lukas. Achter tralies. (meer info) Van Loghum Slaterus. Deventer.Van Loghum Slaterus.1979.Pap..146 pp.. € 7,00 Ovidius
Achter Zieuwent Mariënvelde... Berendsen, Jan., Jan Heutinck., Ank Wopereis Achter Zieuwent Mariënvelde. Een dorp om in te belijven geloven. Een dorp in Oost Gelre (meer info) Mariënvelde: De Parochie Mariënvelde Mariënvelde: De Parochie MariënveldeHardcover. Goed. 208pp. Illustr.. € 45,00 Ovidius
Achteraf bekeken : Wagening... Achteraf bekeken : Wageningen, brandende wielen en hete hangijzers 1999 224pp. Illustr..1999PaperbackGoedd142 € 8,00 Ovidius
Achteraf bekeken. Herinneri... Nouwen, L.J.M.. Achteraf bekeken. Herinneringen en overpeinzingen van een fiscalist. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank.1977.Pap.. € 6,00 Ovidius
Achteraf, een mooie tijd.. Onder redactie van Jan Wormgoor. Achteraf, een mooie tijd.. (meer info) Stichting vijftigjarig jubileum landbouwschool. Eibergen.Stichting vijftigjarig jubileum landbouwschool.1990.Or-hardcover..160pp..Illustr.. € 8,00 Ovidius
Achterberg Manuel van Loggem;Manuel van Loggem Achterberg Toneelspel in drie bedrijven. De Beuk Amsterdam. 1988. 78pp. Toneelspel in drie bedrijven. De Beuk Amsterdam. 1988. 78pp.Paperbackd193 € 8,00 Ovidius
Achtergronden van thuisloos... M.H.R. Nuy Achtergronden van thuisloosheid 1992. Wolters Noordhoff. 259pp. Bibliogr.. Register..PaperbackGoedd165 € 8,00 Ovidius
Achterhoek en de Liemers / ... George Burggraaff Achterhoek en de Liemers / druk 1 (meer info) 1997ScriptumHardcoverGoed € 10,00 Ovidius
Achterhoek en Liemers . MER... Achterhoek en Liemers . MER Reconstructieplan. Met de CD-Rom. Provincie Gelderland. 2004. Provincie Gelderland. 2004.Paperback. Goed.144pp.. 12 kaarten. € 20,00 Ovidius
Achterkanten Herman Pieter de Boer;Herman Pieter de Boer;Marlene den Dekker Achterkanten Novella Amersfoort. 1984. Novella Amersfoort. 1984.Paperbackd180 € 9,00 Ovidius
Ton Honig - Achterstevoren Ton Honig Achterstevoren (meer info) PaperbackGoed € 9,00 Ovidius
'Achttien' Het evangelie ne... Dolleman, W.A. 'Achttien' Het evangelie neer Marcus. (meer info) Groningen. 1961. Oorspr.omsl..168p. € 8,00 Ovidius
Achtung Aufnahme. Kleinbild... Windisch, Hans.. Achtung Aufnahme. Kleinbild-Jagd. Auf Dinge und Menschen. Technik Stoff Regie. Heering - Verlag. Harzburg.Heering - Verlag.13.-24. Tausend.1038.Or.harcover. Slightly danaged/shaved.160pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Achtung Baby! Michael Mittermeier Achtung Baby! (meer info) Fine state € 9,00 Ovidius
Achtung Baby 1000 x Bono Willem Uylenbroek Achtung Baby 1000 x Bono (meer info) 2007 2007PaperbackGoedd88 € 7,00 Ovidius
Acoustical engineering. olson, Harry F.. Acoustical engineering. D. Van Nistrand Comp. Reprinted, 1964. D. Van Nistrand Comp. Reprinted, 1964.Hardcover. Very good. Xix,718pp.. € 300,00 Ovidius
Acoustics And Vibrational P... Stephens, R.W.N. Bate, A.E. Acoustics And Vibrational Physics. Second edition. Edward Arnold 1966 . Second edition. Edward Arnold 1966 . Second edition.Hardcover. Good. Xiii,816pp. € 30,00 Ovidius
Sapriel, J.. - Acousto-optics. Sapriel, J.. Acousto-optics. (meer info) John Wiley & Sons. John Wiley & Sons.1979.Hardcover.xv,126pp.. € 26,00 Ovidius
acques Le Goff. 2001. Werel... acques Le Goff. 2001. Wereldbibliotheek. Paperback. 207pp. (meer info) Goed € 11,00 Ovidius
Acquireren Is (N)Iets Voor Mij F. Kwakman Acquireren Is (N)Iets Voor Mij (meer info) HardcoverGoed € 7,00 Ovidius
Acrylaatdispersieverf op hout. Dijkstra, C.. Acrylaatdispersieverf op hout. (meer info) goed. € 7,00 Ovidius
Kimm Stevens - Acrylschilderen Kimm Stevens Acrylschilderen (meer info) HardcoverAls nieuw € 8,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |