Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 951 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Gekruiste en verheerlykt... Gargon, Mattheus De Gekruiste en verheerlykte Christus. Of de waare Hooge-Priester en Koning Israels. Uit overeenstemminge der Evangelisten in Kruis-dood, Opstanding enz. (meer info) Leiden, Samuel Luchtmans, 1719 Origineel perkament, titelpagina wat gerafeld aan de randen € 90,00 boekverkoper
Korte verhandeling van den ... Houte, Jacobus van Korte verhandeling van den Aart en natuur des Geestelyken leevens in dezelfs begin en voortgang enz (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek 1759 NIeuwe half leren band met ribben en titelschiltje, hier en daar vochtvlekken, eerste circa 8 pagina... € 150,00 boekverkoper
Het A.B.C. des Geloofs, of ... Comrie, Alexander Het A.B.C. des Geloofs, of verhandeling van de benamingen des Saligmakenden Geloofs, waarbij: Verhandeling van eenige eigenschappen des Zaligmakenden geloofs enz (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek 1751, Leiden/ Johannes Hasebroek, Amsterdam, Nicolaas Byl, 1747 Originele lerenband met ribben, overnieuw in de band gezet, twee werken in één band € 65,00 boekverkoper
Verhandeling van eenige eig... Comrie, Alexander Verhandeling van eenige eigenschappen des Zaligmakenden geloofs, zynde een verklaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments enz. (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek/ Amsterdam, Nicolaas Byl, 1744 Nieuwe halfleren band met ribben, soms wat oude vochtvlekken maar niet hinderlijk € 45,00 boekverkoper
De Verborgenheit van de Eva... Marshal, Walter De Verborgenheit van de Evangelische Heiligmaking, verklaart in eenige praktikale bestieringen (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek, 1739 Origineel perkament, geschreven een keer op schutblad en titelpagina onder het jaartal € 95,00 boekverkoper
Nieuwe verzameling van eeni... Lis, Hedrik Nieuwe verzameling van eenige Oeffeningen, over verscheide Keurstoffen zoo uit het Oude als Nieuwe Testament (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek/ Utrecht, de wed, J. J. van Poolsum 1765 Origineel perkament € 95,00 boekverkoper
Honig uit den Leeuw of Hoe ... Piëre, Guilielmus du Honig uit den Leeuw of Hoe Gods Kinderen in hun grootste tegenspoeden een zoete vertroosting kunnen vinden. (meer info) Leiden, J.J. Groen & Zoon zj Reprint € 15,00 boekverkoper
De regte werksaamheid van h... Clemens, H. G. De regte werksaamheid van het volk des HEEREN, in tyde van elende, in een sestal van Leerredenen (meer info) Leiden, J.Hasebroen, B. Jongelyn, J. de Brunje 1749 REPRINT € 55,00 boekverkoper
Des menschen natuure in des... Boston, Thomas Des menschen natuure in deszelfs vier-voudige staat. Van Eerste opregtigheit, Geheele bederving, begonne herstelling, en voltrokke gelukzaigheit, of ellende (meer info) Leiden, J. Hasebroek en Amsterdam, Nicolaas Byl, 1768 origineel perkamenten band, band gerepareerd en overnieuw in de band gezet € 55,00 boekverkoper
Verhandeling van eenige eig... Comrie Alexander Verhandeling van eenige eigenschappen des saligmakende geloofs, zynde een verklaring en toepassing van verscheide texten des O. en N. Testament. Enz. (meer info) Leiden, J. Hasebroek en N. Byl. 1747 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschildje € 60,00 boekverkoper
De onsterfelyke Helden, op ... Steversloot, Laurentius De onsterfelyke Helden, op den Zeegewagen van hun Geloof, naar hunnen dood de Waereld omgeveort, tot voorbeelden voor de volgende geslagten (meer info) Leiden, Hendrik van Damme 1720 Reprint € 50,00 boekverkoper
Mengelstoffen, behelzende v... Steversloot, Laurentius Mengelstoffen, behelzende voornamelyk den Messias, gepreedikt aan Zyn Kerk door alle tyden, als een Koning der grerechtigheid, en een Koning der vreede (meer info) Leiden, Hendrik van Damme 1718 Reprint, naam voorin € 80,00 boekverkoper
Eens christens reis naar de... Bunyan. J. Eens christens reis naar de eeuwigheid , met aantekeningen van Lambertus van Beveren (meer info) Leiden. Groen en zoon, 1973 Goede staat, naam op schutblad € 7,50 boekverkoper
Heidelbergsche Catechismus,... Rodolph, Joannes Rodolphus Heidelbergsche Catechismus, met eene korte ontledinge der vragen en antwoorden en eende bredere verklaringe der saken, waarin de voornaamste stukken der Heilige Godgeleerdheid uitgelegt, met hunne bewijsn, volgens oogmerk enz.. (meer info) Leiden, Gerardus Potvliet, 1748 nieuwe halfperkamenten band, één pagina in nette copie, blok is schoongesneden € 125,00 boekverkoper
Catalogus der Bibliotheek Thysius, Joannes Catalogus der Bibliotheek (meer info) Leiden, E J Bril 1879 Reprint € 40,00 boekverkoper
Studien over waterschapsges... Fockema Andreae, Mr. S. J. Studien over waterschapsgescheidenis, Polderdistrict Veluwe, Salland, De grote Zuidhollandse Waard, Nedersticht, Zeeuws-VlaanderenOostelijk Groningen, Grensproblemen aan de Bovenrivieren, Overzicht van de Nederlandse Waterschapgeschiedenis, (meer info) Leiden, E. J. Bril, 1950 Latere editie of foto mechanische herdruk? € 15,00 boekverkoper
Verzameling van eenige oeff... Vermeer. Justus Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelezene verhandelingen, over verscheidene plaatsten des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegenheden, voornamelyk op Avondmaalstyden en Bededagen (meer info) Leiden, Donner zj niet originele halfleren band - nieuwe letter € 25,00 boekverkoper
Verhandeling aangaande de H... Owen, John Verhandeling aangaande de Heiligen Geest (meer info) Leiden, D. Donner, 1893 Nieuwe marmers en onder de oude rug is een nieuwe rug geplaatst € 60,00 boekverkoper
Schotse geloofs helden Howie, John Schotse geloofs helden (meer info) Leiden, Buurman en de kler zj Reprint € 22,50 boekverkoper
Eene beschouwing van het ge... Boston, Thomas Eene beschouwing van het genade verbondt, uit de Heilige Gedenkschriften enz. met voorwoord van H. Kennedy (meer info) Leiden/ Amsterdam, J. Hasenbroek en N. Byl, 1741 Nieuwe half leren band met ribben, titelpagina to circa 20 pagina's in het voorwoord zit op de hoe e... € 25,00 boekverkoper
Stellige en Praktikale Verk... Comrie, Alexander Stellige en Praktikale Verklaaringe van den Heidelbergschen Catechismus, volgens de leere en Gronden der Reformatie enz, betreft de eerste zeven Zondagen. (meer info) Leiden, Amsterdam, Johannes Hasebroek en Nicolaas Byl, 1753 Nieuwe half leren band met ribben € 40,00 boekverkoper
De Gelykenis der Tien Maagd... Shepard, Thomas De Gelykenis der Tien Maagden verklaart en toegepast: zynde den Inhoudt van Verscheide Predikaatsien, Over Matth. XXV: 1-13. waar in het onderscheide tusschen de Oprecht e de Doorsleepenste geveinsde enz (meer info) Leiden, Amsterdam, Johannes Hasebroek en Nicolaas Byl, 1743 Nieuwe half leren banden met ribben, titelschiltje en leren hoeken, deel 1 is een keer afgesneden ma... € 195,00 boekverkoper
Den Tragen Kerkganger tot y... Hollebeek, Jeremias Den Tragen Kerkganger tot yver Opgewekt door den Godvrugtingen Kerkganger, Nevens de Dierbaarheid van Godts Woord ieder op het hoogste aangeprezen. (meer info) Leiden, Adrianus Bonte 1746 Reprint € 30,00 boekverkoper
Den Tragen Kerkganger tot y... Hollebeek, Jeremias Den Tragen Kerkganger tot yver Opgewekt door den Godvrugtigen Kerkganger, Nevens de Dierbaarheid van Godts Woord ieder op het hoogste aangeprezen. (meer info) Leiden, Adrianus Bonte 1746 Reprint € 35,00 boekverkoper
De byenkorf des gemoeds, ho... Luiken, Jan De byenkorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met Goddelyke spreuken en stichtelyke verzen (meer info) Leiden, A. W. Slijthoff, zj Net exemplaar, titel op rug is deels weg, betreft 1 deel € 12,50 boekverkoper
Beschouwing der wereld, bes... Luiken, Jan Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuren, met Goddelijke spreuken en verzen (meer info) Leiden, A. W. Slijthoff, zj Net exemplaar, titel op rug heeft wat slijtage, is 1 deel, originele band € 15,00 boekverkoper
Juliana, Konongin der Neder... Hillo, Jan van Juliana, Konongin der Nederlanden, 1948 - 1973, vele foto's (meer info) Leiden, A. W. Slijthof 1973 Nette staat € 12,50 boekverkoper
Byenkorf des gemoeds/ Jezus... Luiken, Jan Byenkorf des gemoeds/ Jezus en de ziel/ vonken der liefde Jezus/ beschouwing der wereld/ (meer info) Leiden, A. W. Slijthoff, zj 4 delen, naam op rug is wat steeds, verder een nette set in originele bandjes € 60,00 boekverkoper
De staat van een uitverkore... Mobachius, Joachimus De staat van een uitverkorene, Zoo voor als byzonder onder, en na zijn bekeeringe, van het begin tot het einde vertoont: vervattende een omstandig vertoog van des zelfs (meer info) Leeuwarden, Tobias van Dessel 1740 Reprint € 45,00 boekverkoper
De mensch beschouwt in der ... Hillenius, Jesaias De mensch beschouwt in der staat der Elende, der Genade, en der Heerlikheit. Of een uitvoerige verhandeling van eenige Leerstukken, welke die driederly des menschen vertonen. (meer info) Leeuwarden, Pieter Koumans 1751/1752 1751/1752 Reprint € 100,00 boekverkoper
Schriftuurlyke voorbeelden ... Hillenius, Jesaias Schriftuurlyke voorbeelden van bekeringe of de ware bekering van byzondere personen, het wezen der zake in alle gelijk, maar in toevalligheden ende omstandigheden verschillende, in eenige Keurstoffen (meer info) Leeuwarden, Pieter Koumans 1756 Reprint € 35,00 boekverkoper
Eenige Keurstoffen uit het ... Hillenius, Jesaias Eenige Keurstoffen uit het O. en N. Testament, in welke Christus wordt voorgestelt, als de Eenige Toevlugt van den overtuigden en radelozen zondaar, en zo als Hij is het groot gewin, ja de grondt en oorzaak van al het Heil van het gansche Volk Gods (meer info) Leeuwarden, Pieter Koumans 1755 Reprint € 35,00 boekverkoper
Zes-tal van Leerredenen ove... Schiffart, Johannes Philippus de Zes-tal van Leerredenen over eenige stoffen der H. Schrift. Beneffens een Aanhangzel, rakende het Algemeen en Bysonder Besluit. De Voortplantinge der verdorventheit na de Ziele, de Verzegelende kragt des H. Avondmaals. (meer info) Leeuwarden, Pieter Koumans 1759 Reprint € 45,00 boekverkoper
Proeve en Kracht der Godzal... Voetius, Gysbert Proeve en Kracht der Godzaligheid, door wijlen den hoog-eerwaarden, Hoog-geleerden heer Gysbert Voetius, voorzien met eene voorreden van den wel eerwaarden heer Alexander Comrie (meer info) Leeuwarden, Pieter Koumans 1763 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschildje - is een keer schoongesneden € 225,00 boekverkoper
Volkomene Nederlandsche Con... Trommium, Abrahamum Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-Register des Ouden en Nieuwen Testamens; Waar in gevonden word alle Nederlandsche woorden enz (meer info) Leeuwarden, P. Kouman, W. Coulon en A. Ferwerda, 1750/1751/1754 Origineel leer met ribben en stempels € 195,00 boekverkoper
De Prophetische Duyve met e... Boëtius, Gellius De Prophetische Duyve met een Olijf-taxken. verklaring over het eerste en tweede Capitel van Jona (meer info) Leeuwarden, Lambert Dronryp 1660/1664 Reprint € 100,00 boekverkoper
De Herder Israels, dat is e... Elgersma, Franciscus De Herder Israels, dat is een verklaringe over de 23ste Psalm Davids (meer info) Leeuwarden, Lambertis Dronrijp 1670 Reprint € 55,00 boekverkoper
Een Bundelken van Heylige M... Elgersma, Franciscus Een Bundelken van Heylige Meditatien, over Eenige byzondere Texten der H. Schriftuyre uyt den Geestelijken Bloemhof van Godts Woordt, ende veele cierlijke Tuynen van Oude ende Nieuwe spreukrijke Schrijvers in verscheydene taalen, als Grieksche, Latij (meer info) Leeuwarden, Johannes Scheversteyn 1696 Reprint € 45,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Zijn w... Wits, Hermannus Twist des Heeren met Zijn wyngaerdt, T'selve overtuygende van Misbruyk Sijner weldaden, onvruchtbaerhaydt in 't goede, en al te dertele weelderigheyd enz (meer info) Leeuwarden, Jacob Pieters Hagenaer, 1669 Overnieuw in de band gezet, titelprent is copie op oudpapier, perkament € 125,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Zijn w... Witz, Hermannus Twist des Heeren met Zijn wyngaert, de selve overtuygende van misbruyk Sijner weldaden, Onvruchtbaerheydt in 't goede, En al dertele Weeldrigheydt, enz (meer info) Leeuwarden, Jacob Pieters Hagenaer, 1669 Nieuwe halfperkamenten band, titelprent ontbreekt, titelpagina is wat vies € 65,00 boekverkoper
Versameling van enige uitge... Rouse, Antonius Versameling van enige uitgelesene leer-redenen, tot bevordering van de kennisse der Waarheit die na de Godzaligheit is, (meer info) Leeuwarden, Hero Nauta 1702 Reprint € 57,50 boekverkoper
Fontein des Heils, Aangewes... Sibersma, Hero Fontein des Heils, Aangewesen in den Heijdelbergschen Catechismus, nader geopend uit de Schriften; om een suivere Troost te scheppen in leven en sterven (meer info) Leeuwarden, Hero Nauta, 1694 Latere perkamenten band met ribben, de eerste pagina's van het voorwoord bovenop wat teer € 70,00 boekverkoper
Fasciculus, dat is twintig ... Mensonis, Pauli Fasciculus, dat is twintig christelijke en stichtelijke bedenkingen over verscheiden Texten der Heilige Schriftuur, waaronder de geboorte van Christus en avondmaalstijden (meer info) Leeuwarden, Hendrik Rintjes, 1662 REPRINT, Halfleer met ribben € 55,00 boekverkoper
Fasciculus dat is Twintig C... Menso, Paulus Fasciculus dat is Twintig Christelijke en stichtelijke Bedenkingen over verscheiden Texten der Heiliger Schrifture. (meer info) Leeuwarden, Hendrik Rintjes 1662 Reprint € 55,00 boekverkoper
Verklaaring van het Openbar... Andela, Ruardus Verklaaring van het Openbaring van Johannes met eene sleutel enz (meer info) Leeuwarden, Hendrik Halma 1726 Reprint € 125,00 boekverkoper
De getrouwe Harder, ofte ve... Borneum, Everhard De getrouwe Harder, ofte verklaeringe, bevestinge ende toeeygeninge der woorden Pauli uit Hndelingen XX vers XXVIII (meer info) Leeuwarden, Hendrik Rintjes ende H E Haringa 1669 Reprint € 70,00 boekverkoper
Godgeleerde onderscheidinge... Maccovius, Johannes Godgeleerde onderscheidingen en wijsgeerige regelen van Johannes Maccovius, in het leven Onderwijzer en Hoogleraar te Franeker, uit het Latijn vertaald door (wijlen) Dirk van der Meer, voor het eerst verschenen in 1658 (meer info) Leeuwarden, H. Bokma, zj Latere Kunstleren band € 35,00 boekverkoper
Schrift-matige Verklaringe ... Antonides, Theodorus Schrift-matige Verklaringe over den Tweede Algemeene Sendbrief van den Apsotel Simeon Petrus, mitsgaders den H: Apostel Judas Thaddeus, Ordentelijk het Tweede Hoofdstuk ingelijft enz.. (meer info) Leeuwarden, Gerardus Hoogslagh, 1697 Nieuwe half perkamenten band, eerste 4 pagina's aan de snede wat teer € 125,00 boekverkoper
Historisch verhaal nopens d... Koelman, Jakobus Historisch verhaal nopens de Labadisten (meer info) Leeuwarden, Gerrit Tresling 1770 Reprint - Naam uit schutblad geknipt € 55,00 boekverkoper
Historisch verhaal nopens d... Koelman, Jakobus Historisch verhaal nopens de Labadisten scheuring en veelerley dwalingen, met de wederleginge derzelver (meer info) Leeuwarden, Gerrit Tresling 1770 REPRINT - naam voorin verwijderd dmv stukje uit schutblad geknipt € 55,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20 |