Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45403 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Churchill en de Nederlanders. Jong, Oebele de.. Churchill en de Nederlanders. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.2005.Pap.238pp. € 9,00 Ovidius
Koningin Sophie 1818-1877. Tamse, C.A.. Koningin Sophie 1818-1877. (meer info) De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1984.Linn.met st.omsl.127pp.Illustr. € 8,00 Ovidius
Koningin Sophie 1818-1877. Tamse, C. A.. Koningin Sophie 1818-1877. (meer info) De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1984.Or. Gebonden.127pp.Register. Illustr.. € 7,00 Ovidius
Apeldoorn in opkomst. De on... Arnold, C.J.W.H.. Apeldoorn in opkomst. De ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste helft van de negentiende eeuw. (meer info) De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1971.Pap..226pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. Index.. € 9,00 Ovidius
Drukkunst in postzegels. Glatz, J.F. Drukkunst in postzegels. De Walburg pers. Zutphen.De Walburg pers.1977.Or-cloth..41pp..Lijst met afgebeelde postzegels.. € 7,00 Ovidius
Schouten, Ted. - Lichaamsbuit. Schouten, Ted. Lichaamsbuit. (meer info) De Walburg pers. Zutphen.De Walburg pers.1995.Pap..152pp..Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Het werk van de vos. Samenl... Berents, D.A.. Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1985.Pap..216pp..Illustr.. Bibiogr.. Index.. € 7,00 Ovidius
Gelderse Plakkatenlijst 174... Drost, J.. Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815. Onder begeleiding van G.J.Mentink, e.a.. (meer info) De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1982.Pap..256pp..Register.. Gesigneerd. € 7,00 Ovidius
Daan, Jo. - Ik was te bissie.. Daan, Jo. Ik was te bissie.. (meer info) De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1987.Pap.. Licht beschadigd..160pp..Aantal illustr.. Literatuuropgave.. Regi... € 7,00 Ovidius
Oude en Nieuwe Gasthuis Zut... Wartena, R.. Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen 1625-1975. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1975.Pap..79pp..Illustr. € 7,00 Ovidius
Philips van Bourgondië. (14... Sterk, J.. Philips van Bourgondië. (1465-1524). Bisschop van Utrecht als protagonist van de renaissance zijn leven en maecenaat. De Walburg pers. Zutphen.De Walburg pers.1980.Or.gebonden. Met beschadigd st.omsl..332pp.Register. Illustr.. € 9,00 Ovidius
Molens van het Noordererf. ... Molen, S.J. van der.. Molens van het Noordererf. Met foto's van Paul Vogt. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1979.Or.gebonden met st.omsl..168pp..Illustr.. € 8,00 Ovidius
De Wapenboeken der Gelders-... Schutte, O.. De Wapenboeken der Gelders-Overijsselse Studentenvereniging. (meer info) De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1975.Pap. Licht vuil.272pp..Illustr.. Noten.. Registers.. € 10,00 Ovidius
De draad van de toekomst. O... Jager, J.L.de.. De draad van de toekomst. Opkomst, tegenslag en voorspoed van Koninklijk Nijverdal-Ten Cate. 1945-1990. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1991.Or.linn. Met st.omsl..327pp..Illustr.. Bibliofr.. Register.. € 11,00 Ovidius
Vondel en Oranje. Poelhekke, J.J.. Vondel en Oranje. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1979.Pap..39pp.. € 6,00 Ovidius
Gelders Orkest. Geschiedeni... Lenferink, Henri. Gelders Orkest. Geschiedenis van de Arnhemsche Orkest Vereeniging 1889-1949 en van Het Gelders Orkest 1949-1989. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1989.Pap..272pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 10,00 Ovidius
Het geheim van Gouda. De ca... Ruyven-Zeman, Zsuzsanna van., Xander van eck, Henny van Dolder-de Wit. Het geheim van Gouda. De cartons van de Goudse Glazen. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..2002.Pap..156pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 22,00 Ovidius
Charles Gl. Behrens.. Schriks, Chris.. Charles Gl. Behrens.. (meer info) De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1994.Pa.p..80pp..Illustr.. Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
DE zorg om het Philipsmeisj... Drenth, Annemieke van.. DE zorg om het Philipsmeisje. Frabrieksmeisjes in de elektronische industrie in Eindhoven 1900-1960/ De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1991.Pap..295pp..Summary in English.. € 8,00 Ovidius
Agrarische Terminologie in ... Schaars, A.H.G.. Agrarische Terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten. (meer info) De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1977.Pap.. 286pp..8°..Diss./Thesis. Bibliogr. Summary in English.. € 15,00 Ovidius
Het Lager Onderwijs in Geld... Boekholt, P.Th.F.M.. Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858. (meer info) De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1978.Pap..406pp..Illustr.. Bibliogr..Index.. Résumé.. € 7,00 Ovidius
Heyenbrock, Herman. Schilde... Heyenbrock, Herman. Schilder van de arbeid. 1871-1948. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1982.Pap..63pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Facetten van de Surinaamse ... Helman, Albert.. Facetten van de Surinaamse samenleving. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1977.Pap..160pp.Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Oude ambachten en bedrijven... Petersen, J.W.van en W. Zondervan.. Oude ambachten en bedrijven aachter Rijn en Ijssel. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1972.Pap..177pp.. € 7,00 Ovidius
Het mysterie van L 7788. De... Rijnhout, Bart M.. Het mysterie van L 7788. De lotgevallen van een Engelse bommenwerper en zijn Tsjechische bemanning 1940/1944. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1979.Or.hardcover. Licht verkleurd/gebruind.207pp..Illustr.. Bibliogr.. € 10,00 Ovidius
Staat van land en water. Pr... Borger, Guus J.. Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982. (meer info) De Walburg Pers. Stichting Historische Reeks. Zutphen.De Walburg Pers. Stichting Historische Reeks.1982.Or.linn. Met st.omsl..286pp..Illustr.. Bib... € 9,00 Ovidius
Erasmus. De actualiteit van... Jensma, G.Th., W.p.Blockmans, e.a.. Redactie. Erasmus. De actualiteit van zijn denken. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..Z.j..Or.hardcover met st.omsl..184pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Discografie van het Concert... Bart, Jan van.. Discografie van het Concertgebouw. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1989.Or.hardcover met beschadigd st.omsl..120pp..Illustr.. € 13,00 Ovidius
Geschiedenis van 120 jaar P... Laansma, S.. Geschiedenis van 120 jaar Protestants-christelijk Onderwijs in Zutphen. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1980.Pap. Verkleurd.64pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Koningin Sophie. 1818-1877.... Tamse, C.A. Redactie. Vertlaling : G.A.Kamerligh Onnes - Barones van Dedem. Koningin Sophie. 1818-1877. Jeugdherinneringen in Biedemeierstijl van een Nederlandse vorstin uit Wurtemberg. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..2e druk.1985.Or.hardcover licht beschadigd st.omsl..127pp..Illustr.. Regist... € 7,00 Ovidius
Gelders Molenboek. Samenges... Spoel, J.A. e.a.. Gelders Molenboek. Samengesteld in opdracht van het Provinciaal Bestuur van Gelderland. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.Tweede druk.1982.Or.hardcover met st.omsl..655pp..Illustr.. Op schutblad kra... € 12,00 Ovidius
Meten met maten. Vademecum ... Daub, A.J.. Meten met maten. Vademecum van veertig eeuwen. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.2e gewijzigde druk.1979.Pap..128pp.. € 9,00 Ovidius
Festina Lente. Aldus Manuti... Soepnel, Ine.. Festina Lente. Aldus Manutius drukker/uitgever. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1986.Or.hardcover..54pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
A.C.W.Staring. Dichter en l... Boogman, J.C., J. Harenberg,G.J.H. Krosenbrink, A.H.G. Schaars. Redactie. A.C.W.Staring. Dichter en landman. Regionalist en notionalist. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1990.Or.hardcover met st.omsl..255pp.Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 10,00 Ovidius
Een Amsterdammer naar Parij... Höweler, H.A.. Een Amsterdammer naar Parijs in 1778. Reisverslag van de koopman Jacob Muhl. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1978.Pap.64pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Sir Philip Sidney. 1554-1586. Cannegieter, Dorothee. Diederike van Dorsten-Timmerman. Sir Philip Sidney. 1554-1586. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1986.Pap.110pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
's Konings Paleis op den Da... Huisken, Jacobine E.. 's Konings Paleis op den Dam. Het Koninklijk Paleis op de Dam historisch gezien. The Royal palace on the Dam in a historical view. (meer info) De Walburgpers. Zutphen.De Walburgpers.1989.Hardcover met stofomslag.152pp..Illustr.. Bibliogr.. € 10,00 Ovidius
Het werk van de vos. Samenl... Berents, D.A.. Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1985.Pap..216pp..Illustr.. Bibiogr.. Index.. € 7,00 Ovidius
Dagboeknotities van een Gel... Borrie, G.W.B.. Dagboeknotities van een Gelders burgemeester. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1980.Pap.128pp.. € 8,00 Ovidius
Geen Blijder Maer in Tachti... Poelhekke, J.J.. Geen Blijder Maer in Tachtigh Jaer. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651. (meer info) De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1973.Pap.270pp.Bibliogr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Thorbecke als Oost/Nederlan... Verkade, W.. Thorbecke als Oost/Nederlands Patriot. Der Schtundvierziger Thorbecke in der Tradition des Ost/Niederlaendischen Patriotismus. (meer info) De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1974.Pap.327pp..Illustr.. Register.. € 7,00 Ovidius
De legenden van Sarah Bernh... Koster, Simon.. De legenden van Sarah Bernhardt. Fantasie en werkelijkheid. DE Walburg Pers. Zutphen.DE Walburg Pers.1974.Pap.116pp. € 8,00 Ovidius
Tot stand gekomen maet steu... Verheul, Jaap., Joost Dankers.. Tot stand gekomen maet steun van.. Vijftig jaar Prins Bernhard Fonds, 1940-1990. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1990.Or.linn. Met stofomslag.331pp..Illustr..Register.. € 9,00 Ovidius
Aan de wieg van Rijkswaters... Ven, G.P. van de.. Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens kanaal. (meer info) De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1976.Pap. Licht sleets/vuil.437pp..Illustr.. Bibliogr.. € 11,00 Ovidius
De jacht op sandelhout. De ... Roever, Arend de.. De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.2002.Pap.383pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.Plaats naam, datum en naam met... € 10,00 Ovidius
Staat in de vrijheid. De Ge... Hoenderdaal, G.J. en P.M.Luca.. Staat in de vrijheid. De Geschiedenis van de Remonstranten. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1982.Or.hardcover met stofomslag.200pp.Illustr.. Register.. € 10,00 Ovidius
Sir Philip Sidney 1554-1586. Cannegieter, Dorothee., Diederike van Dorsten-Timmerman. Sir Philip Sidney 1554-1586. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1986.Pap. Gerplastificeerd.110pp.Illustr.. € 8,00 Ovidius
Rokoko. Democratie in wording. Thijsse, W.H.. Rokoko. Democratie in wording. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1985.Pap.384pp.Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 7,00 Ovidius
Staat van land en water. Pr... Borger, Guus J.. Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982. (meer info) De Walburg Pers. Stichting Historische Reeks. Zutphen.De Walburg Pers. Stichting Historische Reeks.1982.Or.linn. Met st.omsl..286pp..Illustr.. Bib... € 9,00 Ovidius
Het Lager Onderwijs in Geld... Boekholt, P.Th.F.M.. Het Lager Onderwijs in Gelderland 1795-1858. (meer info) De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1978.Pap..406pp..Illustr.. Bibliogr..Index.. Résumé.. € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |