Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45358 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Jezuïeten. Geschiedenis ... woodrow, Alain. De Jezuïeten. Geschiedenis van een macht. (meer info) Ambo. Baarn.Ambo.1993.Pap..238pp..Register.. € 7,00 Ovidius
Elementary Atomic Structure. Woodgate, G.K. Elementary Atomic Structure. Clarendon Press Oxford. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean.Clarendon Press Oxford.Second... € 13,00 Ovidius
Jan Karski - Einer gegen de... Wood, Thomas E. / Jankowski, Stanislaw M. Jan Karski - Einer gegen den Holocaust. Als Kurier in geheimer Mission. Bleicher Verlag. 1997. Bleicher Verlag. 1997.Hardcover with dustwrapper.359pp. € 14,00 Ovidius
Gendered Lives. Communicati... Wood, Julia T.. Gendered Lives. Communication, Gender, and Curlture. Wadsworth Publishing Company. Belmont,..Wadsworth Publishing Company.Second Edition.1997.Pap.xv,471pp.References.. Index.. € 14,00 Ovidius
Polizei und Prostitution. E... WOLZENDORFF, K.: Polizei und Prostitution. Eine Studie zur Lehre von der öffentlichen Verwaltung und ihrem Recht. Tübingen,, Laupp, 1911.Or.wrappers..III, 76 pp.. € 15,00 Ovidius
Algemeene en internationale... Woltjer, J., Sicking, L.J., Snijders, Herman, e.a.. Algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910. Nederlandsche afdeeling. Het onderwijs in Nederland. Groningen, Wolters. Groningen, Wolters.1910.Halleer, 5 ribben.411pp. € 40,00 Ovidius
Onderwijsvakorganisatie. Ov... Wolthuis, Jan. Onderwijsvakorganisatie. Overzicht van het optreden van de algemene vakorganisaties in en om het onderwijs. Amsterdam, SUA. 1981. Amsterdam, SUA. 1981.Paperback. Goed. 207.Ex Libris blindstempel op titelblad. € 9,00 Ovidius
50 jaar opleiding actuariel... Wolthuis, H. & Goovaerts, M.J.. 50 jaar opleiding actuariele wetenschappen 2 delen. (meer info) Amsterdam.1998.Pap..deel 1 xvi, 300 pp. Deel 2 xiii, 242 pp..jubileum uitgave door faculteit der eco... € 14,00 Ovidius
Duivelskunsten en Sprookjes... Wolthuis, G.W.. Duivelskunsten en Sprookjesgestalten. Studiën over literatuur en folklore. C.de Boer Jr.. Amsterdam.C.de Boer Jr..1952.Oorspr.omsl.197pp. € 10,00 Ovidius
Mijn Dagboek Harreveld en o... Wolters-Stoltenborg A.M. Mijn Dagboek Harreveld en omstreken 1940 - 1945 (meer info) 2008. 2008.Paperback. Goed. 93pp. Illustr.. € 15,00 Ovidius
Grote Historische Provincie... Wolters-Noordhoff. 1992. Hardcover. 140pp.. Illustr.. Met de losse kaart. Grote Historische Provincie Atlas Noord-Holland 1849-1859 Als nieuw € 38,00 Ovidius
Kind en psychotrauma. Wolters, W.H.G.. Kind en psychotrauma. (meer info) Ambo.. Baarn.Ambo..1991.Oorspr.omsl. Geniet.29pp.. € 6,00 Ovidius
Psychotrauma's bij jongeren. Wolters, W.H.G.. Psychotrauma's bij jongeren. Ambo. Baarn.Ambo.1991.Pap.224pp. € 11,00 Ovidius
Synthesis, Sintering Proper... Wolters, R.A.M.. Synthesis, Sintering Properties and Termal Conductivity of Uranium Carbonitrides. N.pl.1978.Pap.133pp.Diss./Thesis.. € 10,00 Ovidius
Het Verdrag van Maastricht ... Wolters, Menno & Rogier Kuin. Het Verdrag van Maastricht op de schop. (meer info) Walburgpers. Zutphen.Walburgpers.1887.Pap..158pp..Bibliogr.. € 11,00 Ovidius
on the anatomy of descendin... Wolters, Jan. on the anatomy of descending pathways from the brain stem to the spinal cord in a lizard, varanus exanthematicus. (meer info) 1985.Pap..185pp..Diss./Thesis..Illustr..Bibliogr.. Summary. Samenvatting. Light waterdamage below n... € 11,00 Ovidius
WN ZILVEREN ZOUTVAT MANAGEM RE Wolters Groningen WN ZILVEREN ZOUTVAT MANAGEM RE (meer info) Goed € 11,00 Ovidius
Lobgesange und Psalmen Wolters, Friedrich Lobgesange und Psalmen (meer info) Salzwasser-Verlag. Salzwasser-Verlag.Paperback. Very good. 108pp.. € 20,00 Ovidius
Wie alleen loopt raakt de w... Woltera den Tex Wie alleen loopt raakt de weg kwijt (meer info) PaperbackGoed € 9,00 Ovidius
The Royal College of Physic... Wolstenholme, Gordon. The Royal College of Physicians of London. Portraits. (meer info) J. & A. Churchill.. London.J. & A. Churchill..1964.Or.cloth.. Fine state.468pp..Illustr.. Index.. € 18,00 Ovidius
Control of Breathing in New... Wolsink, J.G.. Control of Breathing in Newborn Mammals. An experimental study in the piglet. (meer info) 1994.Pap..99pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. € 12,00 Ovidius
Wolpert, Stanley. - India. Wolpert, Stanley. India. Univerity of Carlifornia Press. Berkeley.Univerity of Carlifornia Press.1991.Or.hardcover with d.j..xii,273pp..Illustr.. Bibliogr.. ... € 7,00 Ovidius
Psychanalysis and Catholocism. Wolman, Benjamin B.. Psychanalysis and Catholocism. Gardner Press.. New York.Gardner Press..1976.Or.cloth..viii,219pp..Bibliogr.. Index.. € 17,00 Ovidius
Rotational Spectra and Mole... Wollrab, James E. Rotational Spectra and Molecular Structure; Physical Chemistry, A Series of Monographs Volume 13. Academic Press. Library stamps/marks on first free endpaper. Text clean.Academic Press.1967.Hardcover. Fair.xiii,468... € 17,00 Ovidius
Fifty Years of the All Blacks. Woller, Wilfred & David Owen. Fifty Years of the All Blacks. (meer info) Phoenix House. ondon.Phoenix House.1954.Or.cloth.272pp.Illustr.. Index.. € 12,00 Ovidius
The Rasch model and time-li... Wollenberg, Arnold L.van den.. The Rasch model and time-limit test. An application and some theoretical contributions. (meer info) Stichting Studentenpers. Nijmegen.Stichting Studentenpers.1979.Pap..227pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. Index.. € 14,00 Ovidius
um dieser Welten lust : Lei... Wolkenstein, Oswald von. um dieser Welten lust : Leib- u. Lebenslieder. Oswald von Wolkenstein. Aus d. Altdt. übertr. u. hrsg. von Hubert Witt. Mit Zeichn. von Heinz Zander u.e. Musikteil von Tilo Müller-Medek. (meer info) Leipzig: Insel-Verlag, 1968. Leipzig: Insel-Verlag, 1968.Cloth. Very good. 267pp.Illustr.. € 15,00 Ovidius
The seven sketchbooks of Vi... WOLK, JOHANNES VAN DER. The seven sketchbooks of Vincent van Gogh. A facsimile edition. New York: Harry N. Abrams, 1987. New York: Harry N. Abrams, 1987.Cloth with dustjacket. Fine state.320pp. € 30,00 Ovidius
Het naderend einde. Wolk, E van der. Het naderend einde. Intermediar. Boom. De Nederlandsche Boekhande.1975.Pap. Licht beschadigd.387pp.Naam met pen op titel... € 8,00 Ovidius
Het naderend einde. Wolk, E. van der.. Het naderend einde. Boom De Nederlandsche Boekhandel.1975.Pap.leesvouwen rug.387pp.Illustr.. € 7,00 Ovidius
Parzival. Translated A.T. H... Wolfram von Eschenbach Parzival. Translated A.T. Hatto. Penguin Classics. 1980. Penguin Classics. 1980.Paperback. Good. 448pp. € 8,00 Ovidius
Mathematica: A System for D... Wolfram, Stephen. Mathematica: A System for Doing Mathematics by Computer. Second edition. Addison Wesley. Second edition. 1991. Hardcover. Very good. Xxii,961pp. Addison Wesley. Second edition. 1991. Hardcover. Very good. Xxii,961pp.Owner's blind book stamp on t... € 18,00 Ovidius
Huwelyk en relatie Wolfgang Weirauch;Gadeke Huwelyk en relatie (meer info) PaperbackGoed € 9,00 Ovidius
Löhne, Preise, Werte. Quell... Wolfgang Szaivert, Reinhard Wolters. Löhne, Preise, Werte. Quellen zur römischen Geldwirtschaft. WBG. 2005. WBG. 2005.Hardcover. Very good. X,376pp. € 18,00 Ovidius
Gustav Mahler Wolfgang Schreiber Gustav Mahler 1991. Contact. Amsterdam. 192pp.PaperbackGoedd166 € 7,00 Ovidius
The Ambalangoda Mask Museum. Wolfgang Mey, Martin Prosler, Anna Wischkowski. The Ambalangoda Mask Museum. 1987.paperback. Good.67pp. Illustr.. € 18,00 Ovidius
Geschiedenis van de archite... Wolfgang Hoffmann;JÜRgen Tietz Geschiedenis van de architectuur in de 20e eeuw (meer info) OnbekendGoed € 8,00 Ovidius
Wolfgang Hildesheimer - Mozart Wolfgang Hildesheimer Mozart Vierde druk 1991. Leescvouwen rug. Enkele omgevouwen pagina's. PaperbackRedelijkd59 € 7,00 Ovidius
Welke kever is dat? Wolfgang Dierl Welke kever is dat? (meer info) ThiemePaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Contemporary European Archi... Wolfgang Amsoneit;Philip Jodidio Contemporary European Architects (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Au bonheur des Dames. Uit h... WOLFF-GERZON, A. Au bonheur des Dames. Uit het Nederlandse kledingbedrijf van de laatste honderd jaar. De Spieghel. De Spieghel.Hardcover. Goed. 180pp.. € 13,00 Ovidius
Slaapklachten en spanning. Wolffers, Ivan. Slaapklachten en spanning. Uitgeverij Contact. Amsterdam.Uitgeverij Contact.2e druk.1992Pap..151pp.. € 6,00 Ovidius
Allergie en overgevoeligheid. Wolffers, Ivan.. Allergie en overgevoeligheid. Contact. Amsterdam.Contact.1990.Pap.160pp. € 7,00 Ovidius
Inleiding tot de analytisch... Wolff, J. Inleiding tot de analytische meetkunde van het platte vlak. P. Noordhoff, Groningen,P. Noordhoff,1922.or.linnen.296 pp.Index, € 10,00 Ovidius
Inleiding tot de analytisch... Wolff, J.. Inleiding tot de analytische meetkunde van het platte vlak. Noordhoff. 1922.. Noordhoff. 1922..Linnen. 296pp. € 10,00 Ovidius
Siderische Pendelpraxis. Wolff, Helmut. Siderische Pendelpraxis. Uranus Verlag Memmingen. Bayr. Allgäu..Uranus Verlag Memmingen.1.Auflage.1950.Or.wrappers.156pp..Illustr.. Paper browned. € 9,00 Ovidius
Die Musik Der Alten Niederl... Wolff, Hellmuth Christian. Die Musik Der Alten Niederländer (15. Und 16. Jahrhundert). VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1956. VEB Breitkopf & Härtel Musikverlag, 1956.Cloth. Good. 272pp.Spine discoloured. € 12,00 Ovidius
Das medizinische Ozon. Theo... Wolff, Hans H.. Das medizinische Ozon. Theoretische Grundlagen. Therapeutische Anwendungen. Mit 215 Abbildungen und 46 Tabellen. Verlag für Medizin Ewald Fischer. Heidelberg.Verlag für Medizin Ewald Fischer.1979.Or.cloth.584pp..Illustr.. Bibliogr..15 pages in th... € 17,00 Ovidius
Leren leven met vergif. Wolff, F.A. de.. Leren leven met vergif. (meer info) Leiden. Leiden.E.J.Brill..1982.oorspr.omsl. Geniet.. € 6,00 Ovidius
Keur uit het werk van… Wolff, Betje en Aagje Deken. Keur uit het werk van… (meer info) W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.N.d..Pap204p.Klassiek Letterkundig Pantheon 176. € 5,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |