Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45217 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
1828-1978 Honderdvijftig ja... Vries, Sjoerd de. 1828-1978 Honderdvijftig jaar Brinkman & Niemeijer NV. 1978. 1978.Hardcover. Goed. 48pp.. Illustr.. € 14,00 Ovidius
Religio Medici - Ein Versuc... Browne, Sir Thomas: Religio Medici - Ein Versuch über die Vereinbarkeit von Vernunft und Glauben (1642). (meer info) 1978.Hardcover wiyh dust wrapper. Good.163pp. € 11,00 Ovidius
Stroom. De geschiedenis van... Mijn, Aad van der.. Stroom. De geschiedenis van een blijvend wonder. (meer info) 1978. 1978.Or.hardcover met st.omsl..130pp.. € 8,00 Ovidius
Medische besluitvorming een... Vries Robbé, Pieter Frederik de.. Medische besluitvorming een aanzet tot formele geneeskunde. (meer info) 1978.Or.wrappers..70pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. Summary in English. € 7,00 Ovidius
Agha, Shaikh and State. On ... Bruinessen, M.M. van. Agha, Shaikh and State. On the social and political organization of Kurdistan. (meer info) 1978.Pap. Cover slightly soiled.viii,468pp.Library ticket below on spine. Library stamp on title pag... € 100,00 Ovidius
Tumour imaging with non spe... Pompe, W.B. van der.. Tumour imaging with non specifi substances. An ionic model to explain the distribution patterns of timour imaging radiopharmaceuticals in norma and pathological tissues. (meer info) 1978.Pap. Slightly damaged.144pp..Diss./Thesis.. References.. € 9,00 Ovidius
Nuclear magnetic shielding ... Emden, F.W. van.. Nuclear magnetic shielding in methylfluoride at high pressures and in the critical region. (meer info) 1978.Pap..122pp..Diss./Thesis. Bibliogr.. € 8,00 Ovidius
Regulation of the juveline ... Kramer, S.J.. Regulation of the juveline hormone tite in the Colorado patato beetle. (meer info) 1978.Pap.72pp. € 7,00 Ovidius
De jaren 1885-1910. Rijksmu... Toorop, J.Th.. De jaren 1885-1910. Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo. (meer info) 1978.Pap.84pp..Illustr. € 9,00 Ovidius
De mythe Marx Berg, Inno J.M. van den De mythe Marx 1978. 1978.Paperback. Goed. 143pp.. € 7,00 Ovidius
brits-Nederlandse Handel en... Bos, R.W.J.M.. brits-Nederlandse Handel en Scheepvaart , 1870-1914. een analyse van machtsafbrokkeling op een markt. (meer info) 1978.Pap.xi,419pp. € 8,00 Ovidius
Einstein en het heelal N. Calder Einstein en het heelal (meer info) 1979. 177pp. Hardcover met stofomslag. 1979. 177pp. Hardcover met stofomslag.Hardcoverd179 € 9,00 Ovidius
De alternatieve dokter Jean-Claude Bourret De alternatieve dokter (meer info) 1979. 245pp.OnbekendGoedd165 € 7,00 Ovidius
Hoe menselijk is mystiek? P. Mommaers;J.J.C. Marlet Hoe menselijk is mystiek? (meer info) 1979. 78pp. 1979. 78pp.Onbekendd197 € 7,00 Ovidius
Monumenten van bedrijf en t... Ch. Genders Monumenten van bedrijf en techniek in beeld 1979, Bosch en Leuning, Baarn. 221pp. Pap..OnbekendGoedd165 € 7,00 Ovidius
Het nieuwe sportboek Graeme Wright;Andrew Kershaw;Erich Baumann;Lyn Brooks Het nieuwe sportboek (meer info) 1979. Hardcover met stofomslag. 192pp.OnbekendGoedd167 € 10,00 Ovidius
Nassau en Oranje in de Nede... A.Th. van Deursen;C.A. Tamse;K.W. Swart;K.W. Swart;H.P.H. Jansen Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (meer info) 1979. Hardcover zonder stofomslag. 422pp.OnbekendGoedd167 € 8,00 Ovidius
Manifestatie D. Spangler;D. Spangler Manifestatie 1979, Mirananda Wassenaar. 117pp.OnbekendGoedd99 € 8,00 Ovidius
Numerical solution of the s... Praagman, Niek. Numerical solution of the shallow water equations by a finite element method. (meer info) 1979. Paperback.viii,149pp. € 14,00 Ovidius
A Distant Mirror. Tuchmann, Barbara W. A Distant Mirror. 1979. Penguin Books. 1979. Penguin Books.Paperback. 677pp. Redelijk. € 10,00 Ovidius
Geschiedenis en sociologie ... B. Lipschits-Linnewiel;Evelyne Sullerot Geschiedenis en sociologie van de vrouwenarbeid 1979. SUN Nijmefen. 400pp. Pap.. Sun Reprint 31. Naam,hoek, uit schutblad geknipt.OnbekendGoedd164 € 10,00 Ovidius
G.H.A. Schut - Onrechtmatige daad G.H.A. Schut Onrechtmatige daad (meer info) 1979. TjeenkWillink Zwolle. Paperback. 144pp. 1979. TjeenkWillink Zwolle. Paperback. 144pp. Goed € 10,00 Ovidius
Brandi, Karl.. - Kaiser Karl V.. Brandi, Karl.. Kaiser Karl V.. (meer info) 1979.Hardcover with d.j..562pp. € 8,00 Ovidius
Adelborstenopleiding te Del... Klaassen, M.J.C. Adelborstenopleiding te Delft - Medemblik - Breda 1816-1857. 1979.Or.linn..194pp.. € 8,00 Ovidius
Brownian excursion and limi... Hooghiemstra, G.. Brownian excursion and limit theorems for the M/G/1 Queue. (meer info) 1979.Pap..161pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. € 12,00 Ovidius
The application of effusion... Ginkel, Ch.H.D.van.. The application of effusion techniques in the study of solid-vapour equilibria. (meer info) 1979.Pap..75pp..Diss./Thesis. Blibliogr.. € 10,00 Ovidius
Der Frühdruck im deutschen ... Amelung, Peter. Der Frühdruck im deutschen Südwesten 1473 - 1500. Eine Ausstellung der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart. Katalog. Band 1: Ulm. 1979. 1979.Paperback. Good.45pp. Illustr.. € 15,00 Ovidius
Jongerenboekje Tuindorp-Noo... Jongerenboekje Tuindorp-Noord. Onderzoeksteam Amsterdam-Noor. 1979.Paperback. Goed.258pp. € 9,00 Ovidius
On the theoretical and expe... Kamerbeek, E.M.H.. On the theoretical and experimental determination of the electromagnetic torque in electrical machines. (meer info) 197o.Or.wrappers..163pp..Diss./Thesis.. References.. Samenvatting in het Nederlands. € 9,00 Ovidius
Regio in beweging W. van der Velden Regio in beweging (meer info) 2000 197pp.2000PaperbackGoedd168 € 7,00 Ovidius
Apologie of verantwoording ... A. Alberts;J.E. Verlaan Apologie of verantwoording prins van Oranje / druk 1 (meer info) 1980. 159pp. Illustr.. 1980. 159pp. Illustr..2005Paperbackd198 € 8,00 Ovidius
Dat kan ons niet gebeuren ... G.J. van Setten;E. Werkman Dat kan ons niet gebeuren ... (meer info) 1980. 192pp. Hardcover met stofomslag. Illustr.. 4°.. 1980. 192pp. Hardcover met stofomslag. Illustr.. 4°..Onbekendd174 € 9,00 Ovidius
E. Schrijver - Glas en kristal E. Schrijver Glas en kristal (meer info) 1980. 236pp. Omslag verkleurd.OnbekendGoedd79 € 10,00 Ovidius
Over hellebaarden, donderbu... H.W. Koch Over hellebaarden, donderbussen en huurlingen (meer info) 1980. 259pp. Hardcover met stofomslag. Illustr.. register..HardcoverAls nieuwd137 € 14,00 Ovidius
Is er meer tussen ons? Nico ter Linden;Ria Lemaire;Dirk Hutsebaut Is er meer tussen ons? (meer info) 1980. 56pp. 1980. 56pp.Onbekendd197 € 7,00 Ovidius
M. Leeming - Koken op z'n Frans M. Leeming Koken op z'n Frans (meer info) 1980. 96pp. Illustr.. Paperback. 1980. 96pp. Illustr.. Paperback. Goed € 7,00 Ovidius
J. Rogier - Zigeuners J. Rogier Zigeuners (meer info) 1980. amsterdam. Pap. 160pp. 4°..OnbekendGoedd80 € 9,00 Ovidius
Lehmann, John. - Virginia woolf Lehmann, John. Virginia woolf 1980. De Haan. Hardcover met stofomslag. 156pp. Illustr. Virginia woolf 1980. De Haan. Hardcover met stofomslag. 156pp. Illustr. Virginia woolf € 11,00 Ovidius
Kunst die partij koos A. van der Blom;A. van der Blom Kunst die partij koos 1980. FNV. Kosmos Amsterdam.HardcoverGoedd167 € 7,00 Ovidius
Alles over kruiden Vanessa Luff;A. Rodway Alles over kruiden 1980. Gaade, Amerongen. 160pp. Hardcover met lic ht beschadigd stofomslag. Illustr.. 4°..OnbekendGo... € 7,00 Ovidius
'Renville' als keerpunt in ... 'Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen (meer info) 1980. Geplastificeerd.PaperbackRedelijkD2 € 7,00 Ovidius
Atlas van de Nederlandse ka... H.P.H. Jansen;A.I.J.M. Schellart;Jan Smit Atlas van de Nederlandse kastelen (meer info) 1980. Hardcover zonder stofomslag. 246pp. illustr.. 4°..HardcoverGoedd161 € 10,00 Ovidius
Kijk, A. M. de Jong Johan van der Bol;Mels de Jong Kijk, A. M. de Jong 1980, Querido Amsterdam. Sinle 262. 95pp.OnbekendGoedd99 € 8,00 Ovidius
Erotisch woordenboek H. Heestermans Erotisch woordenboek 1980. Spectrum. Prisma Pocket. 263pp. Licht vuil. Naam met pen op binnenkant omslag.PaperbackRedelij... € 7,00 Ovidius
Feminisme voor vrouwen en m... Chr. Smalbrugge-Hack Feminisme voor vrouwen en mannen 1980. Ten Have, Baarn. 127pp. 1980. Ten Have, Baarn. 127pp.Onbekendd178 € 7,00 Ovidius
Kanttekeningen bij gewoonte... J. Fortuin Kanttekeningen bij gewoontes, overtuigingen en gevoelens (meer info) 1980. Van Gennep Amsterdam. 222pp. Boekblok.snedes vuil/vlekkig. Inhoud goed. 1980. Van Gennep Amsterdam. 222pp. Boekblok.snedes vuil/vlekkig. Inhoud goed. Matig € 7,00 Ovidius
Anton Pieck's sprookjesboek Anton Pieck;Anton Quintana Anton Pieck's sprookjesboek 1980. Van Goor. Amsterdam. hardcover. 160pp. Illustr.. 1980. Van Goor. Amsterdam. hardcover. 160pp. Illustr..Onbekendd185 € 8,00 Ovidius
Anton Pieck's sprookjesboek Anton Pieck;Anton Quintana Anton Pieck's sprookjesboek 1980. Van Goor Ansterdam. 160pp. Illustr..Hardcover.Onderzijde rug wat gebutst verder goed. 1980. Van Goor Ansterdam. 160pp. Illustr..Hardcover.Onderzijde rug wat gebutst verder goed.d174 € 10,00 Ovidius
Lood in de mandarijntjes M. Engel;D. Walda Lood in de mandarijntjes (meer info) 1980.179pp. omslag sleets. verder goed. 1980.179pp. omslag sleets. verder goed.Onbekendd171 € 7,00 Ovidius
Rondom Daan Goulooze G.[J.] Harmsen Rondom Daan Goulooze (meer info) 1980.263pp.OnbekendGoedd102 € 9,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |