Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45174 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
U.S.C. 1966. De Groote Geus... U.S.C. 1966. De Groote Geus. Spel van wijsheid en comedie. Op te voeren door de leden van het Utrechtsch Studenten Corps ter gelegenheid van het Driehonderd-Jarig bestaan van de Utrechtsche Hoogeschool. P.Den Boer. Utrecht.P.Den Boer.1936.Oorspr.omsl.86pp.. € 7,00 Ovidius
M. Csikszentmihalyi. 2e dru... M. Csikszentmihalyi. 2e druk, 2004. Boom. Paperback. 200pp. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
Jonathan Weiner. 1e druk, 1... Jonathan Weiner. 1e druk, 1994. Contacy. Paperback. Lichte leesvouwen rug. 357pp. (meer info) Redelijk € 11,00 Ovidius
R. van Stipriaan. Geert Mak... R. van Stipriaan. Geert Mak. 11e druk, 2001. Prometheus. Paperback, lichte leesvouwen rug. 327pp. (meer info) Redelijk € 11,00 Ovidius
Jan Minderhout. 2000. Boeke... Jan Minderhout. 2000. Boekencentrum. Paperback. 184pp. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
J. Huyser, Ph. Spinhoven, e... J. Huyser, Ph. Spinhoven, e.a.. 2008. De Tijdstroom. 401pp. (meer info) Goed € 32,00 Ovidius
Jason Theodosakis. Brenda A... Jason Theodosakis. Brenda Adderly.3e druk, 2003. Spectrum. Paperback. 188pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Theolyn Cortens. 2006. Zuid... Theolyn Cortens. 2006. Zuidnederlanse. Paperback. 191pp. Kleine tekst met pen op schutblad, verder goed. (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
Bo Yin Ra. 2006. Aurora. Pa... Bo Yin Ra. 2006. Aurora. Paperback. 159pp. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Jo Tollebeek.Over De Arbeid... Jo Tollebeek.Over De Arbeid Van De Historicus. 1998. Bert Bakker. Paperback. 127pp. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Douwe Tiemersma. 2005. Asok... Douwe Tiemersma. 2005. Asoka. Paperback. 279pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Geoffrey Wigoder. Oorsprong... Geoffrey Wigoder. Oorsprong en bloei. 1994. Ambo. Hardcover met stofomslag. 439pp. (meer info) Goed € 11,00 Ovidius
Piers Vitebsky.2001. Librer... Piers Vitebsky.2001. Librero. Hardcover. 183pp. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
J.G. Kikkert. 2e druk, 1992... J.G. Kikkert. 2e druk, 1992. Spectrum. Paperback. 279pp. Illustr.. (meer info) Goed € 11,00 Ovidius
Henri Stierlin. 19934. Atri... Henri Stierlin. 19934. Atrium/Terrail. Paperback. 221pp. Illustr.. (meer info) Goed € 18,00 Ovidius
P. Moleman. derde, herziene... P. Moleman. derde, herziene druk, 1998. Bohn Stafleu Van Loghum. Paperback, leesvouwen rug verder goed. viii,348pp. (meer info) Redelijk € 12,00 Ovidius
Ben Tiggelaar. 2013. Tyler ... Ben Tiggelaar. 2013. Tyler Roland Press. Paperback. 175pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
J.E. Hovens en G.J. Ploeg. ... J.E. Hovens en G.J. Ploeg. 2006. De Tijdstroom. Hardcover. 725pp. Goede staat. (meer info) Redelijk € 37,00 Ovidius
C. van Dijk.. 1815-1878. Dr... C. van Dijk.. 1815-1878. Drenthes eerste Literator. 1995. Drenthe Beilen. Hardcover met stofomslag. 164pp. (meer info) Goed € 22,00 Ovidius
Kees Fens. opstellen en kri... Kees Fens. opstellen en kritieken. 4e druk, 1979. Van Oorschot. Paperback. 179pp. (meer info) Redelijk € 9,00 Ovidius
Karel Wasch. 1998. Indigo. ... Karel Wasch. 1998. Indigo. Paperback. 127pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
A. van Bergen. 1e druk, 200... A. van Bergen. 1e druk, 2001. Spectrum. Paperback. 111pp. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Zulal Ayture-Scheele. 1989.... Zulal Ayture-Scheele. 1989. Helmond. Hardcover. 158pp. Illustr.. (meer info) Goed € 11,00 Ovidius
R. Oppedijk. 2000. Mix Medi... R. Oppedijk. 2000. Mix Media. Paperback. 94pp. (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Dam, Max ten . 2e druk, 198... Dam, Max ten . 2e druk, 1985. SOMA. Paperback. 47pp. (meer info) Redelijk € 8,00 Ovidius
B. Bagnall. 1e druk, 1987. ... B. Bagnall. 1e druk, 1987. Cantecleer. Hardcover. 336pp. Illustr.. (meer info) Goed € 18,00 Ovidius
Willem Frederik Hermans. Vo... Willem Frederik Hermans. Voorwoord. Foto's ban lezende schrijvers. 1992. Pinguin Books Netherlands. Paperback. 68pp. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Roeland Frank Hoefsloot. 2 ... Roeland Frank Hoefsloot. 2 druk. 1999. Sigma. Paperback. 235pp.. (meer info) Redelijk € 9,00 Ovidius
Michel Quint. 2e druk, 2002... Michel Quint. 2e druk, 2002. Bezige Bij. Hardcover met stofomslag. 75pp.. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Baaren, Theo van. 1e druk, ... Baaren, Theo van. 1e druk, 1981. Meulenhoff. Paperback. 79pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Cramer, A.W. 1e druk,1978. ... Cramer, A.W. 1e druk,1978. MIU Nederland Pers. Paperback. 135pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
H. Andreus. 5e druk, 2004. ... H. Andreus. 5e druk, 2004. U.M. Holland. Paperback. 128pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Stendhal. Vertaald door The... Stendhal. Vertaald door Theo Kars. Met een nawoord van Arnon Grunberg. 2e druk, 2004. Athenaeum Polak & Van Gennep. Hardcover met stofomslag. 608pp. Grote Belletrie Serie. (meer info) Goed € 28,00 Ovidius
Avodah Offit..How Character... Avodah Offit..How Character Shapes Sexual Experience. 1995. Revised edition. Jason Aronson. Paperback. xv,315pp. Knik in achterplat. verder goed. (meer info) Goed € 20,00 Ovidius
Harris, Thomas. 30e druk, 2... Harris, Thomas. 30e druk, 2004. AMBO. Paperback. 318pp. (meer info) Goed € 18,00 Ovidius
Karen Armstrong..een geschi... Karen Armstrong..een geschiedenis van het fundamentalisme. 2000. Bezige Bij. Paperback. 493pp. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
Margriet Brandsma. 2006. Co... Margriet Brandsma. 2006. Conserve. Paperback. 165pp. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Sudhakar Dikshit. 1991. Mir... Sudhakar Dikshit. 1991. Mirananda. Paperback. 143pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Guus van Hemert. 1995. Davi... Guus van Hemert. 1995. Davidsfonds. Hardcover met stofomslag. 411pp. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Eversdyk Smulders, Lily. Be... Eversdyk Smulders, Lily. Belevenissen rondom mijn Tibetaanse familie. 2e druk, 1986. Ankh Hermes. Hardcover met licht beschadigd stofomslag. 363pp. Illustr.. Met handgeschreven brief en kaart van Lily Eversdijk Smulders. (meer info) Goed € 38,00 Ovidius
Marian Conrads en Gerda Zwa... Marian Conrads en Gerda Zwartjes. 5e druk, 1988. Tirion. Hardcover. 227pp. Illustr.. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
Lydia Gitana. 1991. Panta R... Lydia Gitana. 1991. Panta Rhei. Paperback. 152pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
R. Doodkorte. 2002. VDA gro... R. Doodkorte. 2002. VDA groep. Hardcover. 127pp. Illustr. Kleine tekst met pen op binnenkant voorplat. verder goed. (meer info) Redelijk € 11,00 Ovidius
L.J. Menges. 1e druk, 1992.... L.J. Menges. 1e druk, 1992. Kok. Paperback. 137pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Bert Keizer..lijden, lachen... Bert Keizer..lijden, lachen en denken rond het graf. 3e druk, 2013. Lemniscaat. Paperback. 253pp. (meer info) Goed € 11,00 Ovidius
Paul de Wispelaere. Dagboek... Paul de Wispelaere. Dagboek 1990-1991. 7e druk, 2002. Atlas. Paperback. 310pp. (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
Annabel Broome. Helen Jelli... Annabel Broome. Helen Jellicoe..1e druk, 1990. Intro. Paperback. 91pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
M. Ferguson. 1991. Nijgh & ... M. Ferguson. 1991. Nijgh & Van Ditmar. Paperback. 239pp. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
De eerste Nederlanders over... De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden. Wim Wennekes. 3e druk, 2002.Olympus. Paperback. 471pp. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
Paul Wilson. 2001. Archipel... Paul Wilson. 2001. Archipel. Paperback. 352pp. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |