Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45174 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Der kampf um die Weltmacht ... Zischka, Anton. Der kampf um die Weltmacht Baumwolle. Wilhelm Goldmann Verlag. Bern. Leipzig. Wien.Wilhelm Goldmann Verlag.1935.Or.cloth..237pp..Illustr.. Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Alarm voor het avondland. ZISCHKA ANTON. Alarm voor het avondland. tilburg, Nederland's Boekhuis. tilburg, Nederland's Boekhuis.3e druk.Zonder jaar.Paperback. Goed.252pp. Illustr.. € 9,00 Ovidius
Vrouwenhulpverlening en psy... Ziporah Valkhoff;Nelleke Nicolai Vrouwenhulpverlening en psychiatrie Tweede druk, 1992. Leesvouwen rug. omslag verkleurd.PaperbackRedelijkd96 € 8,00 Ovidius
Jezus.. Daar gaat God. Een ... Zink, Jörg.. Jezus.. Daar gaat God. Een training in geloven. Hilversum.Gooi en Sticht.1975.Or.hardcover met beschadigd st.omsl..416pp.. € 10,00 Ovidius
Emblematum Ethico-Politicor... ZINCGREF, JULIUS WILHELM, und MATTHAEUS MERIAN: Emblematum Ethico-Politicorum Centuria. Faksimile deer Ausgabe Heidelberg 1664. Heidelberg, Winter,, 1986.Or.wrappers. € 8,00 Ovidius
The Greek Commonwealth. Pol... ZIMMERN, ALFRED. The Greek Commonwealth. Politics and Economics in Fifth-Century Athens. Oxford University Press. Fifth edition, Revised. Reprinted. 1947. Oxford University Press. Fifth edition, Revised. Reprinted. 1947.Hardcover. Fair. 471pp. € 14,00 Ovidius
De Aardbol en zijne natuurw... Zimmermann, W.F.A.. De Aardbol en zijne natuurwonderen. Een volkshandboek over natuurkundige aardrijksbeschrijving. Voorzien van eene menigte afbeeldingen en kaarten. In 2 delen. D. Noothoven van Goor. Leiden.D. Noothoven van Goor.Tweede, veel vermeerderde en verbeterde druk.1868.Or.hafleder. 4 ribben... € 50,00 Ovidius
Deutschland und der Norden.... Zimmermann, Walter. Deutschland und der Norden. Gemeinsame Wege zur Kontinentalwirtschaft. (meer info) Reichskontor der Nordischen Gesellschaft. Lübeck/Berlin.Reichskontor der Nordischen Gesellschaft.1941.Or.wrappers.224pp. € 9,00 Ovidius
Aufbruch zu den Vätern.. Zimmerling, Peter./. Aufbruch zu den Vätern.. Brendow Buch Kunst Verlag.1994.Pap.119pp. € 8,00 Ovidius
Die Bilanzwahrheit und die ... Zimmerer, Carl: Die Bilanzwahrheit und die Bilanzlüge. Gabler. Gabler.1979.Hardcover. Good.172pp.. € 11,00 Ovidius
Philosophies of India. Zimmer, Heinrich. Edited by Joseph Campbell. Philosophies of India. (meer info) Princeton University Press. Princeton University Press.Ninth Paperback Printing.1989.Pap.xv,683pp.Bibliogr.. Index.. € 18,00 Ovidius
Angewandte Radioaktivität. ... ZIMEN, K.E.: Angewandte Radioaktivität. Mit einer Einführung von Prof. Dr. Otto Hahn. Berlin usw.,, Springer, 1952. Berlin usw.,, Springer, 1952.VII, 124 S. Oln. € 15,00 Ovidius
Influencing Attitudes and C... ZIMBARDO PHILIP & EBBESEN EBBE B., Ch. MASLACH. Influencing Attitudes and Changing Behavior: A Basic Introduction to Relevant Methodology, Theory, and Applications. Addison-Wesley Publsihing Company. Addison-Wesley Publsihing Company.second edition.1977.paperback. Sligtly damaged. Good.xv,271pp. € 7,00 Ovidius
Prinzipien der Festkörperth... Ziman, J.M. Prinzipien der Festkörpertheorie. Verlag Harri Deutsch. Verlag Harri Deutsch.2.Auflage, 1999.Paperback.xii, 442pp. € 20,00 Ovidius
Supercompilers for Parallel... Zima, Hans, Chapman, Barbara. Supercompilers for Parallel and Vector Computers. Addison Wesley. ACM Frontier Series. 1990. Addison Wesley. ACM Frontier Series. 1990.Hardcover. Very good.xv,376pp.owner's blind book stamp on ... € 28,00 Ovidius
H.W. Mesdag .druk Heruitgav... Zilcken, P. translated from the Dutch by Clara Bell. johan Poort. H.W. Mesdag .druk Heruitgave/reprint . facsimile. The painter of the North Sea. A closer look. (meer info) € 20,00 Ovidius
Psychoanalyis and Religion. ZILBOORG, GREGORY. Psychoanalyis and Religion. George Allen & Unwin Ltd. 1967. George Allen & Unwin Ltd. 1967.Cloth. Good.xi,243pp.. € 14,00 Ovidius
Jouw grootste prestatie ooit! Zijtveld, Kees van & Jan Bommerez.. Jouw grootste prestatie ooit! (meer info) Nieuwe Dimensies. Altanmira Becht. Haarlem.Nieuwe Dimensies. Altanmira Becht.2006.Pap.191pp.. € 8,00 Ovidius
Geschiedenis der Doopsgezin... Zijpp, N.van der.. Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland. Drukkerij Th Visser. Doopsgezinde Historische Kring. Enkhuizen. Amsterdam.Drukkerij Th Visser. Doopsgezinde Historische Kring.Z.j..Pap. Licht sleets.263p... € 8,00 Ovidius
Zijn Heiligheid de Dalai La... Zijne Heiligheid de Dalai Lama. 4e druk, 2001. Pandora. Pocket. 255pp.. Zijn Heiligheid de Dalai Lama, verlichting van hart en geest Goed € 7,00 Ovidius
Kohlensäuretransport in Blä... Zijlstra, K.. Kohlensäuretransport in Blättern. M.de Waal. Groningen.M.de Waal.1909.Or.wrappers.128pp.Diss./Thesis. 2 Tafeln.. € 11,00 Ovidius
Per slot van rekening. Zijlstra, Jelle. Per slot van rekening. (meer info) Contact. Amsterdam / Antwerpen.Contact.1992.Or-linn. met stofomslag..278pp..Enkele illustr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Organic nitrogen uptake and... Zijlstra, J.D. Organic nitrogen uptake and endophytic mutualistic fungi in Dutch ecosystems . (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2006.Pap..191pp.Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
Vriendenkringen in de zeven... Zijlmans, Jori.. Vriendenkringen in de zeventiende eeuw. Verenigingsvormen van het informele culturele leven te Rotterdam. (meer info) SDU. Den Haag.SDU.1999.Pap..xv,314pp..Bibliogr.. Register.. Summary.. € 14,00 Ovidius
De boerderijen in de Marne. Zijlma, I.H.. De boerderijen in de Marne. (meer info) Or.linn..407pp.Illustr..Met de los bijgevoegde kaart. € 60,00 Ovidius
Gijs Bakker and Jewelry. Zijl, Ida van. Gijs Bakker and Jewelry. Arnoldsche Verlagsanstalt. Arnoldsche Verlagsanstalt.2007.Hardcover. Fine state.271pp. € 25,00 Ovidius
The green solar collector .... Zijffers, J.F. The green solar collector .optimization of microalgal areal productivity. (meer info) Ponsen & Looijen.Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen.Bibliotheek Wageningen UR.2009.Pap..156pp.Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
Keur uit het werk van Dr.A.... Zijderveld-Menalda, A.G.. Keur uit het werk van Dr.A.Zijderveld. Amsterdam.1953.Oorspr.linn.400pp.Illustr. Onderstr.met pen. € 10,00 Ovidius
Onder het woord geplaatst. Zijderveld, Bob van.. Nellie Borst, e.a.. Redactie. Onder het woord geplaatst. De Vrieseborch Haarlem. De Vrieseborch Haarlem.1995.Pap..104pp.. € 7,00 Ovidius
De parvenucultuur. Zijderveld, A.C. De parvenucultuur. (meer info) Kok Agora. Kampen.Kok Agora.1993.Pap..200pp..met namenregister. € 6,00 Ovidius
De amalgaanvulling: een gif... Ziff, sam. De amalgaanvulling: een giftige tijdbom. La Riviere&Voorhoeve. Kampen. La Riviere&Voorhoeve. 1987. Pap. 155p. € 7,00 Ovidius
Verzet en Verlangen. Het pl... Ziel, Tjirk van der.. Verzet en Verlangen. Het platteland in de greep van MKZ en stedeling. 2008. Ijsselacademie.2008.Pap. Leesvouw rug.479pp. € 20,00 Ovidius
Ziegler, Philip. - Mountbatten. Ziegler, Philip. Mountbatten. Harper & Row. Perennial Library. New York.Harper & Row. Perennial Library.1986.Leather..784pp..Illustr.. Bibliogr.. Index.. Professio... € 20,00 Ovidius
50 Jahre Basler Orchester-G... Ziegler, Hans. 50 Jahre Basler Orchester-Gesellschaft 1921/22 - 1971/72. (meer info) Pap..119pp..illustr.. € 9,00 Ovidius
Ziegler's English-Kannada d... Ziegler, F. ; Watsa, Chr . Ziegler's English-Kannada dictionary . Sixth Edition revised by Chr. Watsa Asian Educational Services, New Delhi. 1983. Asian Educational Services, New Delhi. 1983.Hardcover with dustwrapper. Good. Ix,614pp.. € 22,00 Ovidius
Die naturwissenschaftlichen... Ziegelmayer, Will.. Die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Kochens und der Ernährung. (meer info) Verlag von Julius Beltz. Langensalza. Berlin. Leipzig.Verlag von Julius Beltz. Langensalza.1929.Or.cloth..ix,272pp..Index. € 13,00 Ovidius
Die Ernährung des Deutschen... Ziegelmayer, Wilhelm. Die Ernährung des Deutschen Volkes. Ein Beitrag zur erhöhung der Deutschen Nahrungsmittelproduktion. (meer info) Verlag von Theodor Steinkopff. Dresden und Leipzig.Verlag von Theodor Steinkopff.1947.Or.hcloth..xv,732pp..Illustr.. Register.. € 7,00 Ovidius
Moralerziehung im Wertplura... Ziebertz, Hans-Georg. Moralerziehung im Wertpluralismus. Eine empirisch-theologische Untersuchung nach maralpädagogischen Handlungskonzepten im Religionsunterricht und in der kirchlichen Jugendarbeit zu Frage der Sexualität. (meer info) Deutsche Studien Verlag. J.H.Kok. Deutsche Studien Verlag. J.H.Kok.1990.Pap..341pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. € 10,00 Ovidius
The Vector-Valued Maximin. Zhukovskiy, V.I. and M.E. Salukvadze. The Vector-Valued Maximin. Academic Press. Harcourt Brace & Company. Boston.Academic Press. Harcourt Brace & Company.1994.Or.hardcover..xvii,404pp.Illustr.. Bibliogr.. I... € 20,00 Ovidius
Innerlijke Geschriften Van ... Zhuang Zi Innerlijke Geschriften Van Zhuang Zi (meer info) PaperbackGoed € 22,00 Ovidius
Governing urban water flows... Zhong, Lijin. Governing urban water flows in China. (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2007.Pap..xii,195pp..Diss./Thesis. Blibliogr.... € 11,00 Ovidius
Governing urban water flows... Zhong, Lijin. Governing urban water flows in China . (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2007.Pap..xii,195pp..Diss./Thesis. Blibliogr.... € 11,00 Ovidius
Exploring options for agric... Zhong, J. Exploring options for agricultural development .a case study in China. (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2008.Pap..192pp.Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
Exploring options for agric... Zhong, J. Exploring options for agricultural development . a case study in China. (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2008.Pap..192pp..Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
Soul Healing Miracles: Anci... Zhi Gang Sha. Soul Healing Miracles: Ancient and New Sacred Wisdom, Knowledge, and Practical Techniques for Healing the Spiritual, Mental, Emotional, and Physical Bodies. Benbella Books. 2013. Benbella Books. 2013.Hardcover with dust jacket. Good. L1,283pp. € 17,00 Ovidius
Soul Mind Body Medicine Zhi Gang Sha Soul Mind Body Medicine (meer info) Matig € 13,00 Ovidius
The Liberal Rights And Poli... Zhenghuan Zhou The Liberal Rights And Political Culture (meer info) Fine state € 100,00 Ovidius
Productivity and resource u... Zhang, L.. Productivity and resource use in cotton and wheat relay intercropping . (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2007.Pap..198pp..Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
Productivity and resource u... Zhang, L. Productivity and resource use in cotton and wheat relay intercropping. (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2007.Pap..198pp..Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
De kunst van het geluk op h... Z.H. de Dalai Lama. Howard Cutler. 2005. Rainbow pocket. 218pp. De kunst van het geluk op het werk Goed € 8,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |