Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45388 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Zout Mary Drum. Ark Boeken. 2007. Hardcover. 145pp.. Illustr.. Zout Goed € 9,00 Ovidius
Zou men armoe lijden? Vic De Donder Zou men armoe lijden? 1990. Standaard, Antwerpen.266pp.PaperbackGoedd102 € 7,00 Ovidius
Zorre Guieta. Een biografis... Thielen, Jan. Zorre Guieta. Een biografische schets. Mets & Schilt. Amsterdam.Mets & Schilt.2001.Pap..189pp. € 7,00 Ovidius
Zorgvuldig tijdbeheer J. de Koning Zorgvuldig tijdbeheer (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Zorgvernieuwing op het lijf... Zorgvernieuwing op het lijf geschreven. Kwaliteitsverbetering door ontwikkeling en integratie van vrouwenhulpverlening. (meer info) Pap.100pp.. € 7,00 Ovidius
Zorgen voor jezelf - Mooi w... Karel Klumpers Zorgen voor jezelf - Mooi weertje vandaag! (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Zorgen voor den kwaden dag ... Tanke, Yvonne Zorgen voor den kwaden dag - Pensioenfonds Predikanten en zijn voorgangers 1925-2013 Boekencentrum, 2013 Boekencentrum, 2013Hardcover. Goed. 120pp. € 7,00 Ovidius
Zorgen voor den kwade dag Yvonne Tanke Zorgen voor den kwade dag (meer info) HardcoverGoed € 9,00 Ovidius
A. de Graaf - Zorgen voor de zorg A. de Graaf Zorgen voor de zorg PaperbackAls nieuwd7 € 7,00 Ovidius
Zorgen, ergernissen en vreu... Eschauzier, Louki. Zorgen, ergernissen en vreugden. De dagelijkse praktijk in een negentiende-eeuwse Franse importboekhandel te Amsterdam, met een selectie van de correspondentie uit de periode 1832-1863. (meer info) 2005.Hardcover. Goed.6pp.. € 35,00 Ovidius
Zorg voor wilsonbekwame pat... Zorg voor wilsonbekwame patienten (meer info) PaperbackRedelijk € 11,00 Ovidius
Zorg voor verstandelijk geh... R.B. Minderaa;G.H. van Gemert Zorg voor verstandelijk gehandicapten Eerste druk, 1993. Onderstrepingen met potlood.PaperbackMatigd43 € 7,00 Ovidius
Zorg voor jezelf Pia van Boven;P. van Boven Zorg voor jezelf (meer info) Hardcover met stofomslag. Eerste druk, 1979.HardcoverGoedd90 € 8,00 Ovidius
Zorg om intimiteit / druk 1 Marjan van den Berg Zorg om intimiteit / druk 1 (meer info) 1e druk, 1990. Naamstempel op schutblad.PaperbackGoedd42 € 7,00 Ovidius
Zorg om het stadsbeeld. Dri... Schriks, C.F.J. Zorg om het stadsbeeld. Drieluik. De stad en het monument / Het recht in de monumentenzorg / De monumentenzorg in Zutphen. De Walburg Pers. 1982. De Walburg Pers. 1982.Paperback. Goed.279pp. € 7,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Sybrandy, Klazien / Bakker, Rob. Zorg jij dat ik niet meer wakker wordt? (meer info) Westland N.V. Schoten.Westland N.V.1983.pap.191pp.Gesign., Bijlagen, trefwoordenreg. € 6,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Sybrandy, Klazien / Bakker, Rob. Zorg jij dat ik niet meer wakker wordt? (meer info) Westland N.V. Schoten.Westland N.V.Tweede druk.1984.pap.191pp. € 6,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Rob Bakker;Klazien Sybrandy;Rob Bakker;Klazien Sybrandy Zorg jij dat ik niet meer wakker word? Baarn, In Den Toren. 1983. 191pp.PaperbackGoedd154 € 7,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Rob Bakker;Klazien Sybrandy;Rob Bakker;Klazien Sybrandy Zorg jij dat ik niet meer wakker word? 2e druk, 1984. Annthos, Baarn. 191pp.PaperbackGoedd61 € 8,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Rob Bakker;Klazien Sybrandy;Rob Bakker;Klazien Sybrandy Zorg jij dat ik niet meer wakker word? Tweede druk, 1984.PaperbackGoedd68 € 7,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Rob Bakker;Klazien Sybrandy;Rob Bakker;Klazien Sybrandy Zorg jij dat ik niet meer wakker word? randen boekblok licht vuil. Verder goed. PaperbackRedelijkd92 € 6,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Rob Bakker;Klazien Sybrandy Zorg jij dat ik niet meer wakker word? (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Zorg in Nederland Roel Visser;Harry van Seumeren;Harrie Timmermans;Alfred Kool Zorg in Nederland PaperbackGoedd86 € 7,00 Ovidius
Swaan - Zorg En Staat Pap. Swaan Zorg En Staat Pap. (meer info) PaperbackRedelijk € 11,00 Ovidius
 - Zorg en staat pap. Zorg en staat pap. (meer info) 1989 2e druk, 1989. 340pp. Omslag verkleurd. Naam met pen op schutblad.1989PaperbackRedelijkd146 € 8,00 Ovidius
 - Zorg en staat pap. Zorg en staat pap. (meer info) 1989 Eerste druk, 1989.1989PaperbackGoedd36 € 7,00 Ovidius
 - Zorg en staat pap. Zorg en staat pap. (meer info) 1989 1e druk, 1989. Bert Bakker Amsterdam 340p.1989PaperbackRedelijkd49 € 7,00 Ovidius
ZORG EN STAAT (HERZ.ED.) Abram de Swaan. 1989. Bert Bakker. Paperback. 342pp.. ZORG EN STAAT (HERZ.ED.) Goed € 13,00 Ovidius
Zorg en de Staat. Swaan, Abram de.. Zorg en de Staat. (meer info) Bert Bakker. Amsterdam.Bert Bakker.1989.Pap..340pp..Bibliogr.. Register.. € 7,00 Ovidius
Zorg binnen handbereik / dr... Liesbeth Wouters e.a Zorg binnen handbereik / druk 1 (meer info) Fine state. € 16,00 Ovidius
Zoon Van De Wolvenman Michael Chabon Zoon Van De Wolvenman (meer info) PaperbackGoed € 9,00 Ovidius
Zoomlens op Lampo. Lampo, Hubert. Zoomlens op Lampo. De Arbeiderspers. Amsterdam.De Arbeiderspers.1975.Pap..191pp..Leesvouw kaft.. € 6,00 Ovidius
Zoologische Mededelingen. 7... Zoologische Mededelingen. 75 1-15. December 2001. Nationaal Natuurhistorisch Museum . Leiden.Pap.250pp.Illustr.. € 20,00 Ovidius
Zoological Catalogue Of Aus... T. R. New;K.J. Lambkin Zoological Catalogue Of Australia (meer info) Fine state € 85,00 Ovidius
Zonsopgang en- ondergang in... HORN-VAN RAALTEN, MARIJKE VAN Zonsopgang en- ondergang in Padang en Bangkinang. Gedenkboek 1943-1945. (meer info) 1e druk, 1997.Paperback.170pp. € 40,00 Ovidius
Zonnestralen voor het hart Phil Bosmans Zonnestralen voor het hart (meer info) 1998 Naam en datum op schutblad.1998HardcoverGoedd37 € 6,00 Ovidius
Zonnepitten van geluk Phil Bosmans Zonnepitten van geluk (meer info) OnbekendGoed € 8,00 Ovidius
Zonnenkinderen en kosmische... Zolar, Ted.. Zonnenkinderen en kosmische vrijheid. (meer info) Eeserveen. Eeserveen.Akasha.1999.Pap..189pp. € 8,00 Ovidius
Zonneklaar : astrologische ... Zonneklaar : astrologische karakterschetsen Vijftiende druk, 1970. Leesvouwen rug. Bigot & Van Rossum Haarlem.PaperbackRedelijkd60 € 7,00 Ovidius
Linda Goodman - Zonneklaar Linda Goodman Zonneklaar (meer info) PaperbackGoed € 9,00 Ovidius
Suzanne Morris - Zonnekind Suzanne Morris Zonnekind (meer info) Matig € 11,00 Ovidius
Zonlicht door 78 vensters Hans ten Dam Zonlicht door 78 vensters (meer info) PaperbackGoed € 10,00 Ovidius
ZONDER VREES EN ZONDER BLAAM Jonge de ZONDER VREES EN ZONDER BLAAM (meer info) Goed € 18,00 Ovidius
P.H. Dubois - Zonder Vaandel P.H. Dubois Zonder Vaandel (meer info) PaperbackMatig € 8,00 Ovidius
Zonder souffleur Mary Dresselhuys Zonder souffleur (meer info) 1997 Eerste druk, 1997.1997PaperbackGoedd22 € 8,00 Ovidius
Zonder gif en chemicalien t... Grounds Zonder gif en chemicalien tuinieren (meer info) OnbekendGoed € 9,00 Ovidius
Renate Dorrestein - Zonder genade Renate Dorrestein Zonder genade (meer info) 2001 Vijfde druk, 2002.2001PaperbackGoedd58 € 7,00 Ovidius
Zonder beelden sprak hij ni... H. Vrijdag Zonder beelden sprak hij niet tot hen / 3 het zichtbare in de liturgie (meer info) 1991Gooi en Sticht, Uitg.PaperbackGoed € 10,00 Ovidius
Zonden van de kerk Maarten-Jan Dongelmans Zonden van de kerk 1994.PaperbackGoedD4 € 6,00 Ovidius
Zonden van de kerk Maarten-Jan Dongelmans Zonden van de kerk Eerste druk, 1994.PaperbackGoedd43 € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |