Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45403 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Zonden van de kerk. Dongelmans, Maarten-Jan. Zonden van de kerk. Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.1994.Pab..159pp.Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Zonden van de kerk Maarten-Jan Dongelmans Zonden van de kerk (meer info) PaperbackRedelijk € 8,00 Ovidius
Jorissen - Zondebok zuid-afrika Jorissen Zondebok zuid-afrika (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Zonde en deugd in domineesl... Kruithof, Bernard. Proefschrift. 1990. Paperback. 276pp.. Zonde en deugd in domineesland: Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding zeventiende tot twintigste eeuw Goed € 12,00 Ovidius
Zondagsdichters : zondagski... Zondagsdichters : zondagskinderen van de poëzie (meer info) 190pp. Naam met pen op schutblad. 190pp. Naam met pen op schutblad. Goed € 7,00 Ovidius
ZONDAGMIDDAG MET J.J. VOSKUIL Joris Bekkers;H. Hoeks;J.J. Voskuil;W. Roelants ZONDAGMIDDAG MET J.J. VOSKUIL (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
L. Leijssen - Zondag vieren L. Leijssen Zondag vieren (meer info) Uitgeverij Terra - LannooPaperbackGoed € 8,00 Ovidius
'Zo'n Wonderlijke Club' 75 ... Bank, J.H.van en Hans Werkman.. 'Zo'n Wonderlijke Club' 75 jaar Bond tegen het vloeken. Gedenkboekje 1917-1992. Pap..108pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Zon werk boek: gids voor he... MCCARTNEY, KEVIN. Zon werk boek: gids voor het bouwen van een zonneboiler. (meer info) Ekologische Uitgeverij, 1982. Ekologische Uitgeverij, 1982.Paperback. Goed. 260,92pp. € 12,00 Ovidius
J.M. Coetzee - Zomertijd J.M. Coetzee Zomertijd (meer info) HardcoverGoed € 12,00 Ovidius
Zomerslank met Sonja J. Groot;Sonja Bakker Zomerslank met Sonja (meer info) Goed € 9,00 Ovidius
Marguerite Duras - Zomerregen Marguerite Duras Zomerregen (meer info) PaperbackMatig € 8,00 Ovidius
Zomerhuis met zwembad Herman Koch Zomerhuis met zwembad (meer info) HardcoverGoed € 7,00 Ovidius
Zomeravondvertellingen Mart Smeets Zomeravondvertellingen (meer info) HardcoverGoed € 8,00 Ovidius
Barry Unsworth - Zomer in italie Barry Unsworth Zomer in italie (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Zomer 1945 : feest en onrus... Zomer 1945 : feest en onrust in Groningen (meer info) OnbekendGoed € 8,00 Ovidius
Phil Bosmans - Zomaar voor jou Phil Bosmans Zomaar voor jou (meer info) HardcoverAls nieuw € 8,00 Ovidius
Phil Bosmans - Zomaar voor jou Phil Bosmans Zomaar voor jou (meer info) HardcoverGoed € 7,00 Ovidius
Zomaar in een sloot ergens ... Elsken, Ed van der. Hans Bouma. Zomaar in een sloot ergens bij Edam. Van Holkema & Warendorf. Bussum.Van Holkema & Warendorf.1977..Or.hardcover..Illustr.. € 17,00 Ovidius
Zomaar een plaatje? De intr... Zoete, Johan de.. Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw. Komori International. Komori International.1991.Pap.31pp. € 7,00 Ovidius
Zoltán Kodály. Sein Leben i... Kodaly, Zoltan . Eósze, László. Zoltán Kodály. Sein Leben in Bildern. Einleitung und Auswahl der Bilder von László Eösze. Budapest: Corvina 1971.. Budapest: Corvina 1971..Hardcocer. Very good. 159pp. Illustr..mall dateticket on first free endpaper... € 24,00 Ovidius
Zolang het nog kan Shirley MacLaine Zolang het nog kan 2e druk, 1992. Ankh Hermes. Illustr.. 271p.Naam op schutblad.PaperbackGoedd34 € 7,00 Ovidius
Zolang het nog kan Shirley MacLaine Zolang het nog kan (meer info) PaperbackRedelijk € 7,00 Ovidius
Zolang het nog kan Shirley MacLaine Zolang het nog kan (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Zolang het maar niet dichte... DON QUISHOCKING. Zolang het maar niet dichterbij komt. Don Quishocking. (meer info) Aarlanderveen, 1980Pap..118pp. Redelijk. € 17,00 Ovidius
Zolang er leven is. Het ver... Read, Piers Paul.. Zolang er leven is. Het verhaal van de overlevenden van de Andes-ramp. Meulenhoff. Amsterdam.Meulenhoff.1974.Pap.331pp. € 7,00 Ovidius
Zolang de voorraad strekt Onno Blom Zolang de voorraad strekt 1e druk, 2000. CPBN, Amsterdam. 74pp.HardcoverAls nieuwd145 € 7,00 Ovidius
Zolang de voorraad strekt Onno Blom Zolang de voorraad strekt HardcoverGoedd33 € 10,00 Ovidius
Hanneke van Buuren - Zohra Hanneke van Buuren Zohra (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
ZOETE OORLOG VAN DE LIEFDE Kramer;Diane Dunaway ZOETE OORLOG VAN DE LIEFDE (meer info) PaperbackRedelijk € 9,00 Ovidius
Thomas Rosenboom - Zoete mond Thomas Rosenboom Zoete mond (meer info) HardcoverGoed € 12,00 Ovidius
Zoete lekkernijen Norman Kolpas;Jeanne Buys Zoete lekkernijen (meer info) Hardcover HardcoverGoed € 9,00 Ovidius
Zoete herinneringen & oud z... Zoete herinneringen & oud zeer : RHBS - het Winterswijks lyceum, RSG Hameland, SG De Driemark 2005 Naamsticker op schutblad.2005PaperbackGoedd27 € 7,00 Ovidius
Zoet is het licht. Het boek... Schippers, Aart. Zoet is het licht. Het boek Prediker Ten Have. 2003. Ten Have. 2003.Hardcover met stofomslag. Goed. 187pp. € 10,00 Ovidius
Zoet en hartig gebak uit ei... Helene Matze Zoet en hartig gebak uit eigen keuken (meer info) PaperbackGoed € 10,00 Ovidius
Zoenen!. Alles over de kuns... EWIJK, D. VAN. Zoenen!. Alles over de kunst die kussen is. Amsterdam, Bertolucci, 2004. Amsterdam, Bertolucci, 2004.Paperback. Goed. 112pp. Illustr.. € 9,00 Ovidius
ZOEKTOCHT NAAR HET ONMOGELIJKE Leduc Violette ZOEKTOCHT NAAR HET ONMOGELIJKE (meer info) PaperbackMatig € 12,00 Ovidius
Zoektocht Naar De Heilige G... K. van Urk Zoektocht Naar De Heilige Graal & De Ark Van Het Verbond (meer info) PaperbackGoed € 12,00 Ovidius
Zoektocht Naar De Heilige G... K. van Urk Zoektocht Naar De Heilige Graal & De Ark Van Het Verbond (meer info) PaperbackRedelijk € 11,00 Ovidius
Zoektocht Naar De Heilige G... K. van Urk Zoektocht Naar De Heilige Graal & De Ark Van Het Verbond (meer info) PaperbackGoed € 11,00 Ovidius
Jurjen Beumer - Zoektocht Jurjen Beumer Zoektocht (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Zoekt dagelijks Zijn aangez... Zoekt dagelijks Zijn aangezicht : bijbels dagboek 2003 Tweede druk, 2003.2003HardcoverAls nieuwd122 € 7,00 Ovidius
Zoekend naar wat verloren ging Catharina J.M. Halkes;Catharina J.M. Halkes Zoekend naar wat verloren ging eerste druk 1984.PaperbackGoedd21 € 8,00 Ovidius
Zoekend naar wat verloren ging Catharina J.M. Halkes;Catharina J.M. Halkes Zoekend naar wat verloren ging Tweede druk 1987. Lichte gebruikssporen.PaperbackRedelijkd37 € 8,00 Ovidius
Wim Kros - Zoeken, vinden, maken Wim Kros Zoeken, vinden, maken (meer info) PaperbackGoed € 10,00 Ovidius
Zoeken naar Sofie Margriet Hunfeld Zoeken naar Sofie (meer info) 176pp. Rug scheef gelezen. 176pp. Rug scheef gelezen. Redelijk € 7,00 Ovidius
Zoeken naar nieuwe idealen W. Pijffers Zoeken naar nieuwe idealen Eerste druk, 1993.PaperbackGoedd81 € 7,00 Ovidius
Zoeken en vinden. Herinneri... BERKHOUWER, G.C. Zoeken en vinden. Herinneringen en ervaringen. Kampen. J.H.Kok. 1989. Kampen. J.H.Kok. 1989.Paperback. 436pp. Goed, € 8,00 Ovidius
Zoe St Aubyn.De Complete Gi... Zoe St Aubyn.De Complete Gids Voor Het Berijden Van Paarden En Pony's. 2009. Veltman. Hardcover. 192pp. Illustr.. (meer info) Als nieuw € 8,00 Ovidius
'Zodra men de duivel castre... F. Backus 'Zodra men de duivel castreert...' (meer info) PaperbackGoed € 12,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |