Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45174 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Gedenkboek 1955 - 1972. Van... Onder redactie van G.E. Baardman. Gedenkboek 1955 - 1972. Van het genootschap van leraren aan Ned. Gymnasia, lycea en athenea opgericht in 1830. Wolters - Noordhoff. Groningen.Wolters - Noordhoff.1974.Pap..103pp.. € 7,00 Ovidius
Mélanges de Philologie. Salverda De Grave Jean-Jaques: Mélanges de Philologie. Wolters. Groninque, Wolters. 1933. Wrappers. xi,424p. € 24,00 Ovidius
Volspoëzie uit Indonesië. Braasem, W.A. en R.Nieuwenhuys: Volspoëzie uit Indonesië. Wolters. Groningen, Wolters. 1952. Or.cloth. 312p. € 8,00 Ovidius
Tom O'Bedlam Shakes his Bells. Mountain, Harcourt. Tom O'Bedlam Shakes his Bells. Wolters. Holland. Wolters. 1963. Cloth. Xiii,77p. € 8,00 Ovidius
Selectie en selectiemethoden. Stellwag, H.W.F. Selectie en selectiemethoden. (meer info) Wolters. Groningen. Wolters. 1955. Cloth. ix, 490p. € 13,00 Ovidius
Substraatinvloed in het Oud... Kylstra, A.D.. Substraatinvloed in het Oudnoors?. (meer info) Wolters GroningenWolters1962Paper, stapledFine. € 5,00 Ovidius
Nederlandse Spraakkunst. Vooys, C.G.N. de. M.m.w. M. Schönfeld. Nederlandse Spraakkunst. Wolters. Groningen.Wolters.Derde, herziene druk.1953.Or.linn..433pp.Bibliogr.. Register.. Naam op schutblad. € 10,00 Ovidius
Het Calvinisme in de spiege... BUITENDIJK W.J.C... Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der contra-reformatie.. Wolters. Groningen.Wolters.1942.Hlinn.ix,369pp. € 8,00 Ovidius
De discussie over de 'Cinst... Haak, J.. De discussie over de 'Cinstitution Civile du Clergé' (1790). Opiniegeschiedenis van een conflict. Wolters. Groningen.Wolters.1964.Pap.iii,257pp.Bibliogr.. Register.. € 10,00 Ovidius
Telecommunicatie.Deel 1+2.. Visser, C.S.. Telecommunicatie.Deel 1+2.. Wolters. Groneingen.Wolters.1961.Or.gebonden.94;120pp..Illustr.. € 10,00 Ovidius
Warmtewerktuigen en pompen. Groenendijk, G. en W.Zeedijk. Warmtewerktuigen en pompen. Wolters. Groningen.Wolters.1961.Or.gebonden.147pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Commantatio de vocis quae e... Holwerda, D.. Commantatio de vocis quae est physis vi atque usu praesertim in graecititate Aristotele Anteriore. (meer info) Wolters. Wolters.1955..Or.wrappers..142pp..Diss./Thesis. Blibliogr.. € 13,00 Ovidius
Biologieonderwijs in de Sow... Treffers, A.J.. Biologieonderwijs in de Sowjet Unie, de Verenigde Staten en Nederland. Een vergelijkend-opvoedkundige studie. (meer info) Wolter-Noordhoff.. Groningen.Wolter-Noordhoff..1968.Pap. Licht besch..xii,251pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. Index..Summa... € 9,00 Ovidius
Jazz Photographie.. Creutziger, Matthia. Jazz Photographie.. Wolke Verlag. Hofheim.Wolke Verlag.erstausgabe..1996.Pap. 110pp.4°.. Illutsr.. € 22,00 Ovidius
Psychotherapie in detentie.... Haas, Olaf de.. Psychotherapie in detentie. Van beleid naar uitvoering. (meer info) Wolf Legal Publ.. Nijmegen.Wolf Legal Publ..2006.Pap.xi,147pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. Summary.. € 10,00 Ovidius
De vader van de gedachte Dumoulin, Sven en Grabandt, Eric De vader van de gedachte (meer info) Wolf legal Publishers. 2003. Wolf legal Publishers. 2003.Hardcover met stofomslag. Goed. 248pp. € 15,00 Ovidius
Expressionismus und Futuris... Expressionismus und Futurismus. (meer info) Woldemar Klein Verlag. Band 23. Baden-Baden.Woldemar Klein Verlag. Band 23.1951.Or.wrappers.74pp.Illustr. € 8,00 Ovidius
Reich der Dämonen. Eine Ein... Reich der Dämonen. Eine Einführung in die Surrealistische Kunst. (meer info) Woldemar Klein Verlag. Baden-Baden.Woldemar Klein Verlag.or.wrappers.70pp.Mit 3 Farbtafeln und ca. 60 Text-Abb. Umschlagbil... € 10,00 Ovidius
 - unst und Kunsttheorie. unst und Kunsttheorie. (meer info) Woldemar Klein Verlag. Baden-Baden.Woldemar Klein Verlag.Or.wrappers.52pp.Mit einer farbtafel und 22 einfarbigen Abb. € 9,00 Ovidius
Einführung in die Französis... zahn, Leopold. Einführung in die Französischen Malerei derGegenwart. (meer info) Woldemar Klein Verlag. Baden-Baden.Woldemar Klein Verlag.Or.Wrappers.66pp.Mit 3 Farbtafeln und 80 einfarbigen Abb. € 9,00 Ovidius
Raadselachtige landen. Hennig, R. Raadselachtige landen. W.N. Schors. Amsterdam.W.N. Schors.Pap..272pp..Register.. Enkele afbeeldingen.. € 8,00 Ovidius
An Introduction to Statisti... Chapman McGrew, Jr., J. & Charles B. Monroe. An Introduction to Statistical Problem Solving in Geography. Wm.C. Brown Publishers. Dubuque, Iowa.,..Wm.C. Brown Publishers.1993.Or.hardcover.xii,305pp.References.. Index.. € 14,00 Ovidius
Die Mission und Ausbreitung... Harnack, Adolf von. Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. 9. u. 10. Tsd. 4. verbess. u. vermehrte Aufl. Mit Elf karten. .Unveränderte. Reprint der Ausgabe Leipzig, Hinrichs, 1924. WMA-Verlag. No date. WMA-Verlag. No date.Hardcover. Good. Xi,1000pp. € 17,00 Ovidius
Books and the Man. Antiquar... Books and the Man. Antiquarian Booksellers' Association Annual.. WM. Dawson & Sons.. London.WM. Dawson & Sons..1953.Or.cloth..76pp..illustr.. € 7,00 Ovidius
Beyond Poverty and Affluenc... Goudzwaard, Bob; De Lange, Harry . Beyond Poverty and Affluence: Toward an Economy of Care with a Twelve-Step Program for Economic Recovery. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. Third edition 1991. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. Third edition 1991.Paperback. Good. X,165pp. € 12,00 Ovidius
25 grondleggers der cultuur... Wiersma, Rinko. 25 grondleggers der cultuur uit dertig eeuwen. W.L.Salmen Co.. Amsterdam.W.L.Salmen Co..(1948).Or.linn..320pp..Illustr.. € 10,00 Ovidius
Momenten uit het tragische ... Euripides. F.H.Parigger. Momenten uit het tragische werk van Euripides door F.H.Parigger. (meer info) W.L.Salm & Co.. Amsterdam.W.L.Salm & Co..1950.Oorspr,.omsl..193pp..Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Beginselen der Wiskundige A... Lint, J.H. van.. Beginselen der Wiskundige Aardrijkskunde voor Normaal/ en Kweekscholen, Scholen voor M.U.L.O.. W.Leijdenroth van Broekhoven. Utrecht.W.Leijdenroth van Broekhoven.1911.Oorspr.omsl. Besch..113pp.. € 10,00 Ovidius
Klassieke ballettechniek - ... Vincent, R.T. van Schaijk Klassieke ballettechniek - de techniek en de terminologie van het akademische ballet Wlburg Pers. 1982. Wlburg Pers. 1982.Hrdcover. Goed. 317pp. € 36,00 Ovidius
De verplichte toevoeging va... Bergh Jr., S.van den.. De verplichte toevoeging van sesam-olie bij de margarine. Een waarschuwend woord. W.L.Brusse. Rotterdam.W.L.Brusse.1904.Oorspr.omsl. Geniet.22pp.. € 7,00 Ovidius
Ludwig, Emil. - Misdaad en boete. Ludwig, Emil. Misdaad en boete. (meer info) W.L. Salm & Co. Amsterdam.W.L. Salm & Co.1946.Or-karton. met stofomslag..42pp.. € 6,00 Ovidius
Ludwig, Emil. - Misdaad en boete. Ludwig, Emil. Misdaad en boete. (meer info) W.L. Salm & Co. Amsterdam.W.L. Salm & Co.1946.Pap.. Beschadigd..42pp..Pagina's en cover verkleurd.. € 5,00 Ovidius
Politieke ontwikkeling en h... Heutsz Jr., J.B.van.. Politieke ontwikkeling en hervorming in Oost-Azië eb de positie in toekomstige conflicten. (meer info) W.L.& J.Brusse. Rotterdam.W.L.& J.Brusse.1918.Or.linn..253pp.. € 15,00 Ovidius
Moderne Aphorismen uit de I... Soer, A.F.. Moderne Aphorismen uit de Interne Kliniek. Geschreven voor den practiseerende geneesheer. De dagelijks voorkomende belangrijke ziekten. (meer info) W.L.& J.Bruss. Rottedam.W.L.& J.Bruss.1922.Oorspr.omsl..v,85pp.. € 8,00 Ovidius
Moderne Aphorismen uit de I... Soer, A.F.. Moderne Aphorismen uit de Interne Kliniek. Geschreven voor den practiseerende geneesheer. De dagelijks voorkomende belangrijke ziekten. (meer info) W.L.& J.Bruss. Rottedam.W.L.& J.Bruss.1924.Or.linn.vii,154pp.. € 9,00 Ovidius
Erasmus in den spiegel van ... Noorderbos, O. en Truus van Leeuwen. Erasmus in den spiegel van zijn brieven. Een keuze uit de brieven van Erasmus, vertaald en toegelicht door.. Met een woord vooraf van J.Huizinga. W.L.& J. Brusse. Rotterdam.W.L.& J. Brusse.1936.Oorspr.omsl. Rug besch.(gerepareerd). Verkleurd.xii,183pp.. € 7,00 Ovidius
De practische receptuur in ... baert, C.G. en C.Offerhaus. De practische receptuur in haar eenvoudigste vorm van oplossingen tot steriliseren. (meer info) W.L.& J. Brusse. Rotterdam.W.L.& J. Brusse.1938.Oorspr.omsl..119pp.. € 7,00 Ovidius
Kamer van Koophandel en Fab... Verseput, J.. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam. 1928-1953. W.L. _ J.Brusse. Rotterdam.W.L. _ J.Brusse.1955.Or.linn..415pp..Illustr.. € 15,00 Ovidius
Herstel der maatschappij. Sandick, A.A.van.. Herstel der maatschappij. W.L. & J. Brusse. Rotterdam.W.L. & J. Brusse.Z.j..Oorspr.omsl..104pp.. € 8,00 Ovidius
Kamer van Koophandel en Fab... Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam 1803-1928. Gedemkboek samengesteld door het Scretariaat der Ka,er. W.L. & J. Brusse. Rotterdam.W.L. & J. Brusse.1928.Or.hlinn..xi,984pp..Register.. € 25,00 Ovidius
Mr,. P.J.Oud gezien door zi... Arkema, N., G.van den Bergh, e.a.. Mr,. P.J.Oud gezien door zijn tijdgenoten. W.L. & J. Brusse. Rotterdam.W.L. & J. Brusse.1951.Or.linn..302pp.. € 8,00 Ovidius
Die Zwei Wurzeln und formen... sulzbach, Walter.. Die Zwei Wurzeln und formen des Judenhasses. W.Kohlhammer Verlag. W.Kohlhammer Verlag.1959.Or.wrapper. Damaged. Content good.53pp. € 8,00 Ovidius
Kurzgefaßte Hebräische Spra... Bertsch, August. Kurzgefaßte Hebräische Sprachlehre. W.Kohlhammer Verlag. Stuttgart.W.Kohlhammer Verlag.1956.Or.cloth..216pp.. € 10,00 Ovidius
Tweeërlei Democratie. Rede ... Anema, Anne. Tweeërlei Democratie. Rede gehouden op den Antirevolutionairen partijdag voor de Provincie Gelderland te Arnhem op 12 Mei 1902. W.Kirchner. AMsterdam. W.Kirchner. 1902. Boards. 31p. € 8,00 Ovidius
De worsteling om het Kind. ... Zeeuw, P.de. De worsteling om het Kind. De strijd voor een vrije school. Historisch geschets. W.Kirchner. Amsterdam.W.Kirchner.1925.Linn. Rug vernieuwd.vii,442pp.Illustr. € 10,00 Ovidius
Cartas de Holanda. Publicad... Godoy, Adèle J.. Cartas de Holanda. Publicadas en Las Novedades. Nueva York. W.J.van Hengel. Rotterdam. W.J.van Hengel. 1912. Wrappers slig.dam.. 221p. € 10,00 Ovidius
Lens Implantation. 30 Years... Leonard, P. and J.Rommel.. Lens Implantation. 30 Years of Progress. (meer info) W.Junk Publishers. The Hague. Boston. London.W.Junk Publishers.1982.Or.hardcover..xvii,600pp..Illustr.. Bibliogr.. Inde... € 50,00 Ovidius
Opthalmic Tumours. Includin... Oosterhuis, Jendo A.. Opthalmic Tumours. Including lectures presented at the Boerhaave Course on "Ophthalmic Tumours" of the Leiden Medical Faculty, held in Leiden, The Netherlands, on February 2-3, 1984. (meer info) W.Junk Publishers. Dordrecht. Boston. Lancaster..W.Junk Publishers.1985.Or.hardcover.viii,342pp..References.. € 45,00 Ovidius
The 32P test and other meth... Dijk, R.A. van.. The 32P test and other methods in the diagnosis of intraocular tumours. (meer info) W.Junk. The hague.W.Junk.1978.Pap..133pp..Diss./Thesis.. References.. Zonder de stellingen! € 7,00 Ovidius
Photocoagulation in retinal... Sedney, S.C.. Photocoagulation in retinal vein occlusion. (meer info) W.Junk.. The Hague-W.Junk..1976.Pap..241pp..Diss./Thesis.. References.. € 9,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 200 |