Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45215 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Sukarno ee autobiografie ui... Sukarno. Cindy Adams. Sukarno ee autobiografie uit de mond van de president opgetekend door Cindy Adams. W.van Hoeve. 's-Gravenhage.W.van Hoeve.1967.Or.linn.358pp.Illustr.. Meer dan 40 pagina's met aantekeningen/onders... € 9,00 Ovidius
Mensen vrijheidin Indonesië. Nieuwenhuijze, C.A.O. van.. Mensen vrijheidin Indonesië. W.van Hoeve. 's-Gravenhage. Bandung.W.van Hoeve.1949.Or.linn.212pp. € 8,00 Ovidius
Het Procesrecht in Ongevall... Rieter, Paul Johannes Wilhelmus. Het Procesrecht in Ongevallen-geschillen. W.van der Sloot. Venlo.W.van der Sloot.1907.Oorspr.omsl..xii,253pp.Diss./Thesis.Met Bibliotheek stempels Tweede Kamer... € 12,00 Ovidius
Biblia Hebraica. Edidit Rud... Kittel, Rud.P. Kahle; Baumgartner, W.; Beer, G.; Al., Et Biblia Hebraica. Edidit Rudolf Kittel. Texum Masoreticum curavit P. Kahle. Wurttemburgische Biblianstalt Stuttgart. Wurttemburgische Biblianstalt Stuttgart.Hardcover. Very good. Liii,1434pp.. € 20,00 Ovidius
Konkordanz zum Hebraischen ... Lisowsky, Gerhard. Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament .Concordantiae Veteris Testamenti, Editio Secunda. (meer info) Wurttembergische Bibelanstalt, 1958. Zweite Auflage. Wurttembergische Bibelanstalt, 1958. Zweite Auflage.Hardcover. Very good. Xvi,1672pp.. € 14,00 Ovidius
Die Logik des  Philosophen ... Feldmann, Erich. Die Logik des Philosophen Josef Neuhäuser. Ein Beitrag zur Geschichte des Aristoteles im 19. Jahrhundert. Wuppertaler Druckerei. Elberfeld.Wuppertaler Druckerei.1920.Or.wrappers.107pp.. € 7,00 Ovidius
Theater in Wuppertal. 50 Ja... Becker, Siegfried. Theater in Wuppertal. 50 Jahre Rückblick. Wuppertal : Becker. With dadication and signed by Siegfried Becker 8-9-95.Wuppertal : Becker.(1995)Hardcover. Good.360pp... € 30,00 Ovidius
De kwestie van Freud. Grond... Knoll, Ludwig.. De kwestie van Freud. Grondslag, methoden en invloed van de psychanalyse. WU. Amsterdam.WU.1977.Pap.230pp.. € 8,00 Ovidius
Bij ons in Noord Holland. Heijnis,H.J.. Bij ons in Noord Holland. W.Ten Have v/h Höveker's Boekhandel. Amsterdam.W.Ten Have v/h Höveker's Boekhandel.Z.j..Linn. Wat sleets.117pp.Illustr. Van Frans van No... € 7,00 Ovidius
Leven en Arbeid van A.Kuyper. Winckel, W.F.A.. Leven en Arbeid van A.Kuyper. W.Ten Have. Amsterdam.W.Ten Have.(1919).Niet or.hlinn..xv,326pp..Register.. € 7,00 Ovidius
Oecumene in 't vizier. Aang... W.F. Golterman en J.C.Hoekendijk. Oecumene in 't vizier. Aangeboden aan Dr.W.A.Visser 'T Hooft. (meer info) W.Ten Have. Amsterdam.W.Ten Have.1960.Linn.166pp. € 7,00 Ovidius
De grenzen van vermoeidheid... Baden, Hans Jürgen. De grenzen van vermoeidheid. Met een voorwoord van E.L.Smelik. W.ten Have. W.ten Have.1956.Or.linn..239pp..Enkele namen op schutblad. € 7,00 Ovidius
Hellenische Mysterien und O... Scheffer, Thassilo von. Hellenische Mysterien und Orakel. W.Spemann Verlag. Stuttgart.W.Spemann Verlag.11.-13. Tausend.1940.Or.hcloth with sl.dam.d.j..184pp..Bibliogr.. Illustr... € 7,00 Ovidius
Het nieuwe gebouw van de Un... Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek te Groningen W.R.H. Koops en Ch.J.J.Klaver. redakti. 1987. Paperback. 108pp.. W.R.H. Koops en Ch.J.J.Klaver. redakti. 1987. Paperback. 108pp..1987Onbekendd180 € 9,00 Ovidius
Op de bres 1940-1945. frederiks, K.J.. Op de bres 1940-1945. (meer info) W.P.Van Stockum & Zn. Den Haag.W.P.Van Stockum & Zn.1945.Oorspr.omsl..102pp. € 8,00 Ovidius
Het Geld van Robinson Cruso... Wells, David A.. Het Geld van Robinson Crusoe. Populaire uiteenzetting omtrent den oorsprong en het gebruik van geld als ruilmiddel. Met een voorwoord ter inleiding van G.Vissering. W.P.van Stockum & Zn.. 's-Gravenhage.W.P.van Stockum & Zn..Vierde druk.1968.Or,gebonden met st.omsl..154pp..Illustr.. € 8,00 Ovidius
Geestelijke stromingen in N... Ploeg, J.G.van der.. Geestelijke stromingen in Nederland. W.P.van Stockum & Zn.. 's-Gravenhage.W.P.van Stockum & Zn..1963.Pap..116pp..Onderstrepingen met pen.. € 7,00 Ovidius
Vrijmetselarij en de Orde v... Faubel, A.F.L.. Vrijmetselarij en de Orde van Vrijmetselaren. W.P.van Stockum & Zoon. 's-Gravnehage.W.P.van Stockum & Zoon.Elfde druk.1946.Oorspr.omsl.. Rug besch..8°.. € 8,00 Ovidius
Constructieve Welvaartspoli... Muller, E.J.. Constructieve Welvaartspolitiek. W.P.Van Stockum & Zoon. Den Haag.W.P.Van Stockum & Zoon.1936.Oorspr.omsl.. Verkleurd.xii,179pp..Onopengesneden. € 8,00 Ovidius
Beknopte volkeunkunde van N... Quanjer, C.A.J.. Beknopte volkeunkunde van Nederlandsch-Indië. Over geboorte, huwelijk, overlijden en godsdiensten der inheemsche bevolking. (meer info) W.P.van Stockum. Den Haag.W.P.van Stockum.1932.Oorspr.omsl..287pp.. € 13,00 Ovidius
Biochemie in vijf voordrach... Brinkman, R.. Biochemie in vijf voordrachten. W.P.van Stockum. 's-Gravenhage.W.P.van Stockum.1948.Or.hlinn.90pp.. € 7,00 Ovidius
Het Goudvraagstuk. Vissering, G.. Het Goudvraagstuk. W.P.van Stockum & Zoon. 's-Gravenhage.W.P.van Stockum & Zoon.1918.Or.wrappers. Sl.damaged. Repaired.32pp..8°.. € 7,00 Ovidius
De roman van een orkest. Ge... Weyand, Joop. De roman van een orkest. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Veertigjarig Jubileum van het Residentie-Orkest. (meer info) W.P.Van Stockum & Zoon. Den Haag.W.P.Van Stockum & Zoon.1947.Or.linn..219p.Illustr.. € 16,00 Ovidius
Opmerkingen over het duurte... Vissering, G.. Opmerkingen over het duurte-vraagstuk. Rede. W.P.van Stockum & Zoon. 's-Gravenhage.W.P.van Stockum & Zoon.1919.Oorspr.omsl .76pp..Doorgaande vochschade/vlek ondezijde. € 7,00 Ovidius
Het Wilhelmus van Nassouwe.. Winkel, G.ter. Verluch doort.. Het Wilhelmus van Nassouwe.. W.P.van Sockum & Zoon. 's-Gravenhage.W.P.van Sockum & Zoon.1912.Oorspr.omsl..39pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Goud uit oude legenden. Peters, André. Goud uit oude legenden. W.P. van Stockum en Zoon. 's-Gravenhage.W.P. van Stockum en Zoon.1964.Or-linn..218pp..Rug boek verkleurd.. € 7,00 Ovidius
Maarten in de ban van Oedip... Hiddema, F.. Maarten in de ban van Oedipus. Psychoanallytische interpretatie van de roman Een vlucht regenwulpen van Maarten 'T Hart. Wouter Wagner. Wouter Wagner.1979.Pap. Plattenvuil/verkleurd.63pp.8°. € 7,00 Ovidius
Circadian Rhythms and Depre... Mendlewicz, Julien. Circadian Rhythms and Depression: Current Understanding and New Therapeutic Perspectives. Woters Kluwer. 2008. Woters Kluwer. 2008.Paperback. Good. 98pp. € 15,00 Ovidius
Fundamentals of Human Neuro... Kolb, Bryan & Whishaw, Ian Q. Fundamentals of Human Neuropsychology Worth Pub. 2003, 5th edition Worth Pub. 2003, 5th editionHardcover. Very good. Xvi,763p.Glossary. € 15,00 Ovidius
Een halve eeuw SKF in Neder... DENDERMONDE, MAX EN BLAZER, CAREL. Een halve eeuw SKF in Nederland. De zaak is rond. (meer info) Wormerveer, Nederlandsche Maatschappij van kogellagers SKF. Met een aanbiedings kaartje.Wormerveer, Nederlandsche Maatschappij van kogellagers SKF.1964.Or.linn.... € 50,00 Ovidius
History"s Lessons for Tomor... History"s Lessons for Tomorrow's Mission. Milestones in the History of Missionary Thinking. World's Student Christian Federation. Geneva, Switzerland.World's Student Christian Federation.N.d..Or.cloth..300pp..First free endpaper c... € 9,00 Ovidius
12th European Poultry Confe... Romboli, I., D.Flock, A.Franchini. Editors. 12th European Poultry Conference. 10-14 September 2006 Verona-Italy. Book of Abstracts. Supplement of the Worls's Poultry Science Journal. (meer info) World's Poultry Science Association. World's Poultry Science Association.2006.Pap.648pp.Index.. € 40,00 Ovidius
Finite Size Scaling and Num... Privman, V.. Finite Size Scaling and Numerical Simulation of Statistical Systems. (meer info) World Scientific. World Scientific.1990.Cloth.ix,518pp. € 40,00 Ovidius
Introduction To Semiconduct... Snowden, Christopher M.. Introduction To Semiconductor Device Modelling . World Scientific. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean.World Scientific.1986.Hardcov... € 24,00 Ovidius
The Variety of Nuclear Shap... Garret, J.D., C.A.Kalfas, G. Anagnostatos, E.Kossionides, R.Vlastou. (ed.) The Variety of Nuclear Shapes. Proceedings of the International Conference on Nuclear Shapes. Aghia Pelaghai, Crete, Greece June 29-July 3, 1987. World Scientific. Singapore.World Scientific.1988.Or.hardcover. Sl.dam..xii,558pp. € 18,00 Ovidius
Workshop on Skyrmions and a... Jezabek, M., Praszatowicz M.(ed) Workshop on Skyrmions and anomalies. (meer info) World Scientific Publishing. Singapore.World Scientific Publishing.1987.Or.hardcover..ix.,531pp.illstr. € 20,00 Ovidius
VTH Brazilian School of Cos... Novello, M. (Ed.). VTH Brazilian School of Cosmology and Navigation. (meer info) World Scientific. Singapore.World Scientific.1987.Or.hardcover..xiii,610pp. € 16,00 Ovidius
Woman in the Shade of Islam. Al-Sheha, Abdul Rahman ( Prepared by ). Woman in the Shade of Islam. World Organization for Presenting Islam.Riyadh. World Organization for Presenting Islam.Riyadh.Second edition.Paperback. Good.126pp. € 13,00 Ovidius
Sana : an Arabian Islamic c... Serjeant, R. B., and Lewcock, Ronald B. Sana : an Arabian Islamic city. (meer info) World of Islam Festival Trust, 1983. Hardcover, very good, dustwrapper slightly damaged. In slipcase World of Islam Festival Trust, 1983. Hardcover, very good, dustwrapper slightly damaged. In slipcase... € 320,00 Ovidius
Basic analytic toxicology. Flanagan, R.J., R.A. Braithwaite, S.S.Brown, B. Widdop, F.A. de Wolff.. Basic analytic toxicology. (meer info) World Health Organization. Geneva.World Health Organization.1995.Pap..xii,274pp..Bibliogr.. Glossary. Index. € 17,00 Ovidius
Wild Cats Status Survey And... Nowell, Kristen and Peter Jackson. Wild Cats Status Survey And Conservation Action Plan. World Conservation Union, IUCN. 1996. World Conservation Union, IUCN. 1996.Paperback. Very good. Xxiv,382pp. Illustr.. € 34,00 Ovidius
The Third Reich Almanac. Taylor, James and Warren Shaw.. The Third Reich Almanac. World Almanac. New YorkWorld Almanac.1987.Hardcover with d.j.392pp. Illustr.. € 11,00 Ovidius
Proceedings of the 2nd Sovi... Barone, Antonio., Anatoli Larkin. Proceedings of the 2nd Soviet-Italian Symposium on Weak Superconductivity: May 1987, Naples, Italy . Progress in High Temperature Superconductivity, Volume 4. World Scientific. Library stamps/marks on first free endpapers and titelpage. Text clean.World Scientific.1987.Hardco... € 22,00 Ovidius
TeV Physics and Beyond. Pro... Delbourgo, R. and J.R.Fox. (Ed.). TeV Physics and Beyond. Proceedings of the VIII th Summer School in Nuclear and Particle Physics. (meer info) Worl Scientific. Singapore.Worl Scientific.1987.Or.boards.xi,309pp. € 16,00 Ovidius
All Around the World Cookbook. Lukins, Sheila. All Around the World Cookbook. Workman Publishing. 1994. Workman Publishing. 1994.Hardcover with dust wrapper very good.591pp. Illustr.. € 16,00 Ovidius
Historical Dictionary of Sl... Farmer, John S.. Historical Dictionary of Slang: Book 1: A-K, Book 2: L-Z. Wordsworth Editions. 1987. Wordsworth Editions. 1987.Hardcover with dustwrapper. Very good. Xiio,405,406,387,135;136-399,381,37... € 18,00 Ovidius
Ethics Spinoza. A. H. Stirling, W. H. White Ethics Wordsworth Clasics. 2001. Wordsworth Clasics. 2001.Paperback. Good. Xcii,276pp.. € 10,00 Ovidius
De goede woning. Doetinchem... Arendsen, Gerry. E.a.. De goede woning. Doetinchem, 1920-1998. Woningbouwstichting De Goede Woning. 1998. Woningbouwstichting De Goede Woning. 1998.Paperback. Goed.61pp.. Illustr.. € 16,00 Ovidius
Miscellanea mediaevalia in ... Kieft, C. van de & e.a. Miscellanea mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer Woltyers, Groningen. 1967. Woltyers, Groningen. 1967.Hardcover et stofomslag. Goed. Xxxix,440pp.. € 14,00 Ovidius
Onvrijwillig werkloosheid: ... Ribbers, Jan Alfred. Onvrijwillig werkloosheid: Een analyse van de oorzaken en gevolgen van der Patinkin-Controverse. (meer info) Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1988.Pap.367pp.Bibliogr.. Index.. Diss./Thesis. € 11,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 200 |