Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45204 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Collected problems in numer... Cherkasova, M. P. Collected problems in numerical methods. An educational aid for students in universities and technical colleges. Wolters-Noordhoff. 1972. Wolters-Noordhoff. 1972.Hardcover. Very good. Dust jacket slightly damagedvii,210pp. € 28,00 Ovidius
Bernhard ter Haar 1806-1880... Willems, J.H.J. Bernhard ter Haar 1806-1880. Predikant/Poëet/Professor. Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1969.Pap.vii,145pp.Illustr. € 8,00 Ovidius
Vreemde tale leren & onderw... Koster, C.J. en J.F.matter. Vreemde tale leren & onderwijzen. Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1983.Pap.246pp. € 8,00 Ovidius
Sociale factoren in het ond... Husén, Tornsten. Sociale factoren in het onderwijs. (meer info) Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1978.Pap.223pp.Serie Onderwijskunde. € 6,00 Ovidius
Bernard ter Haar. Predikant... Willems, J.H.J.. Bernard ter Haar. Predikant. Poëet. Professor. Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1969.Pap.145pp. € 7,00 Ovidius
Geschiedverhaal van een Omm... Bergsma, W. en E.H.Waterbolk. Geschiedverhaal van een Ommelander notabele ca. 1550 -ca 1570. Wolters-Noordhoff. Egbert Forsten. Wolters-Noordhoff. Egbert Forsten.1991.Pap.71pp.Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 8,00 Ovidius
Kraamzorg bij huisbevalling... Verbrugge, H.P.. Kraamzorg bij huisbevallingen. Evaluatie en resultaten. Maternity Home Help and Home Deliveries. Summary. Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1968.Pap..106pp. Met de los bijgevoegde tabellen. € 9,00 Ovidius
Ons staatsbestel in kort be... Koops, W.R.H. en H.M. Franssen. Ons staatsbestel in kort bestek. Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1968.Pap.62pp. € 7,00 Ovidius
Liefde, Kosmos en Verbeeldi... Gijsen, J.E.van.. Liefde, Kosmos en Verbeelding. Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen. (meer info) Wolters-Noordhoff/Forsten. Groningen.Wolters-Noordhoff/Forsten.1989.Pap..xii,262pp..Bibliogr.. Register.. € 12,00 Ovidius
Marketing en midden en klei... Van der Wilde, J.P.I. Marketing en midden en kleinbedrijf. Wolters-Noordhoff n.v. Groningen.Wolters-Noordhoff n.v.1969.Or-linn..341pp.. € 7,00 Ovidius
Overdaad en gebrek in de tw... Groot,J.. Overdaad en gebrek in de twintigste eeuw. Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1969.Pap..176 pp.. € 7,00 Ovidius
Van Marx tot Mao. De commun... Stam, A.. Van Marx tot Mao. De communistische herziening van de marxistische ideologie. (meer info) Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1968.Orig.omsl. Met st.omsl..339pp..Bibliogr.. Index.. € 10,00 Ovidius
Op zoek naar de vrede. De g... Van Galen Last. Op zoek naar de vrede. De geschiedenis na 1945. Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.Tweede druk.1970.Pap..118pp..Illustr.. € 5,00 Ovidius
Het kind in de Oudijslandse... Stein-Wilkeshuis, M.W.. Het kind in de Oudijslandse samenleving. The Child in Old Icelandic Society. With a Summary in English. (meer info) Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1970.Pap..x,112pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. € 9,00 Ovidius
Met Distantie. J.E.Andriess... Geelhoed, L.A., P.A.G. van Bergeijk, J.van Sinderen (red.).. Met Distantie. J.E.Andriessen en het economische bestuur. Wolters-Noordhoff.. Groningen.Wolters-Noordhoff..1993.Or.linn. Met st.omsl.348pp.. € 15,00 Ovidius
Rijksuniversiteit Groningen... Sassen, A.. Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989 Verslag van de Lustrumviering. Wolters-Noordhoff. Egbert Forsten. Groningen.Wolters-Noordhoff. Egbert Forsten.1991.Or..hardcover met st.omsl..x,107pp..Illustr.. Regis... € 10,00 Ovidius
Herinneringen van Jhr. Mr. ... Wal, S.L. van der.. Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge. Met brieven uit zijn nalatenschap. Wolters-Noordhoff.. Groningen.Wolters-Noordhoff..1968..Or.linn..xvii,496pp..Register.. € 7,00 Ovidius
Cot death in pretern and sm... Wierenga, H.. Cot death in pretern and small for gestational age infants in the Netherlands. (meer info) Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1988.Pap..123pp.Diss./Thesis. Bibliogr.. € 9,00 Ovidius
Lectures on Numerical Methods. Mysovskih, I. P. Lectures on Numerical Methods. Wolters-Noordhoff. 1969.. Wolters-Noordhoff. 1969..Hrdcover with dustwrapper. Very good.344pp.. € 52,00 Ovidius
Algemene Nederlandse Spraak... Geerts, G. / Haeseryen, W. / Rooij, J. de / Toorn, M.C. van den Algemene Nederlandse Spraakkunst. ANS Wolters-Noordhoff. 1984. Wolters-Noordhoff. 1984.Hardcover met stofomslag. Goed. 1315pp.Ex Libris op titel pagina. € 27,00 Ovidius
Van aristoxenos tot stockha... GRIJP, L.P.; SCHEEPERS, P. Van aristoxenos tot stockhausen. 2 delen. I. Van oudheid tot Renaissance. II. Barok tot heden. Wolters-Noordhoff, 1990. Wolters-Noordhoff, 1990.Hardcover. Goed. 488;590pp.. € 85,00 Ovidius
Stadsplat de dialecten van ... Gaalen, Ad van. Stadsplat de dialecten van de zes grote steden. (meer info) Wolters Noordhoff. Groningen. Wolters Noordhoff. Tweede druk. 1989. Pap. 144p. € 6,00 Ovidius
Uit de hand gelopen. Leach, Edmund. Uit de hand gelopen. Wolters Noordhoff. 1969. Wolters Noordhoff. 1969.Paperback. Goed. 89pp. € 8,00 Ovidius
De economische geschiedenis... STUIJVENBERG, J.H. VAN De economische geschiedenis van Nederland. Wolters Noordhoff. 1977. Wolters Noordhoff. 1977.Paperback. Goed. Xvi,398pp. € 9,00 Ovidius
Een moordhandel. De interna... Thayer, George.. Een moordhandel. De internationale wapenhandel. Wolters Noordhoff. Groningen.Wolters Noordhoff.1971.Pap.ix,448pp. € 10,00 Ovidius
Rose, Steven.. - Goedkoop doden. Rose, Steven.. Goedkoop doden. Wolters Noordhoff. Groningen.Wolters Noordhoff.1970.Pap.xxi,227pp. € 9,00 Ovidius
Historische begrippen. Leber, W.J.. Historische begrippen. Wolters Noordhoff. Groningen.Wolters Noordhoff.1070.Pap.319pp. € 7,00 Ovidius
Ortho 78. Verslag ven het c... Stevens, L., R. de Groot, B.T.M. va Waesberghe.. Ortho 78. Verslag ven het congres ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging A&A gehouden te Amsterdam, mei 1978. (meer info) Wolters Noordhoff. Wolters Noordhoff.Pap.xiii,430;431-865pp. € 24,00 Ovidius
Geweldloze opstand. Alterna... Ebert, Theodor. Geweldloze opstand. Alternatief voor burgeroorlog. Wolters Noordhoff. Groningen.Wolters Noordhoff.1971.Pap. Omslag beschadigd/sleets.231pp. € 7,00 Ovidius
Leven en werk van Hugo de V... Veer, P.H.W.A.M.de.. Leven en werk van Hugo de Vries. Wolters Noordhoff.. Groningen.Wolters Noordhoff..1969.pap.. Geplastificeerd.viii,252pp..Illustr.. Bibliogr.. Summary in ... € 8,00 Ovidius
Andragogie. Een terreinverk... Have, T.T.ten.. Andragogie. Een terreinverkenning. Wolters Noordhoff. Groningen.Wolters Noordhoff.Vierde druk.(1982).Pap..156pp.. € 7,00 Ovidius
Zeven kabinetten wijzer. De... Rutten, F.W.. Zeven kabinetten wijzer. De nieuwe zakelijkheid bij het economische beleid. Wolters Noordhoff. Groningen.Wolters Noordhoff.1993.Pap..289pp.. € 10,00 Ovidius
Ga jij de klas maar uit! In... Bernlef, J.. Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945. Wolters Noordhoff.. Groningen.Wolters Noordhoff..Tweede druk.(1973).Pap..272pp..Naam uit schutblad geknipt. € 8,00 Ovidius
Pennestrijd over Staat en H... Geyl, P.. Pennestrijd over Staat en Historie. Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis aangevuld met Geyl's Levensverhaal (tot 1945). (meer info) Wolters Noordhoff,, Groningen.Wolters Noordhoff,,1971.Pap..386pp..Index.. € 8,00 Ovidius
Winstbepalings stelsels.. Vijge, G.W.A.. Winstbepalings stelsels.. Wolters Noordhoff. Groningen.Wolters Noordhoff.1980.Pap.135pp.. € 7,00 Ovidius
Pennestrijd over Staat en H... Geyl, P.. Pennestrijd over Staat en Historie. Opstellen over de Vaderlandse Geschiedenis aangevuld met Geyl's Levensverhaal (tot 1945). (meer info) Wolters Noordhoff,, Groningen.Wolters Noordhoff,,1971.Pap..386pp..Index.. € 10,00 Ovidius
Nederland's beschaving in d... Huizinga, J.. Nederland's beschaving in de 17e eeuw. Wolters Noordhoff. 6e druk, 1984 Wolters Noordhoff. 6e druk, 1984Paperback. Goed. 176pp. € 8,00 Ovidius
Technology Assassment in St... Broekhuis, J.J. Technology Assassment in Stad en Regio. Wolters Noordhof. 1988. Wolters Noordhof. 1988.Paperback. Goed. 149pp. € 11,00 Ovidius
Gerretson en Indië. Henssen, Emile.. Gerretson en Indië. Wolters. Noordhoff-Bouma's Boekhuis. Groningen.Wolters. Noordhoff-Bouma's Boekhuis.1983.Pap. Omslag Verkleurd.231pp..Bibliogr.. 40 pagina... € 8,00 Ovidius
Nederland in de eerste Were... Smit, C.. Nederland in de eerste Wereldoorlog. In 3 delen. I: Het voorspel: 1899-1914. II: 1914-1917. III: 1917-1919. Wolters- Noordhoff. Groningen.Wolters- Noordhoff.1971/72/73.Hardcover met beschadigde stofomslagen.ix,261;ix,207;x,173pp... € 15,00 Ovidius
Middelnederlandse Spraakkun... Loey, A. van. Middelnederlandse Spraakkunst. I: Vormleer II: Klankleer. 2 delen. Wolters, Groningen, Derde, herziene uitgave, 1960/62.. Wolters, Groningen, Derde, herziene uitgave, 1960/62..Oorspr.omslag. Xii,113;viii,147pp.Deel II enke... € 13,00 Ovidius
Het gebruik van het imperfe... Bosker, A. Het gebruik van het imperfectum en het perfectum in het Nederlands, het Duits , het Frans en het Engels. Wolters, Groningen. 1961. Wolters, Groningen. 1961.Paperback. 105pp. Goed. € 17,00 Ovidius
De Sinnekens in het Rederij... HUMMELEN, W.M.H. De Sinnekens in het Rederijkersdrama. Wolters, Groningen, 1958. Wolters, Groningen, 1958.Paperback. Vii,423pp. € 15,00 Ovidius
Bijdrage tot de kennis van ... SMIT, Jc.. Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl. Proefschrift. Wolters. Groningen. Wolters. Groningen.1937.Paperback, Ing. Redelijk.186pp.. € 12,00 Ovidius
Tussen neutraliteit en impe... Dongen, F. van. Tussen neutraliteit en imperialisme. De Nederlands-Chinese betrekkingen van 1863 tot 1901. (meer info) Wolters. 1966. Wolters. 1966.Paperback, ingenaaid. Omslag lcht vuil. Redelijk427pp. Enkele aantekening in de tekst. € 14,00 Ovidius
Nederlandse Spraakkunst. VOOYS, C.G.N. DE.M.Schönfeld. Nederlandse Spraakkunst. (meer info) Wolters. 1960. Wolters. 1960.Linnen. 429pp. € 9,00 Ovidius
De rekening betreffende het... Meihuizen, L.S.. De rekening betreffende het Graafschap Gelre 1294/1295 (meer info) Wolters. 1953. Wolters. 1953.Paperback. Goed. 124pp.. € 12,00 Ovidius
Ic ga daer ic hebbe te doene. Onder redactie van J.J. Th. M. Tersteeg en P.E.L. Verkuyl. Ic ga daer ic hebbe te doene. Wolters - Noordhoff. Groningen.Wolters - Noordhoff.1984.Pap..235pp.. € 7,00 Ovidius
Is het zoo geschied? Kousbroek, Rudy. Is het zoo geschied? Wolters - Noordhoff. Groningen.Wolters - Noordhoff.1995.Pap..27pp..Illustr.. € 6,00 Ovidius
Gedenkboek 1955 - 1972. Van... Onder redactie van G.E. Baardman. Gedenkboek 1955 - 1972. Van het genootschap van leraren aan Ned. Gymnasia, lycea en athenea opgericht in 1830. Wolters - Noordhoff. Groningen.Wolters - Noordhoff.1974.Pap..103pp..Kaft licht beschadigd.. Aantal afbeeldingen.. € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |