Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10174 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Twilight of the Habsburgs. ... Palmer, Alan Twilight of the Habsburgs. The life and times of emperor Francis Joseph Grove Press 1995, XIII, 388p. geïll. ingenaaid € 9.00 Sphinx
Twintig duizend citaten Margadant, S.W.F. (bijeengebracht door) Twintig duizend citaten C. de Vries - Brouwers P.V.B.A. Antwerpen / Amsterdam 1980. 747p. geb. € 9.00 Sphinx
Twist. Creatieve index Gron... Koonstra, Petra (red.) Twist. Creatieve index Groningen 2007 K2 2007, 303p. geïll. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Two Achehnese poems. Hikaja... Drewes, G.W.J. (ed. and transl.) Two Achehnese poems. Hikajat ranto and hikajat teungku di meuké' ( Uitg. KITLV, Bibl. Indonesica 20) Martinus Nijhoff 1980, VIII, 99p. 1 krt. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Two Bokes of the Histories ... Vossen, A.F. Two Bokes of the Histories of Ireland. Compiled by Edmunde Campion Van Gorcum 1963,XI, 221p. ingenaaid (proefschrift) € 15.00 Sphinx
Two centuries of warfare Chant, Christopher / Holmes, Richard / Koenig, William Two centuries of warfare Octopus 1978, 480p. geïll. geb. (met stofomslag) € 15.00 Sphinx
Tyll Ulenspiegel. Nach der ... Coster, Charles de Tyll Ulenspiegel. Nach der ältesten Ausgabe neu bearbeitet von Friedrich Freksa. Rösl 1921, 177p. Mit 10 handkolorierten Bildern v. Ludwig Bock.geb. stempeltje op titelp. € 30.00 Sphinx
Typen. Karakter - studies Domela Nieuwenhuis, F. Typen. Karakter - studies De Roode Bibliotheek z.j. (ca. 1915) 2 dln. 127. 203p. geb. (Bibl. voor Ontspanning en Ontwikkeling Nr. 4 en 5. Serie VII... € 9.00 Sphinx
U-Boote westwärts!. Meine F... Hashagen, Ernst U-Boote westwärts!. Meine Fahrten um England 1914-1918 Mittler & Sohn 1931, 3e dr. XI, 219p. 34 afb. 3 kaartjes, geb. (fraktuurletter, band met bruine vlekjes) € 12.00 Sphinx
Iskandar, N. St. - Udjian Masa Iskandar, N. St. Udjian Masa J.B. Wolters 1952, 499p. geb. (Tekst in Maleis) € 20.00 Sphinx
Uhren Bassermann-Jordan, Ernst von Uhren Klinkhardt & Biermann 1969, 7e herz. druk, X, 519p. geïll. geb. met stofomslag € 10.00 Sphinx
Uijtlegginghe op den Euange... Calvijn, J. Uijtlegginghe op den Euangelist Johannes (meer info) H. ten Hoove 1890. 692p. geb. € 10.00 Sphinx
Uit de eeuwige stad Bodar, Antoine Uit de eeuwige stad Ambo 2008. 303p. geb. (met stofomslag) € 9.00 Sphinx
Uit de geheime dagboeken va... Duyverman, J.P. Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay, dienaar des Konings 1806-1876 De Haan 1987, 291p. geïll. ingenaaid € 8.00 Sphinx
Uit de geschiedenis der Ned... Verdam, J. Uit de geschiedenis der Nederlandsche taal W.J. Thieme 1923, 4e dr. (Herzien door F.A. Stoett), XII, 324, XLp. geb. € 9.00 Sphinx
Uit de geschiedenis van de ... Edes, B. / Glashouwer, C. Uit de geschiedenis van de Amelander kerken Commissie Kerk in de rekreatie 1990, 152p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Uit de geschiedenis van het... Ridder, J.G. de Uit de geschiedenis van het Westland Kruseman 1979. 2e herz. druk. 212p. geïll. geb. (rug wat verkleurd) € 9.00 Sphinx
Uit de geschiedenis van Was... Janson, E.M. CH.M. Uit de geschiedenis van Wassenaar Kruseman 1980, 2e uitgebreide druk, 191p. geïll. geb. € 8.00 Sphinx
Uit de hand. Schets - vaard... Haaften, Adriaan van Uit de hand. Schets - vaardigheden in de bouwkundestudie Technische Universiteit Delft 1997, 64p. geïll. ingenaaid ( formaat 30*21 cm) € 6.00 Sphinx
Uit de historie van Tinaarlo Thijn, C.J.P. (red.) Uit de historie van Tinaarlo Knoop & Niemeijer 1980, 79p. geïll. geb. (met uitslaande kaart) € 6.00 Sphinx
Uit de jeugd van beroemde p... Rop, Ant.L. de Uit de jeugd van beroemde personen. Voor jongelieden bewerkt Blomhert & Timmerman z.j. (ca. 1890), 2e dr. 163p. 3 kleurplaten (chromolitho's), geb. (rug wat gevlekt) € 9.00 Sphinx
Uit de praktijk der geweldl... Raghu Vira Uit de praktijk der geweldloosheid (dec. 1929-maart 1931), ( met uitreksels redevoeringen Tagore) Van Loghum Slaterus 1931, 181p.inl. H. Roland Holst, ingenaaid € 7.50 Sphinx
Uit de rozenhof. Een verzam... Henkels, August Uit de rozenhof. Een verzameling roosjes, eerder gepubliceerd in de Friese Koerier en de Leeuwarder Courant Friese Pers 1977, 228p. geïll. geb. met stofomslag € 5.00 Sphinx
Uit de stilte, verzen Schürmann, Jules (Willem Kloos (voorrede)) Uit de stilte, verzen (meer info) Boucher, L.J.C. z.j.(circa 1900), IX, 44p. 6 lithografieën van Willem E. Roelofs jr. soft cover € 20.00 Sphinx
Uit de verstrooiing. Gespro... Stutterheim, C.F.P. Uit de verstrooiing. Gesproken en geschreven taalkundige beschouwingen. Bundel aangeboden bij zijn afscheid Universitaire Pers Leiden 1971, VIII, 312p. geb. € 11.00 Sphinx
Uit een heilig verleden. Callenbach, J.R. e.a. (bijschriften) Uit een heilig verleden. Callenbach, G.F. 1910. 197p. 8 kleurplaten van Harold Copping. geb. € 10.00 Sphinx
Uit Friesland's volksleven ... Dykstra, Waling Uit Friesland's volksleven van vroeger en later (2 delen) M.A. Van Seijen z.j. (ca. 1975), reprint ed. 1895, VIII, 424, VI, 444p. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Uit Groningen's verleden Feith, J.A. Uit Groningen's verleden J.B. Wolters 1902, 270p. gebonden € 10.00 Sphinx
Uit het album van Bolsward Mulder, Peter e.a. Uit het album van Bolsward Interboek M.Th. van Seijen 1993, 134p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Uit het album van Gorredijk jong, Hans de Uit het album van Gorredijk Interboek M. Th. van Seijen 1993, 139p. geïll. ingenaaid, € 7.50 Sphinx
Uit het Groningen volksleve... Haas - Okken, Titia K.E. (inl. en toelichting Tjaard W.R. de Haan) Uit het Groningen volksleven. Verhalen. Kruseman 1978. XXXI, 210p. geb. € 7.50 Sphinx
Uit het hart van Rusland. I... Morsink, Simon G. (red.) Uit het hart van Rusland. Ikonen en miniaturen Museum Catharijneconvent / Waanders 1999. 184p. geïll. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Uit het leven van Frank Roz... Deyssel, Lodewijk van Uit het leven van Frank Rozelaar P.N. van Kampen z.j. (1911), 1e dr. 279p. geb. ( Achterplat gevlekt) € 10.00 Sphinx
Uit het werk van Aart van D... Gruyter, W.J. de en Banning, W. Uit het werk van Aart van Dobbenburgh De Driehoek 1941, 30p. + 33 pltn. geb. (s.o. wat slordig) € 7.50 Sphinx
Uit het werk van dr. J. Pre... Presser, J. Uit het werk van dr. J. Presser. Feestbundel aangeboden aan professor dr. J. Presser bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 1969, 332p. geb. (met stofomslag) € 9.00 Sphinx
Uit het Werk van Frank van ... Goes, Frank van der Uit het Werk van Frank van der Goes. Wereldbibliotheek 1939, 418p. geb. € 7.50 Sphinx
Uit Indië, Egypte en het He... Stark, E. Uit Indië, Egypte en het Heilige Land (meer info) P.Dz.Veen. Amersfoort 1913. 2e druk. 200p. Afb. van de auteur en 30 penteekeningen van H. Meijer. geb. € 6.00 Sphinx
Uit Insulinde Haeckel, Ernst ( vert.H.H. Juynboll) Uit Insulinde A.W. Sijthoff z.j.(1902), 302p. 72 afb. 3 kaarten in de tekst, 8 grote platen, geb.(Blinde band) € 30.00 Sphinx
Uit je comfortzone in 10 ee... Hagy, Jessica Uit je comfortzone in 10 eenvoudige stappen Spectrum 2014, 2e druk, 265p. geb. € 15.00 Sphinx
Uit Koninklijk Bezit. Honde... Loonstra, Marten Uit Koninklijk Bezit. Honderd jaar Koninklijk Huisarchief: de verzamelingen van de Oranjes. Waanders 1996, 231p. geïll. geb. (met stofomslag), vlek voorin € 10.00 Sphinx
Uit liefde voor Josiah Fane, Olivia Uit liefde voor Josiah Nieuw Amsterdam 2012, 319p. vert. Lidwien Biekmann / Wim Scherpenisse, ingenaaid € 7.00 Sphinx
Uit mijn Rotterdamsche jeug... Guittart, H. Uit mijn Rotterdamsche jeugdjaren Neerbosch' Boekhandel en Uitgeverij 1935. 82p. geb. € 7.50 Sphinx
Uit Neerlands vogelleven Binsbergen, Nol Uit Neerlands vogelleven Boot 1941, 245p. (Voorw. Thijsse, Jac.P.), 88 afb. geb. € 7.50 Sphinx
Uit P.L. Muller's verspreid... Blok, P.J. en Muller Fz. , S. ( uitg.) Uit P.L. Muller's verspreide geschriften Sijthoff 1906, VIII, 546p.geb. ( Nieuwe rug en schutbladen) € 10.00 Sphinx
Uit Ruslands folklore. Iets... Kleffens-de Graaff, A. van Uit Ruslands folklore. Iets over Russische sprookjes, spreekwoorden, zegswijzen en gebruiken van der Burgh 1916, 120p. geb. € 7.50 Sphinx
Uit Suriname's historie. Fr... Fontaine, Jos (samenstelling en red.) Uit Suriname's historie. Fragmenten uit een bewogen verleden De Walburg Pers 1980. 191p. geïll. geb. (tweetalige ed. (Ned./ Eng.) € 25.00 Sphinx
Uit talloos veel miljoenen Hermans, Willem Frederik Uit talloos veel miljoenen Bezige Bij 1981, 293p. Paperback € 5.00 Sphinx
Uitzichten. Vrijzinnig prot... Faber, H. / J. de Graaf / H.J. Heering e.a. Uitzichten. Vrijzinnig protestantse bijdragen. Aangeboden aan L.J. van Holk tgv zijn 60e verjaardag op 16 okt. 1953. W. Gaade 1953. VIII, 244p. geb. € 11.00 Sphinx
Ullstein Kunstlexicon Knell, H. Sperlich, H-G. (hrsg.) Ullstein Kunstlexicon Ullstein 1967, 736p. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Ultimate Restaurant Design Asensio, Paco (red.) Ultimate Restaurant Design TeNeues 2005, 526p. geïll. geb. € 15.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 200 |