Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10111 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Van Heiligerlee tot Korea. ... Raatgever, J.G. Van Heiligerlee tot Korea. Geschiedenis van de Koninklijk Landmacht Kon. Ned. Mil. Bond Pro Rege 1961, 100p. geïll. geb. (enige sellotapesporen) € 9.00 Sphinx
Van Helsdeur tot Duivels Ho... Vries, Pieter de Van Helsdeur tot Duivels Hoorn. Impressies van de Waddenzee (meer info) Int Fine Art Photography 2014, 56p.geïll. geb. € 20.00 Sphinx
Van Herk  De Kleijn. Tools ... Ibelings, Hans / Geuze, Adriaan / Erens, Cilia (tekst) Van Herk De Kleijn. Tools and architecture NAi 2004, 359p. geïll. ingenaaid (tekst Ned-Eng) € 25.00 Sphinx
Van Herodotus tot Hiroshima... Overbeek, A.B. / Nijf, O.M. van (red.) Van Herodotus tot Hiroshima. Een keuze uit het werk van M.A. Wes Voltaire 2008, 319p. ingenaaid € 12.00 Sphinx
Van het nieuwe bouwen naar ... Bock, M. e.a. Van het nieuwe bouwen naar een nieuwe architectuur. Groep '32: Ontwerpen, gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-1945 Staatsuitgeverij 1983, 162p. geïll. ingenaaid € 20.00 Sphinx
Van hoogaars tot kustwacht.... Dijk, Cees van / Voskamp-Voestermans, Ria Van hoogaars tot kustwacht. 150 jaar politietoezicht te water. Scriptum z.j. (ca. 1995) 144p. geïll. geb. (met stofomslag) € 7.50 Sphinx
Van Hoëvell - Van Hövel. Ge... Hövell tot Westerflier, J.G.F.M.G. van / ( red. Gietman, C.A.M. / Lindeijer, M.J.F.) Van Hoëvell - Van Hövel. Genealogie van een riddermatig geslacht. Canaletto 1999, 310p. geïll. geb. € 50.00 Sphinx
Van huis en haard. Betekeni... Wagenaar, Minke Van huis en haard. Betekenis van archtictuur in de zorg voor mishandelde vrouwen en hun kinderen Thoth 2008. 167p. geïll. paperback € 8.00 Sphinx
Van huis en van haard naar ... Ronner, B. Van huis en van haard naar het land van de tokkèhs. Indië - dagboek '46 - '49 - '92. Profiel 1993. 328p. geïll. geb. € 15.00 Sphinx
Van hunebed tot Hanzestad Rek, J. de Van hunebed tot Hanzestad Bosch Keuning 1977, 8e dr. 480p. geïll. geb. (met stofomslag) € 11.00 Sphinx
Van Katjong tot Rijksambten... Smit, H. Van Katjong tot Rijksambtenaar.Uit het leven van een (ver)INDISCH(t)E jongen MoessOn 1982. 208p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Van kreeftskeerkring tot Ka... Heul, Frank van der Van kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop. Van 'spiegeltjes en kralen', piraten en slavernij tot de laatste reis van de Holland-Afrika lijn De Boer Maritiem 2002, 272p. geïll. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Van mensenjacht en overheid... Eerenbeemt, H.F.J.M. van den Van mensenjacht en overheidsmacht, criminogene groepsvorming en afweer in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1795-1810 St. Zuid. Hist. Contact 1970, XXII, 136p. 1krt. geb. (Bijdr. Gesch. Zuiden van Nederland XV II) € 7.00 Sphinx
Van mij valt niks te leren Buwalda, Peter Van mij valt niks te leren De Bezige Bij 2015. 1e druk. 216p. geb. € 9.00 Sphinx
Van observatie tot extase. ... Kemperink, M.G. Van observatie tot extase. Sensitivistisch proza rond 1900 Veen 1988, 435p. ingenaaid (proefschrift) € 12.50 Sphinx
Van oorlog en vree. Gedenkb... Geyl, P. / Wijn, J.W. e.a. Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948 Born 1948, 192p. met 71 pl. en 56 portretten,geb. € 7.50 Sphinx
Van Oost naar West. Racisme... Arkel, D. van e.a. Van Oost naar West. Racisme als mondiaal verschijnsel Ambo 1990, 174p. paperback € 6.00 Sphinx
"Van oproeren en stakingen"... Diederiks, H.A. (red.) "Van oproeren en stakingen". Sociale en politieke mobilisering in Europa, 1500-1850 Martinus Nijhoff 1981, VI, 264p. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Van plaggenhut tot bungalow... Waterbolk, Albert (met een bijdrage van Daisy M.E.A.J. Stork - van der Kuyl) Van plaggenhut tot bungalow. Drenthe vroeger en nu. Stubeg 1989. 240p. geïll. ingenaaid € 8.00 Sphinx
Van Prefectenhof tot Prinse... Dellen, R. van Van Prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen J.B. Wolters 1947, X, 351p. + 32p afb. + 10 losse bijlagen, geb. € 35.00 Sphinx
Van primitieven tot medebur... Köbben, A.J.F. Van primitieven tot medeburgers Van Gorcum 1964, 281p. geïll. geb. (zonder s.o.) € 7.00 Sphinx
Van Renaissance tot Wereldo... Bouman, P.J. Van Renaissance tot Wereldoorlog. Een cultuursociologische studie H.J. Paris 1954, 4e druk,, 311p. geb. met stofomslag € 5.00 Sphinx
Van republiek tot koninkrij... Horst, D. van der Van republiek tot koninkrijk. De vormende jaren van Anton Reinhard Falck 1777-1813 De Bataafsche Leeuw 1985, 252p. geïll. geb. (met stofomslag) € 8.00 Sphinx
Van Republiek tot Koninkrij... Brugmans, H. Van Republiek tot Koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815 Scheltens en Giltay z.j. (ca. 1940), 319p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
Van ridders tot regenten. D... Nierop, H.F.K. van Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw De Bataafsche Leeuw 1984, 342 p., geïll., geb.(Met stofomslag), (Hollandse Hist. Reeks 1) € 15.00 Sphinx
Van Rottum tot Reest. Natuu... Helmig, F. / Klooster, W. ten / Witvoet, B. (red.) Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe Staatsbosbeheer 1999, 295p. geïll. geb. (met stofomslag) € 7.50 Sphinx
Van sloep tot prinselijk ja... Kerstholt, H.M. Van sloep tot prinselijk jacht. De geschiedenis van scheepswerf Kerstholt Noordboek 2005, 160p. geïll. paperback € 15.00 Sphinx
Van Sneek naar Amersfoort. ... Halbertsma, H. Van Sneek naar Amersfoort. Herinneringen van een oudheidkundige. Matrijs 1992. 159p. geïll. ingenaaid. € 7.50 Sphinx
Van standen tot staten. 600... Rutgers, C. A. e.a. Van standen tot staten. 600 Jaar Staten van Utrecht. 1375-1975 St. Stichtse Hist. Reeks 1975, 264p., 57 afb., geb. (Stichtse Hist. Reeks 1) € 11.00 Sphinx
Van Strijd en Zegen. Gedenk... Kalsbeek, F. e.a. Van Strijd en Zegen. Gedenkboek van het Christelijk Onderwijs. 1854-1904 Eduard Ijdo 1904, 733p. geïll. geb.( Band wat smoezelig) € 12.00 Sphinx
Van strijd tot veteranenbel... Elands, Martin (red.) Van strijd tot veteranenbeleid. Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger en zijn veteranen, 1941-2001 Boom 2001, 79p. geïll. paperback € 5.00 Sphinx
Van stropdragers en de pot ... Lox, Harlinda Van stropdragers en de pot van Olen: Verhalen over Keizer Karel Davidsfonds 2000, 3e druk, 271p. geïll. ingenaaid € 9.00 Sphinx
Van totem tot lifestyle. Eu... Fohrbeck, Karla / Kuijpers, Huub (red.) Van totem tot lifestyle. Europese cultuur in ontwikkeling Koninklijk Instituut voor de Tropen 1987, 255p geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Van uit de diepten der were... Störmer, Carl Van uit de diepten der wereldruimte tot in het binnenste der atomen G.J.A. Ruys z.j. (ca. 1925) 210p. geïll. geb. € 8.50 Sphinx
Van varen en van vechten. V... Scheurleer, D.F. ( Samenst.) Van varen en van vechten. Verzen van tijdgenooten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen. Eerste deel. 1572-1654. Tweede deel. 1655-1678. Derde deel. 1679-1800 Martinus Nijhoff 1914, XIV,467, XI, 564, X, 642p. geb. € 30.00 Sphinx
Van vedelaars, trommers en ... Spruit, J.E. Van vedelaars, trommers en pijpers. Oosthoek 1969,141p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Van verleden en heden. Querido, Is. Van verleden en heden. Em. Querido 1919. 1e druk. 270p. geb. € 7.50 Sphinx
Van vernis stokerij op aard... Boer, J.W. de Van vernis stokerij op aarden grond tot modern chemisch bedrijf Molyn en Co 1953, 198p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Van verre landen en volken.... Dolen, Hein van e.a. Van verre landen en volken. Herodotos over niet - Grieken en het conflict met Perzië ( Tekstboek + hulpboek) Hermaion 2010, 2 delen, 144p, 111p. geïll. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Van Vogelvangh tot Vogelzan... Roosendaal-Schotte, M. / Roosendaal, A. Van Vogelvangh tot Vogelzang. De geschiedenis van de kooijboerderij en haar bewoners aan de Zuideindseweg bij Delfgauw 1530-1997 Stichting Familie van der Kooij 1998, 216p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
Van Voorst van Beest. Going... Wingen, Ed. Van Voorst van Beest. Going international Van Voorst van Beest Gallery 1992, 34 afb. in kleur, geb. (met stofomslag) € 7.50 Sphinx
Van West naar Oost. De rol ... Rosheuvel, Ch. A. Van West naar Oost. De rol van de Curaçaose Rode Kruiscolonne in het voormalig Nederlands Oost-Indië Walburg Pers 1989, 277p. geïll. geb. met stofomslag € 8.00 Sphinx
Van winkelnering tot wereld... Zee, P.R. van der Van winkelnering tot wereldmerk. Douwe Egberts van 1753-1987 Douwe Egberts 1987, 270p., geïll., geb. € 11.00 Sphinx
Van Zedenleer tot Bruintje ... Zuurveen, Toos Van Zedenleer tot Bruintje Beer. Kind, kindbeeld en kinderboek door de eeuwen Roorda / Zalsman Grafische Bedrijven 1996. VIII, 824p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
Van Zoete Wijn en Bittere M... Petersen, J.W. van Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg. De Walburg Pers 1989. 335p. geïll. geb. (met stofomslag) € 12.50 Sphinx
Van Zwaluw tot Roek, het ve... Jansen, Frits J. / Jansma, Klaas Van Zwaluw tot Roek, het verhaal van een skûtsje 1906 - 2006 Penn 2005, 127p.geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Van Zwolle tot Brest-Litows... Cornelissen, Igor Van Zwolle tot Brest-Litowsk. Onstuimige herinneringen Van Gennep 1983, 371p. geïll. paperback € 7.00 Sphinx
Vanitas und Memento Mori in... ngen, F.J.van Vanitas und Memento Mori in der deutschen Barocklyrik. J.B. Wolters 1966, 387p. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Vannes and its region.: A s... Goff, T.J.A. Le Vannes and its region.: A study of town and country in eighteenth - century France Clarendon Press 1981, 445p. geb. (met stofomslag) € 20.00 Sphinx
VARA. Biografie van een omr... Wijfjes, Huub VARA. Biografie van een omroep. Boom 2009, 639p. uitv. geïll. geb. € 11.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... 200 |