Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10069 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Veranderd levensbesef en li... Krikke, S. Veranderd levensbesef en liturgie. Een verkenning van godsdienstwijsgerige en liturgische aspecten der randkerkelijkheid Van Gorcum 1976. 192p. paperback (proefschrift) € 5.00 Sphinx
Verantwoording. Een halve e... Koch, D.M.G. ( Inl. J. Verkuyl) Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië W. van Hoeve 1956, 285p. geb. € 9.00 Sphinx
Verantwoordinge, verklaring... Schenk, M.G. en Schelven, A.A. (inleid.) Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschouwinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lanckmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien Wereldbibliotheek 1933, 155p. geb. € 7.50 Sphinx
Verbeeld vertrouwen. De men... Steensma, Regn. Verbeeld vertrouwen. De mens tussen kruishout en doodskop. Bosch Keuning 1975. 176p. uitv. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Verboden af te blijven! Het... Becker, H.M. Verboden af te blijven! Het herinneringsmuseum, spiegel van Humanitas' zorgfilosofie. Eburon 2008, 5e druk, 237p. geïll. ingenaaid ( met DVD) € 8.50 Sphinx
Verbogen taal / Verplaatste... Ettema, Hans Verbogen taal / Verplaatste tekens. Semiotische benaderingen van taal in relatie met psychopathologie Eigen Beheer, 1998, IX, 337p. paperback (proefschrift) € 10.00 Sphinx
Verborgen angels. West-Indi... Ivans Verborgen angels. West-Indische roman D.A. Daamen z.j. (ca. 1935), 211p. geb. € 7.50 Sphinx
Verborgen kunst in een oude... Roefs, V.J. en Rosier, I. Verborgen kunst in een oude Heerlijkheid (Boxmeer) N.V. Zuid-Nederlandse Drukkerij 1948, 143p. 71 afb. geb.(stofomslag wat slordig) € 7.00 Sphinx
Verborgen paradijzen. Het l... Stuldreher-Nienhuis, J. Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian. 1647-1717 Van Loghum Slaterus 1944, 182p. 24 pl. in kleur, (Ex libris slordig verwijderd) € 16.50 Sphinx
Verborgen verwantschappen. ... Kousbroek, Rudy. Verborgen verwantschappen. Fotosynthese Augustus 2005, 143p. geïll. paperback € 9.00 Sphinx
Verborgen wijsheid. Bij de ... Brunton, Paul Verborgen wijsheid. Bij de Jogi's van Voor-Indië De Spieghel 1948, 2e dr. 350p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Verbrandingsmotoren. Leerbo... Kerkhoven, C. Verbrandingsmotoren. Leerboek voor hogere technische scholen H. Stam 1968, 3e dr. XVI, 248p. geïll. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Verbum, Essays on some aspe... Baaren, Th. P. van , Bouman, J. e.a. Verbum, Essays on some aspects of the religious function of words. Dedicated to H.P. Obbink Kemink en Zn 1964,157p. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Verdwenen verten. Roman Klerk, Joost de Verdwenen verten. Roman Ad. Donker 1957, 102p. geb. (met stofomslag, met opdracht door de auteur aan Henri Wiessing, enige bruine vlekj... € 10.00 Sphinx
Verdwijnend Arabië. Ontmoet... Meulen, D. van der Verdwijnend Arabië. Ontmoetingen en avonturen in een woestijnland Meulenhoff z.j. (ca. 1958), 240p. 24 afb. geb. (met stofomslag) € 7.50 Sphinx
Verdwijnende scheidingen. P... Tiemersma, Douwe Verdwijnende scheidingen. Proeven van intercultureel filosoferen Asoka 2005, 279p. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Vereeniging ter Bevordering... Furstner, H. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1940 - 65 (meer info) De Vereeniging 1965. 122p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Vereenvoudigde wetenschappe... Heindel, Max Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie. Een volledig handboek om een horoscoop te leren samenstellen. The Rosicrucian Fellowship z.j. ( ca. 1930), 200p. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Vergankelijkheid en continu... Kossmann, E.H. Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis Bert Bakker 1995, 270p. ingenaaid (naamstempel op titelp.) € 6.00 Sphinx
Vergeet niet te leven. Klei... Herreman, Raymond ( voorwoord Jean Weisgerber) Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk. Eerste deel: Van de lichamelijke genietingen Manteau 1988, 3e druk, 256p. geb. (met stofomslag) € 8.00 Sphinx
Vergessene Negerkunst. Afro... Fagg, W.P. (tekst), Forman, W. en B. ( Fotografie) Vergessene Negerkunst. Afro-portugiesisches Elfenbein Artia 1959, XXIV + 46 afb. groot formaat, geb. € 11.00 Sphinx
Verhaal en betoog. Geschied... Vries, P.H.H. Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse. Centrum Voor Moderne Geschiedenis 1995, 655p. ingenaaid (proefschrift, naamstempel op titelp.) € 15.00 Sphinx
Tsjechov, Anton - Verhalen Tsjechov, Anton Verhalen L.J. Veen 1993. 287p. Vert., keuze en nawoord Marja Wiebes en Yolanda Bloemen. geb. (met stofomslag) € 9.00 Sphinx
Nabokov, Vladimir - Verhalen 1 Nabokov, Vladimir Verhalen 1 (meer info) Bezige Bij 1996, 461p. vert. Y Bloemen e.a. gebonden zonder stofomslag € 10.00 Sphinx
Verhalen uit het Land van B... Vries, Anne de Verhalen uit het Land van Bartje G.F. Callenbach z.j. ( ca. 1935), 2e dr. 109p. tek. van G.D. Hoogendoorn, fotos Hans Gilberg, geb. € 8.00 Sphinx
Verhalen uit het land van B... Vries, Anne de Verhalen uit het land van Bartje (meer info) Callenbach Z.J. (circa 1932) 3e druk (tekeningen van G.D. Hoogendoorn) geïll. geb. met stofomslag € 5.00 Sphinx
Verhalen van het Pajottenland Tinel, Koenraad / Brijs, Stefan Verhalen van het Pajottenland Atlas Contact 2013. 2e druk. 413p. geïll. geb. € 17.50 Sphinx
Verhalen van het water. Sch... Dessens, Henk / Lucas Veeger / Jan van Zijverden (red.) Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de twintigste eeuw Ver. Ned. Hist. Scheepvaart Museum / St. Ned. Scheepvaart Museum Amsterdam / Walburg Pers 1997. 128p. geïll. ingenaaid (Jaarboek 7) € 7.50 Sphinx
Verhalend ontwerpen. Een dr... Vos, Erik / Dekkers, Peter Verhalend ontwerpen. Een draaiboek. 1: In praktijk. 2; Aan de tekentafel Wolters-Noordhoff 1994. 82p + 94p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Verhandeling over de broede... Delprat, G.H.M. Verhandeling over de broederschap van G. Groote en over den invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de veertiende eeuw. Is. An. Nijhoff en Zoon 1856, 2e verm. en verb. dr. XVIII, 371p. opnieuw geb. € 40.00 Sphinx
Verhandeling over de gebrek... Berdmore, T. Verhandeling over de gebreken en wangesteldheden der tanden en van het tandvleesch Stafleu 1981, reprint ed. 1796, X, 163p. geb. € 7.50 Sphinx
Verkenning en onderzoek. Bu... Winter, P.J. van Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen Wolters 1965, 451p. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Verkenning regionale luchth... Gordijn, H./ Hoorn, A. van / /e.a. Verkenning regionale luchthavens NAi 2005, 101p. geïll. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Verklaring van het Evangeli... Bergh van Eysinga, G.A. van den Verklaring van het Evangelie naar Matthaeus. Tevens bijdrage tot de kennis van ontstaan en karakter der Evangeliegeschiedenis. van Loghum Slaterus 1947. XIV, 263p. geb. € 7.50 Sphinx
Verlangen naar romantische ... Dogterom, J.C. e.a. (red.) Verlangen naar romantische architectuur. Een project van SFB Vastgoed en bpf - bouw. Architectura Natura 1997. 148p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
Verlangen zonder vorm en zo... Slijper, Bart (red) Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem 2 Historische Uitgeverij 1993, 201p. geïll. paperback € 8.00 Sphinx
Verleden en heden van de Tr... Schipper, Wim Verleden en heden van de Treeker eik en zijn omgeving BDU / Boeken 2004. 2e druk. 112p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Verleden Land. Archeologisc... Bloemers, J.H.F. / L.P. Louwe Kooijmans / H. Sarfatij Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland Meulenhoff 1981. 192p. uitv. geïll. geb. (met stofomslag) € 5.00 Sphinx
Verleden Tijd. Memoires. Venema, Adriaan Verleden Tijd. Memoires. Balans 1994, 352p. geïll. geb. (met stofomslag) € 8.00 Sphinx
Verleden tijd. Nederland ti... Ribbens, Kees Verleden tijd. Nederland tijdens de wederopbouw. Robas 1992, 192p. geïll. geb. (met stofomslag, formaat 31,5*25 cm) € 10.00 Sphinx
Verleidingen. Een keuze uit... Heerbeek, Germa van (voorw.) / Jong, Marita de (tekst) Verleidingen. Een keuze uit de AFI-collectie (meer info) van Wijnen 1998, 279p. geïll. geb. € 12.50 Sphinx
Verlengstukken van het bewu... Brock, Marleen (red.) Verlengstukken van het bewustzijn. Psychologische onderzoeksapparatuur uit de collectie Michotte UPL 2010, 79p.geïll. paperback € 10.00 Sphinx
Verlichting nu. Een pleidoo... Pinker, Steven Verlichting nu. Een pleidooi voor rede, wetenschap, humanisme en vooruitgang Atlas / Contact 2018. 696p. geb. (met stofomslag) € 25.00 Sphinx
Verlopend getij. De Nederla... Groenveld, S. Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646 De Bataafsche Leeuw 1984, 416 p., geïll., geb.(met stofomslag) € 12.50 Sphinx
Verloren beelden van misera... Tóth - Ubbens, Magdi Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen - armen - geuzen De Tijdstroom 1987. 118p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Verloren schapen, schurftig... Put, Eddy / Harline, Craig Verloren schapen, schurftige herders: de helse dagen van bisschop Mathias Hovius (1542-1620) Davidsfonds Leuven 2002, 287p. geïll. ingenaaid (Naamstempel op titelp.) € 10.00 Sphinx
Verloskundige hulp voor de ... Verdoorn, J.A. Verloskundige hulp voor de inheemse bevolking van Nederlands Indië. Een sociaal-medische studie Boekencentrum 1941,311p. ingenaaid proefschrift € 10.00 Sphinx
Verlucht relaas van dertig ... Höweler, Casper Verlucht relaas van dertig eeuwen muziek H.J. Paris 1955, 2e dr.V,229p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Vermenigvuldigde gedachten.... Diemer, H. Vermenigvuldigde gedachten. Grepen uit de eerste helft der twintigste eeuw. Libertas 1951, 438p. geïll. geb. (Band wat verkleurd) € 9.00 Sphinx
Kristensen, Tom - Vernieling Kristensen, Tom Vernieling (meer info) Lebowski 2015, 477p. Vert: Annelies van Hees, Paperback € 10.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 200 |