Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10091 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Verhandeling over de broede... Delprat, G.H.M. Verhandeling over de broederschap van G. Groote en over den invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de veertiende eeuw. Is. An. Nijhoff en Zoon 1856, 2e verm. en verb. dr. XVIII, 371p. opnieuw geb. € 40.00 Sphinx
Verhandeling over de gebrek... Berdmore, T. Verhandeling over de gebreken en wangesteldheden der tanden en van het tandvleesch Stafleu 1981, reprint ed. 1796, X, 163p. geb. € 7.50 Sphinx
Verkenning en onderzoek. Bu... Winter, P.J. van Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen Wolters 1965, 451p. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Verkenning regionale luchth... Gordijn, H./ Hoorn, A. van / /e.a. Verkenning regionale luchthavens NAi 2005, 101p. geïll. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Verklaring van het Evangeli... Bergh van Eysinga, G.A. van den Verklaring van het Evangelie naar Matthaeus. Tevens bijdrage tot de kennis van ontstaan en karakter der Evangeliegeschiedenis. van Loghum Slaterus 1947. XIV, 263p. geb. € 7.50 Sphinx
Verlangen naar romantische ... Dogterom, J.C. e.a. (red.) Verlangen naar romantische architectuur. Een project van SFB Vastgoed en bpf - bouw. Architectura & Natura 1997. 148p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
Verlangen zonder vorm en zo... Slijper, Bart (red) Verlangen zonder vorm en zonder naam. Over J.C. Bloem 2 Historische Uitgeverij 1993, 201p. geïll. paperback € 8.00 Sphinx
Verleden en heden van de Tr... Schipper, Wim Verleden en heden van de Treeker eik en zijn omgeving BDU / Boeken 2004. 2e druk. 112p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Verleden Land. Archeologisc... Bloemers, J.H.F. / L.P. Louwe Kooijmans / H. Sarfatij Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland Meulenhoff 1981. 192p. uitv. geïll. geb. (met stofomslag) € 5.00 Sphinx
Verleden Tijd. Memoires. Venema, Adriaan Verleden Tijd. Memoires. Balans 1994, 352p. geïll. geb. (met stofomslag) € 8.00 Sphinx
Verleden tijd. Nederland ti... Ribbens, Kees Verleden tijd. Nederland tijdens de wederopbouw. Robas 1992, 192p. geïll. geb. (met stofomslag, formaat 31,5*25 cm) € 10.00 Sphinx
Verleidingen. Een keuze uit... Heerbeek, Germa van (voorw.) / Jong, Marita de (tekst) Verleidingen. Een keuze uit de AFI-collectie (meer info) van Wijnen 1998, 279p. geïll. geb. € 12.50 Sphinx
Verlengstukken van het bewu... Brock, Marleen (red.) Verlengstukken van het bewustzijn. Psychologische onderzoeksapparatuur uit de collectie Michotte UPL 2010, 79p.geïll. paperback € 10.00 Sphinx
Verlichting nu. Een pleidoo... Pinker, Steven Verlichting nu. Een pleidooi voor rede, wetenschap, humanisme en vooruitgang Atlas / Contact 2018. 696p. geb. (met stofomslag) € 25.00 Sphinx
Verlopend getij. De Nederla... Groenveld, S. Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646 De Bataafsche Leeuw 1984, 416 p., geïll., geb.(met stofomslag) € 12.50 Sphinx
Verloren beelden van misera... Tóth - Ubbens, Magdi Verloren beelden van miserabele bedelaars. Leprozen - armen - geuzen De Tijdstroom 1987. 118p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Verloren schapen, schurftig... Put, Eddy / Harline, Craig Verloren schapen, schurftige herders: de helse dagen van bisschop Mathias Hovius (1542-1620) Davidsfonds Leuven 2002, 287p. geïll. ingenaaid (Naamstempel op titelp.) € 10.00 Sphinx
Verloskundige hulp voor de ... Verdoorn, J.A. Verloskundige hulp voor de inheemse bevolking van Nederlands Indië. Een sociaal-medische studie Boekencentrum 1941,311p. ingenaaid proefschrift € 10.00 Sphinx
Verlucht relaas van dertig ... Höweler, Casper Verlucht relaas van dertig eeuwen muziek H.J. Paris 1955, 2e dr.V,229p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Vermenigvuldigde gedachten.... Diemer, H. Vermenigvuldigde gedachten. Grepen uit de eerste helft der twintigste eeuw. Libertas 1951, 438p. geïll. geb. (Band wat verkleurd) € 9.00 Sphinx
Kristensen, Tom - Vernieling Kristensen, Tom Vernieling (meer info) Lebowski 2015, 477p. Vert: Annelies van Hees, Paperback € 10.00 Sphinx
Vernoemingsnamen. Een onder... Rentenaar, Robert Vernoemingsnamen. Een onderzoek naar de rol van de vernoeming in de Nederlandse toponymie. P.J. Meertens Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde 1985, 2e druk, XX, 454p. ingenaaid € 15.00 Sphinx
Verona in Pictures by Nereo... Cenni, Nino (historical background and anecdotes) Verona in Pictures by Nereo Tedeschi Edizione Artistiche Cortina 1985, 119p. geïll. vert. Anthony Steele, formaat 41*31 cm, geb. (in cassette) € 45.00 Sphinx
Verraders en bruggenbouwers... Wackers e.a. Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde Prometheus 1996. 362p. ingenaaid (Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen. Deel 15 € 10.00 Sphinx
Verrassend landschap. 12 pr... Kers, Martin (fotografie) / Buisssink, Frans (tekst) Verrassend landschap. 12 provinciale landschappen in beeld Terra 2001. 159p. geïll. geb. (met stofomslag) € 6.00 Sphinx
Verre paradijzen. Linkse in... Aarsbergen, A Verre paradijzen. Linkse intellectuelen op excursie naar de Sovjet-Unie, Cuba en China HES 1988. 133p. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Versüch über die Müdigkeit Handke, Peter Versüch über die Müdigkeit Suhrkamp 1989,2e druk, 79p. geb. met stofomslag € 5.00 Sphinx
Verschanste schoonheid. Een... De Roy van Zuydewijn, Noortje Verschanste schoonheid. Een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland P.N. van Kampen 1977, 152p. geïll. geb. (zonder stofomslag) € 7.50 Sphinx
Verscheyde schepen en gesic... Verscheyde schepen en gesichten van Amstelredam, naer t leven afgetekent en opt cooper gebracht door Reinier Nooms, alyas Zeeman Ned. Hist. Scheepvaartmuseum Amsterdam 1970, 36 afb.met tekst, geb. € 10.00 Sphinx
Verschijningen en verschijn... Dietz, P.A. Verschijningen en verschijnselen. Een studie van het Physische Mediumschap Nederlandsche Uitgeversmij. 1948, 295p. 16 afb. geb. € 9.00 Sphinx
Verschueren. Groot geïllust... Claes, F. (red.) Verschueren. Groot geïllustreerd woordenboek Standaard 1991, 9e dr. 2 dln. 2287p. geb. € 45.00 Sphinx
Verschuivingen. Gedichten Tempelman, Jaap Verschuivingen. Gedichten Exponent Bedum 2000, 16p. ingenaaid (gesigneerd en genummerd ex. 62/ 175) € 12.00 Sphinx
Verslag aan den Koning over... Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1871 Van Weelden en Mingelen 1872, 310p. met 12 uitslaande krtn en grafieken, geb. € 90.00 Sphinx
Versleuteld verleden Stace, Wesley Versleuteld verleden Querido 2006, 525p. vert. Ronald Cohen, ingenaaid € 7.00 Sphinx
Versmoorde goden. Toneel Teirlinck, Herman Versmoorde goden. Toneel Manteau 1961, 1e dr. 264p. geb. (met stofomslag, gesigneerd?) € 7.50 Sphinx
Verspreid, maar verbonden. ... Beukema, Hans Verspreid, maar verbonden. 150 jaar zeevaartschool Delfzijl Maritext 2006, 205p. geïll. geb. (met stofomslag) € 8.00 Sphinx
Verspreid werk Bredero, Gerbrand Adriaensz. ( Stuiveling, G. / Damsteegt, B.C. (red.)) Verspreid werk Martinus Nijhoff 1986, 354p. geb. (Met stofomslag) € 9.00 Sphinx
Verspreide geschriften Fruin, R. Verspreide geschriften Martinus Nijhoff 1900-1905 10 dln. + register - geb. (enige potloodaant.) € 90.00 Sphinx
Verspreide geschriften aang... Tenhaeff, N.B. Verspreide geschriften aangevuld met een schets van zijn leven en werk, een lijst van zijn geschriften en een bladwijzer. Uitg. J.Romein. J.B. Wolters 1949, 2 delen, XXXVII, 498, 412p. geb. € 35.00 Sphinx
Verspreide opstellen Kluyver, A. Verspreide opstellen J.B. Wolters 1929, 403p. geb. € 10.00 Sphinx
Verspreide opstellen. Aange... Waterbolk, E.H. Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de RUG Bert Bakker 1981, 362p. + 16 afb. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Verspreide opstellen over d... Huizinga, J. (red. W.E. Krul) Verspreide opstellen over de geschiedenis van Nederland Sijthoff 1982, 385p. ingenaaid € 9.00 Sphinx
Verstedelijking en  migrati... Voerman, J.F. Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940 (meer info) Van Gorcum 2001, XXIV, 549p. geïll. geb. € 17.50 Sphinx
Versuchungen der Unfreiheit... Dahrendorf, Ralf Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung C.H. Beck 2006, 239p. geïll. geb. (zonder stofomslag) € 7.50 Sphinx
Vertaalwetenschap: ontwikke... Leuven-Zwart, Kitty M. van Vertaalwetenschap: ontwikkelingen en perspectieven Coutinho 1992, 174p. ingenaaid € 8.00 Sphinx
Vertellingen uit de Duizend... Vries, Theun de (vertaling). Vertellingen uit de Duizend en een nacht Contact 1949, XX, 532p. ills van John Buckland Wright, geb. € 13.50 Sphinx
Vertellingen uit onze Oost.... Fèbre, S.D. Le Vertellingen uit onze Oost. Leesboek voor de hoogste klassen van de lagere school C.A.J. van Dishoeck 1930, 151p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Vertelsels over Onzen Lieve... Rilke, Rainer Maria Vertelsels over Onzen Lieven Heer Meulenhoff z.j. (ca. 1930) 2e druk. 185p. Vert. J. Winkler. Inl. J.J. Thomson. geb.(met stofomslag) € 5.00 Sphinx
Vertrouwd en o zo vreemd. O... Kayzer, Wim Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn Contact 1995, 606p. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Verwant en aanverwant. Soci... Saal, C.D. Verwant en aanverwant. Sociologische opstellen. Stubeg 1984. 227p. geïll. ingenaaid € 8.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 200 |