Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10063 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Het Adatrecht van Nederland... Vollenhoven, C. van Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Oostelijk deel van de archipel Brill 1931, pagina's 326 -504 gebonden € 20.00 Sphinx
Synopse der drei ersten Eva... Huck, D.A. Synopse der drei ersten Evangelien mit Anhang: die Johannesparallelen Mohr 1931, 8e herz. en verb. dr. XLVI, 222p. geb. (rug besch.) € 7.50 Sphinx
Woord en gedachte. Een inle... Mannoury, G. Woord en gedachte. Een inleiding tot de signifika, inzonderheid met het oog op het onderwijs in de wiskunde. Noordhoff 1931, 61p. ingenaaid € 12.50 Sphinx
Sittengeschichte Europas Englisch, P. Sittengeschichte Europas Kiepenheuer / Phaidon 1931, 442p. 230 afb. geb. € 11.00 Sphinx
Der pariser Kommune - Aufstand Lissagaray Der pariser Kommune - Aufstand Soziologische Verlagsanstalt 1931. 430p. geb. (zonder stofomslag) € 10.00 Sphinx
Die europäische Ausbreitung... Rein, A. Die europäische Ausbreitung über die Erde Ak. Verl. Gesellsch. Athenaion 1931, 406p. 262 tekstafb. +22 pltn. waarvan 4 in kleur, geb. € 25.00 Sphinx
Schijnwerpers, De problemen... Viereck, George Sylvester (bewerking Johan W. Schotman) Schijnwerpers, De problemen van onzen tijd in gesprekken met grooten onzer dagen (meer info) Sijthoff 1931, 400p. geïll. geb. € 8.00 Sphinx
Het leven na den dood, met ... Lodge, Oliver J. Het leven na den dood, met voorbeelden welke getuigen dat herinnering en genegenheid na den dood voortleven. De Torentrans 1931, 3e druk, XII, 264p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
U-Boote westwärts!. Meine F... Hashagen, Ernst U-Boote westwärts!. Meine Fahrten um England 1914-1918 Mittler & Sohn 1931, 3e dr. XI, 219p. 34 afb. 3 kaartjes, geb. (fraktuurletter, band met bruine vlekjes) € 12.00 Sphinx
Lord Haldane's zending naar... Kraft, B.D.E. Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie, 1905-1912. Kemink en Zoon 1931, 367p. ingenaaid. (proefschrift) € 12.00 Sphinx
Christendom en historie.Lus... Pater, J.C.H. de / Schelven, A.A. van / Wille, J. (red.) Christendom en historie.Lustrumbundel uitgegeven vanwege Het gezelschap van Chirstelijke historici in Nederland Kok 1931, 367p. geb. halfleder € 12.00 Sphinx
Gijsbert Karel's leerjaren, Verberne, L.G.J Gijsbert Karel's leerjaren, H.J. Paris 1931, 325p.ingenaaid (omslag wat smoezelig) € 10.00 Sphinx
Correspondentie van Robert ... Brugmans, H. (uitg.) Correspondentie van Robert Dudley graaf van Leycester en andere documenten betreffende zijn gouvernement generaal in de Nederlanden 1585-1588 Kemink en Zoon 1931, 3 dln. XXV, 363, 472, 511p. ingenaaid (voorplat dl.2 ontbreekt, voorpl. dl.1 licht besch., rug... € 20.00 Sphinx
Mededeelingen van het Neder... Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks, deel 1 Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1931, 253p. geïll. ingenaaid € 7.50 Sphinx
De scheepvaartbescherming i... Kok, J.A. De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlands Indië. N.V. Leidsche Uitgeversmij 1931, 229p. ingenaaid proefschrift € 9.00 Sphinx
Die moderne Musik seit der ... Mersmann, Hans Die moderne Musik seit der Romantik. (meer info) Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion. 1931 227p. geïll. geb. € 12.00 Sphinx
Enkele oude concentratiever... Schuijlenburg, Frederik Enkele oude concentratieverschijnselen en hun samenhang met het tegenwoordige probleem Eduard IJdo 1931, 2 dln. XV, 310, VII, 274p.ingenaaid (proefschrift) € 20.00 Sphinx
Gargantua en Pantagruel Rabelais, François Gargantua en Pantagruel A.G. Schoonderbeek 1931, 2 dln. 507, 400p. geïll. G. Doré en A. Robida, vert. J.A. Sandfort, geb. (papier wat gevlekt... € 29.00 Sphinx
Collegium logicum. Stenogra... Bolland, G.J.P.J. Collegium logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven. 2 dln. W. Versluys 1931, 2 delen, 2e onveranderde druk, XIX, 978p. geb. (enige potloodaantek.) € 20.00 Sphinx
Van goden en menschen. Oude... Moerman jz., J. Van goden en menschen. Oude verhalen uit een oud land voor de hoogste klassen der Holl. Chineesche scholen P. Noordhoff 1931, 2 delen, 109, 116p. 8 kleurplaten van Menno van Meeteren Brouwer, ingenaaid € 15.00 Sphinx
Het huiselijk en Maatschapp... Brugmans, H. (red) Het huiselijk en Maatschappelijk leven onzer voorouders Elsevier 1931, 2 delen, 389p. / 379p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
Die Heilung durch den Geist... Zweig, Stefan Die Heilung durch den Geist. Mesmer. Mary Baker - Eddy. Freud. Insel 1931, 1e dr. 446p. geb. € 20.00 Sphinx
Flucht in die Finsternis Schnitzler, Arthur Flucht in die Finsternis Fischer 1931, 1e dr. 172p. geb. (zonder stofomslag) € 15.00 Sphinx
Walschap, Gerard - Eric Walschap, Gerard Eric Nijgh & Van Ditmar 1931, 1e dr. 162p. geb. € 12.00 Sphinx
Brasilianische Tage und Nächte Bonsels, W. / A. von Dungern Brasilianische Tage und Nächte Reimar Hobbing 1931, 188p., 52 afb., geb. (ex-libris slordig verwijderd) € 9.00 Sphinx
Uit de praktijk der geweldl... Raghu Vira Uit de praktijk der geweldloosheid (dec. 1929-maart 1931), ( met uitreksels redevoeringen Tagore) Van Loghum Slaterus 1931, 181p.inl. H. Roland Holst, ingenaaid € 7.50 Sphinx
Opbouwend socialisme Man, Hendrik de Opbouwend socialisme Van Loghum Slaterus 1931, 181p. geb. € 7.50 Sphinx
Sobat Amat. Mijn vriendje A... Oom Pol Sobat Amat. Mijn vriendje Amat. Arbeiderspers 1931, 160p. ills en band van Rie Reinderhoff, geb. € 8.00 Sphinx
Leander, Richard - Märchen Leander, Richard Märchen Enßlin & Laiblins 1931, 157p. geïll. door E. Raydt, geb. (fraktuurletter) € 10.00 Sphinx
De gilde viert .... Ven. D.J. van der De gilde viert .... Stoomtabaksfabriek Th. Niemeijer 1931, 120 plaatjes compleet, geniet € 13.50 Sphinx
 - Punch, or the London Charivari Punch, or the London Charivari Punch 1931, vol CLXXXI, july-dec 1931, 728p. geïll. geb. (originele band, voorplat wat verkleurd) € 20.00 Sphinx
Revue anthropologique. ( Fo... Revue anthropologique. ( Fondee par Abel Hovelaque) 41 jaargang Emile Nourry 1931, 579p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Das Totenschiff. Die Geschi... Traven, B. Das Totenschiff. Die Geschichte eines Seemanns Buchmeislerverlag GmbH Berlin 1930,355p. geb, € 9.00 Sphinx
De Brusselsche opstand van ... Dinger Hattink, R.E. / Kosch, Wilhelm De Brusselsche opstand van augustus 1830 / Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa Dinger Hattink, R.E. / Helmond 1930/1945, twee boeken in een band, IX, 134p. / 205p. geb. € 15.00 Sphinx
Prins Willem III. De Stadho... Japikse, N Prins Willem III. De Stadhouder-Koning Meulenhoff 1930-1933 - 2 dln.- 367.437p.- geb. (Ned. Hist. Bibl.) mooi ex. € 25.00 Sphinx
Nederlands - Zwitserse betr... Bokhorst, M. Nederlands - Zwitserse betrekkingen voor en na 1700. Eerste deel: 1685 - 1697 (alles wat verscheen) H.J. Paris 1930. XXVIII, 204p. ingenaaid. € 11.00 Sphinx
Indische bergcultuuronderne... Hoedt, Th. G.E. Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra. Gegevens en beschouwingen H. Veenman en Zonen 1930, XII,243p. ingenaaid proefschrift ( rug met resten plakker) € 9.00 Sphinx
Het portret door de eeuwen Havelaar, Just Het portret door de eeuwen Loghum Slaterus 1930, X, 287p. 67 afb. geb. € 7.50 Sphinx
 - Punch, or the London Charivari Punch, or the London Charivari Punch 1930, vol CLXXIX, july-dec 1930, 756p. geïll. geb. (originele band) € 20.00 Sphinx
Salomon Gessner. Sein Leben... Leemann-Van Elck, P. Salomon Gessner. Sein Lebensbild mit beschreibenden Verzeichnissen seiner literarischen und künstlerischen Werke Orell Füssli 1930, VIII, 322p. geïll. geb. gen. ex 346/650 € 45.00 Sphinx
Wandmozaieken in Griekenlan... Leopold, H.M.R. Wandmozaieken in Griekenland en Italië W.J. Thieme 1930. 91p. + 30 afb. geb. € 9.00 Sphinx
Gossaert, Geerten - Experimenten Gossaert, Geerten Experimenten Van Dishoeck 1930, 6e dr. 132p. geb. € 7.50 Sphinx
Spraakkunst en taaleigen va... Kats, J. Spraakkunst en taaleigen van het Maleisch. Deel 1: inleiding Boekhandel Visser 1930, 4e druk, VII, 176p. paperback € 7.50 Sphinx
Het moderne kapitalisme. Va... IJzerman, A.W. Het moderne kapitalisme. Van Waterloo tot Sedan. Arbeiderspers 1930, 493p. geïll.geb. € 9.00 Sphinx
Geschiedenis van Nederlands... Stapel, F.W. Geschiedenis van Nederlandsch - Indië Meulenhoff 1930. 361p. geïll. geb. (Ned. Hist. Bibl. XVI) € 17.50 Sphinx
Bescheiden aangaande de her... Dessing, Chr.S. Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in de 15e eeuw Kemink en Zoon 1930, 319p.ingenaaid ( Werken Hist. Gen.) € 7.50 Sphinx
In en om het circus. Kober, A.H. In en om het circus. J. Philip Kruseman 1930, 317p. geïll. geb. (band wat verkleurd, papier wat gevlekt) € 12.00 Sphinx
Het Nederlandsch in Indië. ... Nieuwenhuis, G.J. Het Nederlandsch in Indië. Een bronnenboek voor het onderwijs in de nieuwe richting J.B. Wolters 1930, 2e dr. VII, 389p. geb. € 9.00 Sphinx
Sudan sand. Filming the Bag... Treatt, Stella Court Sudan sand. Filming the Baggara Arabs Harrap 1930, 251p. 63 afb. geb. (papier met bruine vlekjes) € 20.00 Sphinx
Renn, Ludwig - Nachkrieg Renn, Ludwig Nachkrieg Agis - Verlag. Wien / Berlin. 1930. 1e druk. 335p. geb. € 15.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... 200 |