Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10184 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Willem I Koning der Nederla... Colenbrander, H.T. Willem I Koning der Nederlanden. (Dl 1: 1772-1815, dl 2: 1815-1830) Meulenhoff 1931-1935, 2 dln. 375, 358p. geïll. geb. ( Ned. Hist. Bibl.) geïll. geb. met stofomslag € 17.50 Sphinx
Willem I koning der Nederla... Colenbrander, H.T. Willem I koning der Nederlanden. (Dl 1: 1772-1815, dl 2: 1815-1830) Meulenhoff 1931-1935, 2 dln. 375, 358p. geïll. geb. ( Ned. Hist. Bibl.) ( Naamstempel op titelp.) € 17.50 Sphinx
Vrede als daad. Beginselen,... Ligt, B. de Vrede als daad. Beginselen, geschiedenuis en strijdmethoden van de direkte aktie tegen oorlog. van Loghum Slaterus 1931-1933. 2 dln. 332. 388p. geb. (banden wat beschadigd / papier met wat bruine vlekjes) € 10.00 Sphinx
Spinoza. De mensch het leve... Vloemans, Antoon Spinoza. De mensch het leven en het werk Leopold 1931, XVI, 607p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
Kloeke, W. - Zwolsche Sketsies Kloeke, W. Zwolsche Sketsies Thieme 1931, XII, 148p., geïll., geb. (papier met enige bruine vlekjes) € 7.50 Sphinx
Het drama in de 18e eeuw in... Prinsen, J. Het drama in de 18e eeuw in West-Europa Thieme 1931, VIII, 591p. geb. € 10.00 Sphinx
The archaeological journal ... Oman, Charles / Peers, Charles e.a. The archaeological journal vol. 87, for the year 1930 The royal archaeological inst. of Great Britain and Ireland 1931, VIII, 541p. geïll. geb. € 12.00 Sphinx
De invloed van de Duitsche ... Spoelstra, H.A.C. De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw. H.J.Paris 1931. VIII, 184p. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Brom, G. - Java in onze kunst Brom, G. Java in onze kunst W.L. &J. Brusse 1931, VII, 254p. 16 afb. geb. € 15.00 Sphinx
Het Adatrecht van Nederland... Vollenhoven, C. van Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Oostelijk deel van de archipel Brill 1931, pagina's 326 -504 gebonden € 20.00 Sphinx
De bellenblazer. Beversluis, Martien De bellenblazer. (meer info) Ten Brink 1931, 98p. gebonden € 7.00 Sphinx
Synopse der drei ersten Eva... Huck, D.A. Synopse der drei ersten Evangelien mit Anhang: die Johannesparallelen Mohr 1931, 8e herz. en verb. dr. XLVI, 222p. geb. (rug besch.) € 7.50 Sphinx
Woord en gedachte. Een inle... Mannoury, G. Woord en gedachte. Een inleiding tot de signifika, inzonderheid met het oog op het onderwijs in de wiskunde. Noordhoff 1931, 61p. ingenaaid € 12.50 Sphinx
Sittengeschichte Europas Englisch, P. Sittengeschichte Europas Kiepenheuer / Phaidon 1931, 442p. 230 afb. geb. € 11.00 Sphinx
Der pariser Kommune - Aufstand Lissagaray Der pariser Kommune - Aufstand Soziologische Verlagsanstalt 1931. 430p. geb. (zonder stofomslag) € 10.00 Sphinx
Die europäische Ausbreitung... Rein, A. Die europäische Ausbreitung über die Erde Ak. Verl. Gesellsch. Athenaion 1931, 406p. 262 tekstafb. +22 pltn. waarvan 4 in kleur, geb. € 25.00 Sphinx
Schijnwerpers, De problemen... Viereck, George Sylvester (bewerking Johan W. Schotman) Schijnwerpers, De problemen van onzen tijd in gesprekken met grooten onzer dagen (meer info) Sijthoff 1931, 400p. geïll. geb. € 8.00 Sphinx
Het leven na den dood, met ... Lodge, Oliver J. Het leven na den dood, met voorbeelden welke getuigen dat herinnering en genegenheid na den dood voortleven. De Torentrans 1931, 3e druk, XII, 264p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
U-Boote westwärts!. Meine F... Hashagen, Ernst U-Boote westwärts!. Meine Fahrten um England 1914-1918 Mittler & Sohn 1931, 3e dr. XI, 219p. 34 afb. 3 kaartjes, geb. (fraktuurletter, band met bruine vlekjes) € 12.00 Sphinx
Lord Haldane's zending naar... Kraft, B.D.E. Lord Haldane's zending naar Berlijn in 1912. De Duitsch-Engelsche onderhandelingen over de vlootquaestie, 1905-1912. Kemink en Zoon 1931, 367p. ingenaaid. (proefschrift) € 12.00 Sphinx
Christendom en historie.Lus... Pater, J.C.H. de / Schelven, A.A. van / Wille, J. (red.) Christendom en historie.Lustrumbundel uitgegeven vanwege Het gezelschap van Chirstelijke historici in Nederland Kok 1931, 367p. geb. halfleder € 12.00 Sphinx
Gijsbert Karel's leerjaren, Verberne, L.G.J Gijsbert Karel's leerjaren, H.J. Paris 1931, 325p.ingenaaid (omslag wat smoezelig) € 10.00 Sphinx
Correspondentie van Robert ... Brugmans, H. (uitg.) Correspondentie van Robert Dudley graaf van Leycester en andere documenten betreffende zijn gouvernement generaal in de Nederlanden 1585-1588 Kemink en Zoon 1931, 3 dln. XXV, 363, 472, 511p. ingenaaid (voorplat dl.2 ontbreekt, voorpl. dl.1 licht besch., rug... € 20.00 Sphinx
Marsman, H. - Kort geding Marsman, H. Kort geding (meer info) A.A.M. Stols 1931, 2e druk, 168p. paperback € 5.00 Sphinx
Mededeelingen van het Neder... Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Tweede reeks, deel 1 Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1931, 253p. geïll. ingenaaid € 7.50 Sphinx
De scheepvaartbescherming i... Kok, J.A. De scheepvaartbescherming in Nederland en in Nederlands Indië. N.V. Leidsche Uitgeversmij 1931, 229p. ingenaaid proefschrift € 9.00 Sphinx
Die moderne Musik seit der ... Mersmann, Hans Die moderne Musik seit der Romantik. (meer info) Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion. 1931 227p. geïll. geb. € 12.00 Sphinx
Enkele oude concentratiever... Schuijlenburg, Frederik Enkele oude concentratieverschijnselen en hun samenhang met het tegenwoordige probleem Eduard IJdo 1931, 2 dln. XV, 310, VII, 274p.ingenaaid (proefschrift) € 20.00 Sphinx
Gargantua en Pantagruel Rabelais, François Gargantua en Pantagruel A.G. Schoonderbeek 1931, 2 dln. 507, 400p. geïll. G. Doré en A. Robida, vert. J.A. Sandfort, geb. (papier wat gevlekt... € 29.00 Sphinx
Het huiselijk en Maatschapp... Brugmans, H. (red) Het huiselijk en Maatschappelijk leven onzer voorouders Elsevier 1931, 2 delen, 389p. / 379p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
Van goden en menschen. Oude... Moerman jz., J. Van goden en menschen. Oude verhalen uit een oud land voor de hoogste klassen der Holl. Chineesche scholen P. Noordhoff 1931, 2 delen, 109, 116p. 8 kleurplaten van Menno van Meeteren Brouwer, ingenaaid € 15.00 Sphinx
Collegium logicum. Stenogra... Bolland, G.J.P.J. Collegium logicum. Stenographisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven. 2 dln. W. Versluys 1931, 2 delen, 2e onveranderde druk, XIX, 978p. geb. (enige potloodaantek.) € 20.00 Sphinx
Walschap, Gerard - Eric Walschap, Gerard Eric Nijgh & Van Ditmar 1931, 1e dr. 162p. geb. € 12.00 Sphinx
Brasilianische Tage und Nächte Bonsels, W. / A. von Dungern Brasilianische Tage und Nächte Reimar Hobbing 1931, 188p., 52 afb., geb. (ex-libris slordig verwijderd) € 9.00 Sphinx
Uit de praktijk der geweldl... Raghu Vira Uit de praktijk der geweldloosheid (dec. 1929-maart 1931), ( met uitreksels redevoeringen Tagore) Van Loghum Slaterus 1931, 181p.inl. H. Roland Holst, ingenaaid € 7.50 Sphinx
Opbouwend socialisme Man, Hendrik de Opbouwend socialisme Van Loghum Slaterus 1931, 181p. geb. € 7.50 Sphinx
Sobat Amat. Mijn vriendje A... Oom Pol Sobat Amat. Mijn vriendje Amat. Arbeiderspers 1931, 160p. ills en band van Rie Reinderhoff, geb. € 8.00 Sphinx
Leander, Richard - Märchen Leander, Richard Märchen Enßlin & Laiblins 1931, 157p. geïll. door E. Raydt, geb. (fraktuurletter) € 10.00 Sphinx
De gilde viert .... Ven. D.J. van der De gilde viert .... Stoomtabaksfabriek Th. Niemeijer 1931, 120 plaatjes compleet, geniet € 13.50 Sphinx
 - Punch, or the London Charivari Punch, or the London Charivari Punch 1931, vol CLXXXI, july-dec 1931, 728p. geïll. geb. (originele band, voorplat wat verkleurd) € 20.00 Sphinx
Revue anthropologique. ( Fo... Revue anthropologique. ( Fondee par Abel Hovelaque) 41 jaargang Emile Nourry 1931, 579p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Das Totenschiff. Die Geschi... Traven, B. Das Totenschiff. Die Geschichte eines Seemanns Buchmeislerverlag GmbH Berlin 1930,355p. geb, € 9.00 Sphinx
De Brusselsche opstand van ... Dinger Hattink, R.E. / Kosch, Wilhelm De Brusselsche opstand van augustus 1830 / Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa Dinger Hattink, R.E. / Helmond 1930/1945, twee boeken in een band, IX, 134p. / 205p. geb. € 15.00 Sphinx
Prins Willem III. De Stadho... Japikse, N Prins Willem III. De Stadhouder-Koning Meulenhoff 1930-1933 - 2 dln.- 367.437p.- geb. (Ned. Hist. Bibl.) mooi ex. € 25.00 Sphinx
Nederlands - Zwitserse betr... Bokhorst, M. Nederlands - Zwitserse betrekkingen voor en na 1700. Eerste deel: 1685 - 1697 (alles wat verscheen) H.J. Paris 1930. XXVIII, 204p. ingenaaid. € 11.00 Sphinx
Indische bergcultuuronderne... Hoedt, Th. G.E. Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra. Gegevens en beschouwingen H. Veenman en Zonen 1930, XII,243p. ingenaaid proefschrift ( rug met resten plakker) € 9.00 Sphinx
Het portret door de eeuwen Havelaar, Just Het portret door de eeuwen Loghum Slaterus 1930, X, 287p. 67 afb. geb. € 7.50 Sphinx
 - Punch, or the London Charivari Punch, or the London Charivari Punch 1930, vol CLXXIX, july-dec 1930, 756p. geïll. geb. (originele band) € 20.00 Sphinx
Salomon Gessner. Sein Leben... Leemann-Van Elck, P. Salomon Gessner. Sein Lebensbild mit beschreibenden Verzeichnissen seiner literarischen und künstlerischen Werke Orell Füssli 1930, VIII, 322p. geïll. geb. gen. ex 346/650 € 45.00 Sphinx
Wandmozaieken in Griekenlan... Leopold, H.M.R. Wandmozaieken in Griekenland en Italië W.J. Thieme 1930. 91p. + 30 afb. geb. € 9.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 200 |