Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10143 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Leander, Richard - Märchen Leander, Richard Märchen Enßlin & Laiblins 1931, 157p. geïll. door E. Raydt, geb. (fraktuurletter) € 10.00 Sphinx
De gilde viert .... Ven. D.J. van der De gilde viert .... Stoomtabaksfabriek Th. Niemeijer 1931, 120 plaatjes compleet, geniet € 13.50 Sphinx
 - Punch, or the London Charivari Punch, or the London Charivari Punch 1931, vol CLXXXI, july-dec 1931, 728p. geïll. geb. (originele band, voorplat wat verkleurd) € 20.00 Sphinx
Revue anthropologique. ( Fo... Revue anthropologique. ( Fondee par Abel Hovelaque) 41 jaargang Emile Nourry 1931, 579p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Das Totenschiff. Die Geschi... Traven, B. Das Totenschiff. Die Geschichte eines Seemanns Buchmeislerverlag GmbH Berlin 1930,355p. geb, € 9.00 Sphinx
De Brusselsche opstand van ... Dinger Hattink, R.E. / Kosch, Wilhelm De Brusselsche opstand van augustus 1830 / Pruisen voor den rechterstoel der geschiedenis. Twee eeuwen van Pruisische veroveringspolitiek in Duitsland, Oostenrijk en Europa Dinger Hattink, R.E. / Helmond 1930/1945, twee boeken in een band, IX, 134p. / 205p. geb. € 15.00 Sphinx
Prins Willem III. De Stadho... Japikse, N Prins Willem III. De Stadhouder-Koning Meulenhoff 1930-1933 - 2 dln.- 367.437p.- geb. (Ned. Hist. Bibl.) mooi ex. € 25.00 Sphinx
Nederlands - Zwitserse betr... Bokhorst, M. Nederlands - Zwitserse betrekkingen voor en na 1700. Eerste deel: 1685 - 1697 (alles wat verscheen) H.J. Paris 1930. XXVIII, 204p. ingenaaid. € 11.00 Sphinx
Indische bergcultuuronderne... Hoedt, Th. G.E. Indische bergcultuurondernemingen voornamelijk in Zuid-Sumatra. Gegevens en beschouwingen H. Veenman en Zonen 1930, XII,243p. ingenaaid proefschrift ( rug met resten plakker) € 9.00 Sphinx
Het portret door de eeuwen Havelaar, Just Het portret door de eeuwen Loghum Slaterus 1930, X, 287p. 67 afb. geb. € 7.50 Sphinx
 - Punch, or the London Charivari Punch, or the London Charivari Punch 1930, vol CLXXIX, july-dec 1930, 756p. geïll. geb. (originele band) € 20.00 Sphinx
Salomon Gessner. Sein Leben... Leemann-Van Elck, P. Salomon Gessner. Sein Lebensbild mit beschreibenden Verzeichnissen seiner literarischen und künstlerischen Werke Orell Füssli 1930, VIII, 322p. geïll. geb. gen. ex 346/650 € 45.00 Sphinx
Wandmozaieken in Griekenlan... Leopold, H.M.R. Wandmozaieken in Griekenland en Italië W.J. Thieme 1930. 91p. + 30 afb. geb. € 9.00 Sphinx
Gossaert, Geerten - Experimenten Gossaert, Geerten Experimenten Van Dishoeck 1930, 6e dr. 132p. geb. € 7.50 Sphinx
Spraakkunst en taaleigen va... Kats, J. Spraakkunst en taaleigen van het Maleisch. Deel 1: inleiding Boekhandel Visser 1930, 4e druk, VII, 176p. paperback € 7.50 Sphinx
Het moderne kapitalisme. Va... IJzerman, A.W. Het moderne kapitalisme. Van Waterloo tot Sedan. Arbeiderspers 1930, 493p. geïll.geb. € 9.00 Sphinx
Camera Obscura Hildebrand (ps. N. Beets) Camera Obscura (meer info) De erven F. Bohn 1930, 37e druk, XII, 360p. gebonden. € 5.00 Sphinx
Geschiedenis van Nederlands... Stapel, F.W. Geschiedenis van Nederlandsch - Indië Meulenhoff 1930. 361p. geïll. geb. (Ned. Hist. Bibl. XVI) € 17.50 Sphinx
Bescheiden aangaande de her... Dessing, Chr.S. Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij van Egmond in de 15e eeuw Kemink en Zoon 1930, 319p.ingenaaid ( Werken Hist. Gen.) € 7.50 Sphinx
In en om het circus. Kober, A.H. In en om het circus. J. Philip Kruseman 1930, 317p. geïll. geb. (band wat verkleurd, papier wat gevlekt) € 12.00 Sphinx
Groninger Volksverhalen Huizenga-Onnekes, E.J. (bewerkt door K. ter Laan) Groninger Volksverhalen J.B. Wolters 1930, 309p. Geillustreerd, gebonden € 20.00 Sphinx
Het Nederlandsch in Indië. ... Nieuwenhuis, G.J. Het Nederlandsch in Indië. Een bronnenboek voor het onderwijs in de nieuwe richting J.B. Wolters 1930, 2e dr. VII, 389p. geb. € 9.00 Sphinx
Sudan sand. Filming the Bag... Treatt, Stella Court Sudan sand. Filming the Baggara Arabs Harrap 1930, 251p. 63 afb. geb. (papier met bruine vlekjes) € 20.00 Sphinx
Tolstoi. Zijn wezen en zijn... Roland Holst - van der Schalk, Henriëtte Tolstoi. Zijn wezen en zijn werk Brusse 1930, 1e druk, 230p. geb € 7.50 Sphinx
Renn, Ludwig - Nachkrieg Renn, Ludwig Nachkrieg Agis - Verlag. Wien / Berlin. 1930. 1e druk. 335p. geb. € 15.00 Sphinx
Drie eeuwen kerkgeschiedeni... Diferee, H.C. Drie eeuwen kerkgeschiedenis. 1630- 8 september-1930. Gedenkboek van het 300-jarig bestaan der Remonstrantsch-gereformeerde gemeente te Amsterdam Van Holkema & Warendorf 1930, 187p. geïll. geb. ( band deels verkleurd) € 9.00 Sphinx
Mutter und Kind. 48 Bildnis... Walther, Hedda Mutter und Kind. 48 Bildnisstudien Dietrich Reimer 1930, 15p. + 48 afb. gebonden € 10.00 Sphinx
Vertellingen uit onze Oost.... Fèbre, S.D. Le Vertellingen uit onze Oost. Leesboek voor de hoogste klassen van de lagere school C.A.J. van Dishoeck 1930, 151p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Prisma. Bloemlezing uit de ... Binnendijk, D.A.M. ( inleiding en samenst.) Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1919 De Waelburgh Blaricum 1930, 147p. geb.(Bandversiering Jozef Cantré) € 25.00 Sphinx
Walschap, Gerard - Volk Walschap, Gerard Volk De Delta 1930, 141p, gekartonneerd, (zonder stofomslag) € 9.00 Sphinx
Iconographie des étoffes pe... Lalou, Marcelle Iconographie des étoffes peintes(PATA) dans le Manjusrimulakalpa Paul Geuthner 1930, 116p. + 6 pl. ingenaaid € 9.00 Sphinx
Kilimandjaro Flug Mittelholzer, W. Kilimandjaro Flug Orell Füssli 1930, 114p. 121 afb, z.w. en 6 afb. in kleur, geb. € 9.00 Sphinx
Douwes, W.F. - Vincent van Gogh Douwes, W.F. Vincent van Gogh Van Munster 1930, 112p. +62 afb. geb. (Band van Nico Baak) € 9.00 Sphinx
Zeewater-aquarium en terrarium Portielje, A.F.J. Zeewater-aquarium en terrarium Verkade 1930, 105p. ills van J.J. Koeman, geb. (compleet) € 9.00 Sphinx
Institutionen. Geschichte u... Sohm, Rudolph (bearbeitet von Ludwig Mitteis / Hrsg. von Leopold Wenger) Institutionen. Geschichte und System des römischen Privatrechts Duncker & Humblot 1930. 10 tausend der 17. Auflage. XII, 756p. geb. € 15.00 Sphinx
Lehrbuch der astrologischen... Klöckner, H. von Lehrbuch der astrologischen Technik. Für Anfänger und Fortgeschrittene. Astra Verlag 1929-1932, 3 dln. 165, 205, 188p.+losse bijlage 29p.geïll. ingenaaid € 15.00 Sphinx
Kats, J. - Warna sari melajoe. Kats, J. Warna sari melajoe. Boekhandel Visser Weltevreden / Bandoeng 1929-1930, 2 delen, 208, 234p. ingenaaid € 15.00 Sphinx
Philosophical parallelisms ... Rogers Swann, George Philosophical parallelisms in six English novelists. The conception of good, evil and human nature University of Pennsylvania 1929,139p. ingenaaid (Proefschrift) € 10.00 Sphinx
Protestantsche kerken hier ... Ozinga, M.D. Protestantsche kerken hier te lande gesticht. 1596-1793. Paris 1929, XV, 184p. geïll. ingenaaid (proefschrift), namen uit titelp. geknipt € 20.00 Sphinx
De Remonstrantie van W. Gel... Caland, W. (uitgeg.) De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh Martinus Nijhoff 1929, XV, 127p. met krt en portret, geb. (Linschoten Ver. dl.31: band wat verkleurd) € 9.00 Sphinx
Als ich Ludendorff`s Frau war. Ludendorff, Margarethe Als ich Ludendorff`s Frau war. Drei Masken Verlag 1929, X, 345p. geb.( Keurig geplastificeerd) € 7.50 Sphinx
Koningsdrama's (naar Thomas... Shakespeare Koningsdrama's (naar Thomas Carter's Shakespeares stories of the English Kings) W.J. Thieme 1929, VII,196p. 16 ills. van G.D. Hammond, vert. E.B. Koster, geb. € 7.00 Sphinx
Rolland, Romain - Mahatma Ghandi Rolland, Romain Mahatma Ghandi Librairie Stock 1929, herziene druk, 208p. gebonden (halfleder) € 7.00 Sphinx
Morfill,  W.R. - Russia Morfill, W.R. Russia Fisher Unwin 1929, 8th ed., geïll., XXIII, 416 p., geb. € 7.50 Sphinx
Macht und Geheimnis der Jes... Fülöp - Miller, René Macht und Geheimnis der Jesuiten Eine Kultur - und Geistesgeschichte Th Knaur nachf. verlag 1929, 649p. 66 afb. geb. € 7.00 Sphinx
Renn, Ludwig - Krieg Renn, Ludwig Krieg Frankfurter Societäts-Druckerei 1929, 61.-80. Tausend, 413p. geb. (zonder s.o.) € 7.00 Sphinx
Verspreide opstellen Kluyver, A. Verspreide opstellen J.B. Wolters 1929, 403p. geb. € 10.00 Sphinx
Nieuw-Nederlandsche bouwkun... Wattjes, J.G. Nieuw-Nederlandsche bouwkunst. Een verzameling van fotografische afbeeldingen van Nederlandsche moderne bouwwerken met plattegronden Kosmos 1929, 3e dr. XX, +298 afb. + 10 pagina's plattegronden, geb. fraaie band € 110.00 Sphinx
Kitab Arti Logat Melajoe Iken, D. / E. Harahap (Dilihati lagi serta ditambahi oleh N. Heertjes) Kitab Arti Logat Melajoe Boekh. Visser & Co. Weltevreden - Bandoeng 1929. 346p. geb. € 15.00 Sphinx
In de rimboe. Romantische v... Berg, P.H. van de In de rimboe. Romantische vertelling uit de Indische Samenleving "ergens" in de Buitengewesten Gebr. Graauw 1929, 346p. 12 afb. van H. Pieck, Gebonden € 8.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... 200 |