Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10026 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Tagebuch eines Schrifstelle... Dostojewskij, F.M. (Eliasberg, A. hrsg, Ubertragung) Tagebuch eines Schrifstellers. Erster Band, 1873 Musarion Verlag 1921, 407p. geb. € 13.50 Sphinx
Heldensagen en legenden van... Petrovitch, Woislav M. Heldensagen en legenden van de Serviërs Thieme 1921. 2e druk. XVI, 391p. geïll. geb. € 15.00 Sphinx
Gezelle, Guido - Gedichten Gezelle, Guido Gedichten Veen 1921, 2e dr. VIII, 262p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Geschiedenis der Luthersche... Loosjes, J. Geschiedenis der Luthersche kerk in de Nederlanden (meer info) Martinus Nijhoff 1921, 285p. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Les plus jolies roses de l'... Soulages, Gabriel (samensteller) Les plus jolies roses de l'anthologie Grecque (meer info) Leon Pichon 1921, 214p. houtgravures van Carlègle. € 65.00 Sphinx
Tyll Ulenspiegel. Nach der ... Coster, Charles de Tyll Ulenspiegel. Nach der ältesten Ausgabe neu bearbeitet von Friedrich Freksa. Rösl 1921, 177p. Mit 10 handkolorierten Bildern v. Ludwig Bock.geb. stempeltje op titelp. € 30.00 Sphinx
Ons Mooi Indië. Batavia oud... Balbian-Verster, J.F.L. de / Kooy-Van Zeggelen, M.C. Ons Mooi Indië. Batavia oud en nieuw Meulenhoff 1921, 174p. 64 afb. geb. ( formaat 17,5*11,5 cm) € 10.00 Sphinx
Lehrbuch der Botanik führ H... Fitting, H. / Jost, L. e.a. Lehrbuch der Botanik führ Hochschulen Fischer 1921, 15e herz. dr. VIII, 701p. 849, afb. deels in kleur,geb. Band gerestaureerd € 15.00 Sphinx
Rotterdamsche zedeprenten Brusse, M.J. Rotterdamsche zedeprenten Brusse 1921, 111p. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Het houtsnijwerk in Nederla... Bierens de Haan, D. Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en Renaissance. Martinus Nijhoff 1921. Voorwoord J. Kalf. 183p. 210 afb. op 155 platen. Geb. € 20.00 Sphinx
Omar Khayyam - Rubaiyat Omar Khayyam Rubaiyat (meer info) Constable and Company 1920.152p. Illustraties van Ronald Balfour.( totaal 78 afb., waarvan 6 in full colour) geb € 175.00 Sphinx
Der Erwachte Schläfer: Die ... Der Erwachte Schläfer: Die Geschichte Von Den Drei Derwischen. Müller & Co 1920,107p. met 10 ills. van Edmond Dulac, geb. € 30.00 Sphinx
Storm van 'sGravesande. Zij... Villiers, J.A.J. de Storm van 'sGravesande. Zijn werk en zijn leven. Uit zijne brieven opgebouwd. Martinus Nijhoff 1920. VIII, 416p. Met een kaart en facsimiles. geb. € 38.00 Sphinx
De verklaring der Fransche ... Kalff Jr., G. De verklaring der Fransche Revolutie bij haar voornaamste geschiedschrijvers. Tjeenk Willink 1920. VIII, 227p. geb. € 9.00 Sphinx
Gedenkschrift van de firma ... Mees, R. ( samenst.) Gedenkschrift van de firma R.Mees & Zoonen t.g.v. haar tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920 Eigen Beheer 1920, 75p. +32 bijl. ( niet in de handel),geïll. geb. ( band wat smoezelig) € 10.00 Sphinx
Die Denkwürdigkeiten Philip... Aschner, S. ( Vertaling en inleiding) Die Denkwürdigkeiten Philipps von Commynes, Herrn von Argenton Georg Müller Verlag 1920, 669p. 70 afb. geb. (halfleder, bovenkant goud op snee, fraktuurletter) € 35.00 Sphinx
Multatuli's "gebed van den ... Elk, L. van Multatuli's "gebed van den onwetende" nader ontleed J.H. Kok 1920. 48p. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Ibsens Bühnentechnik Jacobs, M. Ibsens Bühnentechnik Sibyllen Verlag 1920, 208p. ingenaaid € 9.00 Sphinx
Het leven en de werken van ... Gruyter, J. de Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli) Elsevier 1920. 2 delen in 1 band. 260. 238p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
Emants, Marcellus - Mensen Emants, Marcellus Mensen Van Holkema & Warendorf 1920, 1e druk, 265p. gebonden € 25.00 Sphinx
Neerlands Volksleven Van, J. v.d. Neerlands Volksleven P.M. Wink 1920, 1e dr. X, 368p. 350 afb.geb.(Leren band, ) € 20.00 Sphinx
Huxley, Aldous - Limbo Huxley, Aldous Limbo Chatto & Windus 1920, 1e dr. 292p. geb. ( zonder s.o., rug wat verkleurd, enige vlekjes op band) € 10.00 Sphinx
Die Biene Maja und Ihre Abe... Bonsels, Waldemar Die Biene Maja und Ihre Abenteuer (meer info) Rutten & Loening 1920, 181p. 17 gekleurde litho's van Fritz Franke, geb. (fraktuurletter) € 40.00 Sphinx
Wir fanden einen Pfad. Neue... Morgenstern, Christian Wir fanden einen Pfad. Neue Gedichte. Piper 1920. 11 bis 15e Aufl. 78p. geb. (enige verkleuring) € 7.50 Sphinx
De politieke prent in Neder... Veth, Cornelis De politieke prent in Nederland Sijthoff 1920, 102p. 25 afb. geb. € 7.50 Sphinx
Documenten betreffende de B... Posthumus, N.W. Documenten betreffende de Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Deel 1 t/m 6. Martinus Nijhoff 1919-1931, 6 delen, geb. (Werken ver. Ned. Econ. Hist. Archief) € 50.00 Sphinx
Willem de Eerste. Prins van... Blok, P.J. Willem de Eerste. Prins van Oranje. Meulenhoff 1919-1920 - 2 dln.-253.271p.-geb. (Ned.Hist. Bibl.) voorplat dl 1 licht gevlekt € 20.00 Sphinx
Adatrecht-bundels deel XVII... Adatrecht-bundels deel XVIII: Gemengd Martinus Nijhoff 1919, XXVIII, 447p. gebonden € 15.00 Sphinx
Nederlandsche ambachts- en ... Penaat, W. / Sluys, Corn. van der e.a. (red.) Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst Jaarboek 1919 W.L. & J. Brusse 1919, 80p. + 79p met afb. geb. (met stofomslag) € 25.00 Sphinx
Onuitgegeven manuscripten Pierson, Allard Onuitgegeven manuscripten Van Kampen 1919, 315p. geïll. geb. € 15.00 Sphinx
Das Evangelium des Buddha Carus, Paul ( red.) Das Evangelium des Buddha The open court publishing company 1919, 2e dr. XXVI, 335p. ills. van O. Kopetzky, geb. € 25.00 Sphinx
Die italienische Plastik de... Schubring, P. Die italienische Plastik des Quattrocento. Athenaion 1919, 282p. 370 afb. + 11 platen, geb. € 15.00 Sphinx
Het minnedicht in de zevent... Vorrink, Joh. Het minnedicht in de zeventiende eeuw A.W. Sijthoff 1919. 203p. 5 afb. Genummerd ex. 23/150. Gesigneerd door de auteur. Geb. € 18.00 Sphinx
t Pastorken van Schaerdycke... Sabbe, Maurits t Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagiën. C.A.J. van Dishoeck 1919. 1e druk. 171p. Bandteekening van A. Geudens. geb. € 10.00 Sphinx
Van verleden en heden. Querido, Is. Van verleden en heden. Em. Querido 1919. 1e druk. 270p. geb. € 7.50 Sphinx
Oude Kunst. Een maandschrif... Huffel, N.G. van Oude Kunst. Een maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen. Jaargang 5. Boom 1919 / 1920, 288p. uitv. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Het leven en werken van Jel... Naber, Johanna W.A. Het leven en werken van Jeltje de Bosch Kemper H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1918, XV, 242p. geïll. geb.(rug wat verkleurd) € 7.50 Sphinx
Zeventiende-eeuwsche opvatt... Hamel, A.G. van. Zeventiende-eeuwsche opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland Martinus Nijhoff 1918, VIII, 222p. opnieuw gebonden € 10.00 Sphinx
Réflexions et Croquis sur L... Wybo, Georges Réflexions et Croquis sur L'Architecture au Pays de France Hachette, 1918, VII, 91p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Rimen en Teltsjes Halbertsma, Broerren Rimen en Teltsjes R. v.d. Velde. Ljouwert 1918. 5e druk. 535p. ills. van Ids Wiersma. geb. € 10.00 Sphinx
Formprobleme der Gotik. Worringer, Wilhelm Formprobleme der Gotik. Piper 1918, 5e dr. 127p. 25 afb. geb. € 10.00 Sphinx
Plastisch-anatomischer Hand... Schider, F. / Auerbach, M. Plastisch-anatomischer Handatlas für Akademien, Kunstschulen und zum Selbstunterricht Von Seemann & Co 1918, 4e dr. 20p. 116 platen, geb. ( Wat slordig ex.) € 10.00 Sphinx
Goudsmit, Sam: - Zoekenden Goudsmit, Sam: Zoekenden Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur 1918. 2e herz. druk. 274p. geb. € 6.00 Sphinx
Drei Erzählungen Flaubert, Gustav Drei Erzählungen Kurt Wolff 1918, 154p. met 14 lithogr. van Albert Hoppler, geb. € 25.00 Sphinx
Oude Kunst. Een maandschrif... Huffel, N.G. van Oude Kunst. Een maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen. Jaargang 4. Boom 1918 / 1919, 330p. uitv. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Joseph Pennell's pictures o... Pennell, Joseph ( Introd. H.G. Wells) Joseph Pennell's pictures of war work in England Heinemann 1917, XII, z.p. 51 tekeningen met tekst, geb. € 15.00 Sphinx
Vlämische legenden Coster, Charles de Vlämische legenden Kiepenheuer 1917, 6.-10. Tausend, 263p. 4 houtsneden van Max Thalmann, geb. (fraktuurletter) € 10.00 Sphinx
Kloos, Willem - Verzen deel1 Kloos, Willem Verzen deel1 (meer info) Versluys 1917, 3e druk,263p. geb. € 15.00 Sphinx
Platen-Atlas voor de Vaderl... Meulen, A.J. van der / Bouwhuys, M. ten / Tenhaeff, N.B. Platen-Atlas voor de Vaderlandsche geschiedenis J.B. Wolters 1917, 3e dr. 176p. geb. € 10.00 Sphinx
Onderhoud en verbetering va... Verhave, P. Onderhoud en verbetering van woonhuizen v.h. Van Mantgem en De Does 1917, 343p. geïll. geb. € 17.50 Sphinx

| Pagina : 1 ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... 200 |