Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10068 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Bismarck, Ein Bild seines L... Schafer, Dietrich Bismarck, Ein Bild seines Lebens und Wirkens Reimar Hobbing 1917, 2 delen, 282, 240p. ills van Arthur Kampf, geb. (Fraktuurletter) € 15.00 Sphinx
Die chierheit der gheesteli... Ruusbroec, Jan van Die chierheit der gheesteliker brulocht Swets en Zeitlinger 1917, 142p. ingenaaid € 15.00 Sphinx
Oude Kunst. Een maandschrif... Huffel, N.G. van Oude Kunst. Een maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen. Jaargang 3. Boom 1917 / 1918, IV, 328p. uitv. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Legenden und Maerchen unser... Kläger, Emil (Hrsg.) Legenden und Maerchen unserer Zeit Artur Wolf Verlag 1917, 133p. 8 gekleurde platen, geb. (zonder s.o.) € 17.50 Sphinx
De anophelinen van Nederlan... Swellengrebel, N.H. De anophelinen van Nederlandsch Oost-Indië. Kol. Inst. Amsterdam 1916, VIII, 182p. +12 gekl.pltn. + bijl. aanvullingen en verbeteringen, 31p. € 15.00 Sphinx
Gorter - Verzen, tweede deel Gorter Verzen, tweede deel W. Versluys 1916, 4e druk, 115p. geb. € 9.00 Sphinx
Dante und seine Zeit Federn, Karl Dante und seine Zeit Alfred Kroner 1916, 2e herz. dr. VIII, 247p. 26 afb. geb. (Rug licht besch.) € 10.00 Sphinx
Rijcklof van Goens, commiss... Aalbers, J. Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oostindische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58 J.B. Wolters 1916, 221p. geïll. + 1 uitslaande krt.v. Ceylon,gesigneerd, ingenaaid, (proefschrift), (Omslag wat ... € 20.00 Sphinx
Die Haghe Jaarboek 1916 Gelder, H.E. van (redactie) Die Haghe Jaarboek 1916 Mouton 1916, 209+ 21p. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Het leven van Prins Willem ... Eysten, J. Het leven van Prins Willem II, 1626-1650 Meulenhoff 1916, 201p.+7 bijl. geïll. geb. (Ned. Hist. Bibl. 10) € 9.00 Sphinx
Beschrijving en kleine Kron... Loenen, J.B. van Beschrijving en kleine Kroniek van de Gemeente Hillegom H. Hamberg Jz. 1916, 190p. 78 platen, 2 kaarten, geb.+ Het ambacht en dorp Hillegom uit " De Nederlandsche stad- en... € 145.00 Sphinx
The stealers of light. A le... Marie, Queen of Roumania The stealers of light. A legend Hodder and Stoughton 1916, 190p. 2 ills van Edmund Dulac, geb. € 150.00 Sphinx
Uit Ruslands folklore. Iets... Kleffens-de Graaff, A. van Uit Ruslands folklore. Iets over Russische sprookjes, spreekwoorden, zegswijzen en gebruiken van der Burgh 1916, 120p. geb. € 7.50 Sphinx
Kerkelijk leven der hervorm... Cuperus, S. Kerkelijk leven der hervormden in Friesland tijdens de Republiek. 1e deel: De predikant., 2e deel: De gemeente Meijer Schaafsma 1916 - 1920, 249. 222 p., ingenaaid (voorkant deel 2 wat slordig) € 38.00 Sphinx
Kolonialgeschichte der Neuzeit Valentin, Veit Kolonialgeschichte der Neuzeit Mohr 1915,XI, 226p. 2 kaarten, gebonden € 15.00 Sphinx
Jacques Perk's Mathilde - c... Greebe, A.C.J.A. Jacques Perk's Mathilde - cyclus in den oorspronkelijken vorm hersteld Martinus Nijhoff 1915. XX, 376p. geb. € 15.00 Sphinx
Japikse, N. - Johan de Witt Japikse, N. Johan de Witt Meulenhoff 1915, VIII, 358p. geïll. geb. ( Ned. Hist. Bibl. IX), naamstempel op titelp. hoekje uit titelp. € 10.00 Sphinx
Palestina en de Bijbel. Toe... Neil, James Palestina en de Bijbel. Toelichting van zeden, gewoonten en beeldspraak in de Heilige Schrift. J.H. Kok 1915, VIII, 278p. ills. van C. Koppenol, geb. € 9.00 Sphinx
Nederland, Handboek der aar... Schuiling,R. Nederland, Handboek der aardrijkskunde De Erven J.J. Tijl 1915, 5e verb en verm. dr. XX, 763p. 55 krtn. 34 platen, geb.(halfleder) € 40.00 Sphinx
Gedenkboek der Wereldbiblio... Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915 Wereldbibliotheek 1915, 440p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
De laatste eeuwen van Israë... Oort, H. De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan S.C. van Doesburgh 1915. 2e verm. uitg. 2 dln. VII, 382. 417p. geb. € 20.00 Sphinx
Studiën over Nederlandsche ... Kalff, G. Studiën over Nederlandsche dichters der zeventiende eeuw. Vondel / Cats / Huygens / Hooft / Camphuysen Tjeenk Willink 1915, 2e herz. dr. 535p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
Max Reinhardt. Ein Versuch ... Herald, H. Max Reinhardt. Ein Versuch über das Wesen der modernen Regie Felix Lehmann 1915, 236p. 11 afb. + 1 portret, geb. (band wat verkleurd) € 30.00 Sphinx
De vrouw. Maatschappelijk l... Moquette, H.C.H. De vrouw. Maatschappelijk leven. Meulenhoff 1915. 2 dln. 124. 135p. geïll. geb. (band deel II licht smoezelig) € 18.00 Sphinx
Emden / Ayesha Mücke, Hellmuth von Emden / Ayesha Scherl 1915, 2 delen in een band, 97, 132p. geïll. geb. (Fraktuurletter / schutblad voorin ontbreekt) € 10.00 Sphinx
Tien jaren wereldgeschieden... Colenbrander, H.T. Tien jaren wereldgeschiedenis 1905-1915 In overzichten. In 2 delen. Eerste deel: 1905-1910. Tweede deel: 1911-1915 Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij 1915, 2 delen, VI, 277,VII, 360, geb. € 12.00 Sphinx
De kerkelijke goederen in F... Apeldoorn, L.J. van De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795 (meer info) Meijer Schaafsma 1915, 2 delen, 390p. / 509p. ingenaaid € 18.00 Sphinx
De heks van Haarlem. Treurs... Eeden, Frederik van De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid W. Versluys 1915, 1e druk, 111p. geb. € 10.00 Sphinx
Het feest der gedachtenis Roland Holst - van der Schalk, Henriëtte Het feest der gedachtenis Brusse 1915, 1e druk, 249p. geb € 7.00 Sphinx
Het feest der gedachtenis Roland Holst - van der Schalk, Henriëtte Het feest der gedachtenis Brusse 1915, 1e druk, 249p. geb € 7.00 Sphinx
Het feest der gedachtenis Roland Holst - van der Schalk, Henriëtte Het feest der gedachtenis Brusse 1915, 1e druk, 249p. geb € 7.00 Sphinx
Oude Kunst. Een maandschrif... Huffel, N.G. van (red.) Oude Kunst. Een maandschrift voor verzamelaars en kunstzinnigen. Jaargang 1. Boom 1915/ 1916, 439p. VIII, uitv. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Christen - revolutionair. O... Ligt, B. de Christen - revolutionair. Over het dramatisch karakter van den godsdienst. J. Ploegsma 1915. 175p. geb. (voorste schutblad hoekje uitgeknipt) € 9.00 Sphinx
Mittelhochdeutsches Taschen... Lexer, M. Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch S. Hirzel 1915, 13e dr. VI, 413p. geb. € 7.50 Sphinx
Nederlandsch Volksliederenb... Lange, D. de / Riemsdijk, J. C. M. van / Kalff, G. (red.) Nederlandsch Volksliederenboek. Eerste bundel. 144 liederen voor zang en piano. Van Looy 1915, 10e herz. druk, 210p. gebonden € 9.00 Sphinx
Fort, Paul - Poèmes de France Fort, Paul Poèmes de France 1914-1917, afl. 1 tm 30, 240p. geb. (Tijdschrift)/ papier wat gevlekt € 20.00 Sphinx
Handbuch der Glasmalerei: f... Fischer, J.L. Handbuch der Glasmalerei: für Forscher, Sammler u. Kunstfreunde, wie für Künstler, Architekten u. Glasmaler. Hiersemann 1914, XVI, 318p. 48 tekstafb., 151 afb. op 135 platen, geb. € 50.00 Sphinx
Van varen en van vechten. V... Scheurleer, D.F. ( Samenst.) Van varen en van vechten. Verzen van tijdgenooten op onze zeehelden en zeeslagen, lof- en schimpdichten, matrozenliederen. Eerste deel. 1572-1654. Tweede deel. 1655-1678. Derde deel. 1679-1800 Martinus Nijhoff 1914, XIV,467, XI, 564, X, 642p. geb. € 30.00 Sphinx
Oeuvres politiques d'Églantine, Fabre (Vellay, Charles. Introd. et des notes) Oeuvres politiques Charpentier et Fasquelle 1914. XIII, 304p. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Rubber Receuil. Eene reeks ... Hall, C.J.J. van e.a. (red.) Rubber Receuil. Eene reeks verhandelingen over rubber, in betrekking tot de botanie, de cultuur, de bereiding en den handel( Int Rubber congres met tentoonst. Batavia 1914) J.H. de Bussy 1914, X, 609p. geïll.geb. ( band lelijk) € 15.00 Sphinx
Die vorzeitlichen Säugetiere Abel. O Die vorzeitlichen Säugetiere Gustav Fischer 1914, V, 309p. 250 afb. geb. € 13.50 Sphinx
Bouwkundige versieringsvorm... Sutterland, H. Bouwkundige versieringsvormen.Ten dienste van ambachtsscholen en teekenscholen, bouwkundigen, opzichters, teekenaars en candidaten voor de teekenakten Md en Me Sijthoff 1914, map (24*34cm) met 45 losbladige afbeeldingen, linten op rug versleten € 115.00 Sphinx
Sommer in der Schweiz. Bügi... Altheer, Paul e.a. Sommer in der Schweiz. Bügis illustr. Reiseführer Bürgi Wagner 1914. 4e verm. druk. XXVI, 686p. geïll. kaartjes. geb. € 15.00 Sphinx
De geestelijke en lichameli... Lange, C. de De geestelijke en lichamelijke opvoeding van het kind in vrije navolging van prof. Biedert "Das Kind" Meulenhoff 1914, 4e herz. dr. VIII, 463p. 138 afb.geb. € 10.00 Sphinx
The crescent moon Tagore, Rabindranath The crescent moon Macmillan 1914, 3e dr. XII, 82p. 8 afb in kleur , geb. € 10.00 Sphinx
Dichtungen. Buonarroti, Michelagniolo Dichtungen. Eugen Diederichs 1914, 309p. gebonden (half leder) € 20.00 Sphinx
Old English Grammar Wright, Joseph and Elizabeth Mary Old English Grammar Humphrey Milford / Oxford University Press 1914. 2e druk. XV, 361p. geb. € 8.00 Sphinx
De legende en de heldhaftig... Coster, Charles de De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders S.L. van Looy 1914, 2e dr. XII, 463p. 22 platen van Jules Gondry, vert. R. Delbecq en R. de Clercq, geb. (Achterpl... € 30.00 Sphinx
Die Geschichte eines hollän... Eisler, Max Die Geschichte eines holländischen Stadtbildes (Kultur und Kunst) Martinus Nijhoff 1914, 289p. geïll. + 2 krtn, ingenaaid, Omslag geplastificeerd € 30.00 Sphinx
De Doelistenbeweging te Ams... Voogd, N.J.J. de De Doelistenbeweging te Amsterdam in 1748 H. de Vroede 1914, 243p. opnieuw geb. (blinde band) € 12.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 |