Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45360 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De mens, een vraag zonder a... De mens, een vraag zonder antwoord (meer info) Eerste druk, 1977.PaperbackGoedd77 € 6,00 Ovidius
 - De cavia De cavia (meer info) 1999 1999PaperbackAls nieuwd76 € 6,00 Ovidius
Het beste van de Alledagkerk A.J. Schneider Het beste van de Alledagkerk (meer info) 1998 eerste druk, 1998.1998PaperbackAls nieuwd76 € 6,00 Ovidius
Jose Leeuwenkamp - Hoofdpijn Jose Leeuwenkamp Hoofdpijn Eerste druk, 2002.PaperbackAls nieuwd76 € 6,00 Ovidius
E.F. Vergunst - Tweeërlei dienst E.F. Vergunst Tweeërlei dienst 1986 eerste druk, 1986. Naam met op schutblad.1986PaperbackGoedd75 € 6,00 Ovidius
De rijkdom van de kinderdoop J. van Amstel De rijkdom van de kinderdoop (meer info) Naam met pen op schutblad. Eerste druk, 1989.PaperbackGoedd75 € 6,00 Ovidius
De scheppende mens Jaap T. Harskamp;Jaap T. Harskamp De scheppende mens Naam met pen op schutblad. koffie vlek aan buitenzijde boekblok. Intern schoon.PaperbackMatigd74 € 6,00 Ovidius
Ariadne ontwaakt R.J. den Dulk;Signe Eklund Schaefer;Betty Staley Ariadne ontwaakt (meer info) Eerste druk, 1988. Boekblok(buitenzijde)onder vlekjes.PaperbackMatigd74 € 6,00 Ovidius
Simone de Beauvoir - Wij vrouwen Simone de Beauvoir Wij vrouwen (meer info) Eerste druk, 1981. Naam met pen op schutblad.PaperbackRedelijkd74 € 6,00 Ovidius
W. Bronzwaer - De vrije ruimte W. Bronzwaer De vrije ruimte (meer info) Eerste druk 1986. Eerste 30 pagina's onderstrepingen met potlood.!PaperbackMatigd73 € 6,00 Ovidius
In de kaart gekeken J. de Jong;J. van Arkel;E. Keus In de kaart gekeken PaperbackAls nieuwd7 € 6,00 Ovidius
J.H.A.M. Grijpink - Communicatie J.H.A.M. Grijpink Communicatie vouw in voorplatPaperbackRedelijkd7 € 6,00 Ovidius
Het natuurlijke kerstboek Olga Dol Het natuurlijke kerstboek (meer info) 1996 Vijfde druk, 1997.1996PaperbackGoedd68 € 6,00 Ovidius
Kransen en guirlandes van n... Olga Dol Kransen en guirlandes van natuurlijk materiaal (meer info) 1999 Derde druk, 1995.1999PaperbackGoedd68 € 6,00 Ovidius
Dagboek van een schizofreen Marguerite Albert Sechehaye Dagboek van een schizofreen Vijfde druk, 1979. PaperbackRedelijkd68 € 6,00 Ovidius
James L. Adams - Hersenwerk James L. Adams Hersenwerk (meer info) Eerste druk, 1980.PaperbackGoedd68 € 6,00 Ovidius
 - Failliet op krediet Failliet op krediet (meer info) Eerste druk, 1985. Omslag licht beschadigd.PaperbackRedelijkd68 € 6,00 Ovidius
Als de ouderdom pijn doet M.J. van den Berg Als de ouderdom pijn doet (meer info) Vijfde druk, 1982. Omslag verkleurd.PaperbackRedelijkd68 € 6,00 Ovidius
Bewaar je tranen ... R. Bremer;Marianne de Groot Bewaar je tranen ... Eerste druk, zonder jaar.PaperbackGoedd68 € 6,00 Ovidius
 - Lichtseinen Lichtseinen (meer info) Tweede druk, 1981.PaperbackGoedd68 € 6,00 Ovidius
Aanvaard afscheid Stanneke Wagenaar;Paul Sporken Aanvaard afscheid (meer info) Eerste druk, 1981. Licht verkleurd en beschadigd.PaperbackRedelijkd68 € 6,00 Ovidius
Een late leeuwerik Beata Statius Muller-Boermeester Een late leeuwerik (meer info) Eerste druk, 1982.PaperbackRedelijkd68 € 6,00 Ovidius
Gedachten over leven na dit... R.A. Moody Jr. Gedachten over leven na dit leven Tweede druk, 1978. Omslag verkleurd.PaperbackRedelijkd68 € 6,00 Ovidius
Vriendschap Lillian Breslow Rubin Vriendschap (meer info) Eerste druk, 1985. Rug beschadigd en verkleurd.PaperbackMatigd68 € 6,00 Ovidius
Paulientje was alleen thuis Elly Schippers Paulientje was alleen thuis Eerste druk, 1982.PaperbackGoedd67 € 6,00 Ovidius
Omgaan met bejaarden R. Roza;R. Roza Omgaan met bejaarden Eerste druk, 1973.PaperbackGoedd67 € 6,00 Ovidius
In het zicht van de galg / ... Susan Neiman In het zicht van de galg / druk 1 (meer info) 2006 2006PaperbackMatigd67 € 6,00 Ovidius
Nederland als religieuze pr... Nederland als religieuze proeftuin 1998 Plaats naam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Doorlopend onderstrepingen met pen.. 1... € 6,00 Ovidius
Stadsgezichten / druk 1 Paul van Tongeren;G.A.M. Beekelaar Stadsgezichten / druk 1 (meer info) 2005 2005PaperbackMatigd67 € 6,00 Ovidius
Alles wat een man/vrouw moe... Milou van Rossum Alles wat een man/vrouw moet weten (meer info) 2003 2003PaperbackMatigd67 € 6,00 Ovidius
Peter Singer - Marx Peter Singer Marx (meer info) 1999 Plaats naam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Doorlopend onderstrepingen met pen.. 1... € 6,00 Ovidius
Rouw, religie en ritueel M.H.F. van Uden Rouw, religie en ritueel (meer info) PaperbackMatigd67 € 6,00 Ovidius
M. Persson - Kennisland in verval M. Persson Kennisland in verval (meer info) 2004 2004PaperbackMatigd67 € 6,00 Ovidius
Anthony Kenny - Aquino Anthony Kenny Aquino (meer info) 2000 2000PaperbackMatigd67 € 6,00 Ovidius
Koken voor de liefde : de g... Koken voor de liefde : de genoegens, deugden en magische eigenschappen van allerhande exquise minnedranken en Afrodisiaca, alsmede hun geheime recepten 1995 1995HardcoverMatigd67 € 6,00 Ovidius
Guichelheil : wat betekenen... Guichelheil : wat betekenen onze woorden? (meer info) 1999 1999PaperbackRedelijkd65 € 6,00 Ovidius
H.M. Kuitert - Aan God doen H.M. Kuitert Aan God doen (meer info) 1997 Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw.1997PaperbackRedelijkd... € 6,00 Ovidius
Taal van het jaar 2003 Ewoud Sanders Taal van het jaar 2003 (meer info) 2004 Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw.2004PaperbackRedelijkd... € 6,00 Ovidius
De kunst van het versieren Vatsyayana De kunst van het versieren (meer info) 2008 Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw.2008HardcoverRedelijkd... € 6,00 Ovidius
Balkenende luis de pels 1 Frank Poorthuis;Martijn van Calmthout Balkenende luis de pels 1 (meer info) 2002 Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw.2002PaperbackRedelijkd... € 6,00 Ovidius
J. Vink - Brief aan mijn dochter J. Vink Brief aan mijn dochter (meer info) 2001 Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw.2001PaperbackRedelijkd... € 6,00 Ovidius
 - Voor iedereen een pil in 2000? Voor iedereen een pil in 2000? 2000 Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw.2000PaperbackRedelijkd... € 6,00 Ovidius
 - Stamcellen in de groei Stamcellen in de groei 2002 Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw.2002PaperbackRedelijkd... € 6,00 Ovidius
Oosterse renaissance H.M.M. Fortmann Oosterse renaissance (meer info) Eerste druk, 1970. Omslag beschadigd.PaperbackRedelijkd62 € 6,00 Ovidius
Koers 2020 : nieuwe toekoms... Koers 2020 : nieuwe toekomst, nieuwe leiders 2005 2005PaperbackAls nieuwd6 € 6,00 Ovidius
Kijken over de eeuwgrens W.J. Beek Kijken over de eeuwgrens PaperbackAls nieuwd6 € 6,00 Ovidius
W.F. Veltman - De vrije scholen W.F. Veltman De vrije scholen (meer info) Vijfde, herziene en vermeerde druk 1974.PaperbackRedelijkD6 € 6,00 Ovidius
W.H. Braun - Is er iets, chef? W.H. Braun Is er iets, chef? (meer info) 1997 Eerste druk, 1997.1997PaperbackGoedd59 € 6,00 Ovidius
Kinderen hebben de toekomst Robert Borghuis;W. Stehouwer Kinderen hebben de toekomst (meer info) 2000 2000PaperbackGoedd59 € 6,00 Ovidius
Verander je leven Carol Halenar;Corrie van Loon Verander je leven Eerste druk, 1986. Naam met pen op schutblad. Leesvouwen rug.PaperbackRedelijkd59 € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |