Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45198 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Stenen Droom. Opstellen ... BERG, HERMA M. VAN DEN. De Stenen Droom. Opstellen over bouwkunst en monumentenzorg. Opgedragen aan Coenraad Liebrecht Temminck Groll. Zutphen, De Walburg Pers, 1988. Zutphen, De Walburg Pers, 1988.Hardcover met stofomslag. Goed.xxi,328pp. Illustr.. € 15,00 Ovidius
De bosbouw van het "Entel" ... SCHAARS, A.H.G. De bosbouw van het "Entel" in de tweede helft van de achttiende eeuw - the forestry of "het Entel" in the second part of the eighteenth century. Zutphen: De Walburg Pers. Zutphen: De Walburg Pers.1974.Paperback. Goed.141pp.. € 10,00 Ovidius
Boekbinderij firma Wohrmann... Boekbinderij firma Wohrmann & Zonen, 1859-1939. Zutphen. Zutphen, 1939. Zutphen, 1939.Linnen. Goed. Illustr. € 18,00 Ovidius
De ziekten van den mensch. ... MEIJER, L.S. De ziekten van den mensch. Beschrijving der meest voorkomende ziekten en hunne oorzaken, bewerkt naar Baur und Frey's Atlas der Krankheiten des Menschen. (meer info) Zutphen : W.J. Thieme,1908. 1e druk. Zutphen : W.J. Thieme,1908. 1e druk.Linnen., goed.172,iii pp. € 22,00 Ovidius
Het album promotorum van de... Schutte, O. Het album promotorum van de Academie te Harderwijk (meer info) Zutphen : Walburg Pers,1980. Zutphen : Walburg Pers,1980.Hardcover. Goed. 362pp. € 11,00 Ovidius
Corpus Iuris Civilis. II: D... Spruit, J.E., Feenstra, R. en Bongenaar, K.E.M. Corpus Iuris Civilis. II: Digesten 1-10. Tekst en Vertaling. Zutphen : Walburg Pers & Den Haag : Sdu, 1994. Zutphen : Walburg Pers & Den Haag : Sdu, 1994.Hardcover met stofomslag. Goed. Xlvi,834pp.. € 30,00 Ovidius
Alfred Mozer. Mozer-Ebbinge, A. en R.Cohen. Alfred Mozer. (meer info) Zutphen. Zutphen.De Walburg Pers.1980.Pap.171pp.Illustr.. € 10,00 Ovidius
Het ascetisme en Paulus´ ve... Hansen, M.. Het ascetisme en Paulus´ verkondiging van het Nieuwe Leven. (meer info) Zutphen. Zutphen.G.J.A.Ruys.1938.Oorspr.omsl..8°..Diss./Thesis. Bibliogr.. Index.. Summary in English. € 7,00 Ovidius
DE Sint-Servaaskerk te Maas... Mekking, Aart J.J.. DE Sint-Servaaskerk te Maastricht. (meer info) Zutphen. Serie: Clavis Kunsthistorische Monografieën. Deel II.Zutphen.DeWalburg Pers..1986.Pap.Illustr.. Bib... € 10,00 Ovidius
Schonberg: Leben, Umwelt, W... Stuckenschmidt, H. H. Schonberg: Leben, Umwelt, Werk. Zurich Atlantis 1974. Zurich Atlantis 1974.Hardcover. Very good. 538pp.. € 18,00 Ovidius
Van Dorestadum tot Waderlo. Delahaye, Albert. Van Dorestadum tot Waderlo. Zundert, juli 1977.. Zundert, juli 1977..Pap.112pp. € 7,00 Ovidius
Drèentse schrieverij. BOERMA, S., BROERSMA, R. Drèentse schrieverij. Zuidwolde, Drentse boek, 1993. Zuidwolde, Drentse boek, 1993.Hardcover. Goed. 214pp. € 10,00 Ovidius
Maandewark. Dreentse Verhao... Kleine, Klaas., e.a.. Maandewark. Dreentse Verhaolen En Gedichten 40 Jaor Drentse Schrieverskring. Zuidwolde, Drents Boek. 1994. Zuidwolde, Drents Boek. 1994.Hardcover. Goed. 284pp.. € 12,00 Ovidius
Astrologie leren begrijpen ... ZEHL, HERMINE-MARIE. Astrologie leren begrijpen en toepassen. Zuidnederlandse uitgeverij, 1998. Zuidnederlandse uitgeverij, 1998.Paperback. Goed. 107pp. € 7,00 Ovidius
De verhelderende kracht van... DOUGLAS, RAY. De verhelderende kracht van handlezen . Een speurtocht naar ons diepste zelf. Zuidnederlandse1999. Zuidnederlandse1999.Paperback goed. 252pp. € 7,00 Ovidius
Praktisch handboek kruiden. Seitz, Paul. Praktisch handboek kruiden. Zuidnederlandse Uitg. Zuidnederlandse Uitg.2010.Paperback. Goed.187pp. € 10,00 Ovidius
Op zoek naar uw vorige levens. Eason, Cassandra.. Op zoek naar uw vorige levens. Zuidnederlandse Uitgeverij. Aartselaar.Zuidnederlandse Uitgeverij.2006.Pap.176pp. € 9,00 Ovidius
Inspirerende wijsheid van v... GALLAGHER, B.J.. Inspirerende wijsheid van vrouwen voor vrouwen. Over liefde, moederschap, geluk, vriendschap en nog veel meer. Zuidnederlandse , 2002. Paperback. Zuidnederlandse , 2002. Paperback.192pp. € 7,00 Ovidius
De bijzondere kracht van en... Cortens, Theolyn. De bijzondere kracht van engelen.. zuidnederlandse uitgeverij. zuidnederlandse uitgeverij.2006.Paperback, omslag licht beschadigd. Redelijk.191pp.. € 11,00 Ovidius
DE lichaamstaal van mijn kat. Lauer, Isabella. DE lichaamstaal van mijn kat. Zuidnederlandse. Zuidnederlandse.2002.Paperback.126pp. € 8,00 Ovidius
Gezond door de menopauze. G... WRIGHT, JILL. Gezond door de menopauze. Genezen met kruiden. Zuidnederlandse uitgeverij2004. Zuidnederlandse uitgeverij2004.Paperback.144pp.. € 6,00 Ovidius
Ontdek de kracht van uw zes... Martiny, Anita.. Ontdek de kracht van uw zesde zintuig. Zuidnederlandse Uitgeverij. Aartselaaar, België.Zuidnederlandse Uitgeverij.Z.j..Pap..158pp.. € 7,00 Ovidius
Met astrologie uw kind bete... Ludwig, Klemens.. Met astrologie uw kind beter leren kennen en begrijpen. Zuidnederlandse Uitgeverij. Aartselaar.Zuidnederlandse Uitgeverij.Z.j..Pap..192pp.. € 7,00 Ovidius
Pressiegroepen en inflatie ... Smulders, Adriaan Antoon Johannes. Pressiegroepen en inflatie in de Verenigde Staten. Zuid-Nederlandsche Drukkerij. 's-Hertogenbosch.Zuid-Nederlandsche Drukkerij.1963.Oorspr.omsl..xiii,315pp.Diss./Thesis.. Bibliogr..... € 8,00 Ovidius
Wezen en geshiedenis der Ja... Stearns, Marshall W.. Wezen en geshiedenis der Jazzmuziek. Zuid-Nederlandse Uitg.. Antwerpen. Amsterdam.Zuid-Nederlandse Uitg..Z.j.Or. Linn..360pp..Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 11,00 Ovidius
Hoefkunde en Hoefbeslag. He... Kroon, H.M. en R.H.J. Gallandat Huet. Hoefkunde en Hoefbeslag. Herzien door G.M. van der Plank. (meer info) Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij. Den Haag.Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij.5e druk.1953.oorspr.omsl. Ing..291pp.Illustr.. € 13,00 Ovidius
De Drentsche Patrijshond. O... Bouwman, C.B.. De Drentsche Patrijshond. Oud Nederland Jachthondenras. (meer info) Zuidgroep. Den Haag.Zuidgroep.Derde herziene druk.Z.j.Or.gebonden met beschadigd st.omsl..140pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
75 Jaar Varkensfokkerij in ... Paridaans, A.F.. 75 Jaar Varkensfokkerij in stamboekverband. (meer info) Zuid Nederlands Varkensstamboek en de vereniging voor kunstmatige inseminatie.. Zuid Nederlands Varkensstamboek en de vereniging voor kunstmatige inseminatie..1987.Or. Gebonden.281... € 20,00 Ovidius
Johan Lulofs (1711-1768) en... Sassen, Ferd.. Johan Lulofs (1711-1768) en de Reformatorische verlichting in de Nederlanden. (meer info) Zuid Hollandsche. Amsterdam.Zuid Hollandsche.1965.Pap.379-430pp. € 7,00 Ovidius
Johan Lulofs (1711-1768) en... Sassen, Ferd.. Johan Lulofs (1711-1768) en de Reformatorische verlichting in de Nederlanden. (meer info) Zuid Hollandsche. Amsterdam.Zuid Hollandsche.1965.Pap.379-430pp. € 8,00 Ovidius
De herleving van het critis... Sassen, Ferd.. De herleving van het critiscisme in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw. (meer info) Zuid Hollandsche. Amsterdam.Zuid Hollandsche.1961.Pap.56pp.. € 7,00 Ovidius
Johannes Horthemels. De laa... Sassen, Ferd.. Johannes Horthemels. De laatste "Aristotelische" Hoogleraar te Utrecht. (meer info) Zuid Hollandsche. Amsterdam.Zuid Hollandsche.1961.Pap.62pp.. € 7,00 Ovidius
Het Wijsgerig Onderwijs aan... Sassen, Ferd.. Het Wijsgerig Onderwijs aan de illustre school te 's-Hertogenbosch. (1636-1810). (meer info) Zuid Hollandsche. Amsterdam.Zuid Hollandsche.1963.Pap.112pp.. € 8,00 Ovidius
papegaaien en Parkieten. Vo... Vriends, Thijs.. papegaaien en Parkieten. Voeding. Verzorging. Huisvesting. (meer info) Zuid Boekprodukties. Best.Zuid Boekprodukties.1983.Or.hardcover..304pp..Illustr.. Register.. € 7,00 Ovidius
Berner Sennenhond. VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER. Berner Sennenhond. Zuid Boekprodukties. 2001. Zuid Boekprodukties. 2001.Hardcover met stofomslag. Goed.128pp. Illusttr.. € 9,00 Ovidius
Die Auferweckung Jesu von d... Lüdemann, Gerd:. Die Auferweckung Jesu von den Toten Ursprung und Geschichte einer Selbsttäuschung. Zu Klampen Verlag. Zu Klampen Verlag.2002.Paperback. Good.256pp. € 8,00 Ovidius
De Nematoden en de hedendaa... Ihle, J.E.W.. De Nematoden en de hedendaagsche Zoölogie. (meer info) Z.u. Z.u.Z.j..Oorspr.omsl. Gerepareerd met cello tape.24pp.. € 8,00 Ovidius
27 simpele tekeningen met e... Kruseman, J.P.. 27 simpele tekeningen met eenvoudige toelichting over atomen en reactoren. Z.u.. Z.pl.Z.u..Z.j..Oorspr.omsl. Geniet.63pp..Illustr.. € 5,00 Ovidius
Departementale Cultuur.Ijze... Veenswijk, Marcel.. Departementale Cultuur.Ijzeren kooi, Bron van versplintering of Politiek werktuig? (meer info) Z.u. Z.pl.Z.u.1996.Pap.272pp..Diss./Thesis..References.. € 10,00 Ovidius
Wasserkraftmaschinen und Pu... Dubs, R. Wasserkraftmaschinen und Pumpen.Vorlesung von R. Rubs. Zürich, Verlag des akademischen Maschinen-Ingenieur-Vereins an der E.T.H. (ETHZ) Zürich, 1946, Zürich, Verlag des akademischen Maschinen-Ingenieur-Vereins an der E.T.H. (ETHZ) Zürich, 1946,Orig... € 24,00 Ovidius
Die Sixtinische Kapelle . D... Colalucci, Gianluigi, a.o.. Die Sixtinische Kapelle . Die Deckenfresken. (meer info) Zürich und Düsseldorf, Benzinger, 4. Aufl., 1997. Zürich und Düsseldorf, Benzinger, 4. Aufl., 1997.Hardcover with d.j. in paper slipcase.272pp. Fin... € 24,00 Ovidius
Du hast mich angesprochen. ... Geest, Hans van der. Du hast mich angesprochen. Die Wirkung von Gottesdienst und Predigt. Zürich, TVZ, 1978.1978. Zürich, TVZ, 1978.1978.Paperback. 204pp. Goed. € 9,00 Ovidius
Anton Bruckner, Eine Bildbi... Abendroth, Walter. Anton Bruckner, Eine Bildbiographie. Zürich, Schweizer Verlagshaus , No date. Zürich, Schweizer Verlagshaus , No date.Hardcover with dust jacket. Good. 143pp. € 11,00 Ovidius
Rechtsgeschichte. Ein kultu... Senn, Marcel.. Rechtsgeschichte. Ein kulturhistorischer Grundriß ; mit Bildern, Karten, Schemen, Register, Biographien und Chronologie. Zürich, Schulthess, Polygraph. Verl., 1999. Zürich, Schulthess, Polygraph. Verl., 1999.2. Auflage.Hardcover. Fine.xxi,365pp.. € 20,00 Ovidius
Seelenprobleme der Gegenwart. Jung, C.G.. Seelenprobleme der Gegenwart. (meer info) Zürich. Rascher Verlag. 1966. 4 und 5.Tausend. Zürich. Rascher Verlag. 1966. 4 und 5.Tausend.ix,435pp. Or.cloth. Spine discollered. € 10,00 Ovidius
Antike Inkubation und moder... MEIER, C. A.: Antike Inkubation und moderne Psychotherapie. (meer info) Zürich,, Rascher Verlag., 1949. Zürich,, Rascher Verlag., 1949.137pp.Or.hardcover with discoloured d.j.. € 9,00 Ovidius
Chagall. Meister der Graphik. PASSERON, ROGER. Chagall. Meister der Graphik. Zürich, Orell Füssli. 1985. Zürich, Orell Füssli. 1985.Cloth with dustjacket. Good. 215pp. Illustr.. € 30,00 Ovidius
Topographie Athens. Zweite ... LEAKE, W. MARTIN. Topographie Athens. Zweite Ausgabe. Ubersetzt von J.G. Baiterund H. Sauppe. Mit acht tafeln. (meer info) Zürich, Meyer und Zeller, 1844. Zürich, Meyer und Zeller, 1844.viii,469pp. 8 plates, (of wich 7 folded) € 130,00 Ovidius
Eugène Delacroix. METKEN, GÜNTER. Eugène Delacroix. (meer info) Zürich, Kunsthaus 1987. Zürich, Kunsthaus 1987.Paperback. Good. 345pp. Illustr.. € 16,00 Ovidius
 - Enzo Cucchi: Zeichnungen. Enzo Cucchi: Zeichnungen. Zürich: Kunsthaus, 1982. Zürich: Kunsthaus, 1982.{Paperback. Good. 74pp. Illustr.. € 14,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |