Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45390 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Visies op de adolescentie. Muuss, Rolf E.. Visies op de adolescentie. (meer info) Boom. Meppel.Boom.1972.Pap.206pp. € 6,00 Ovidius
Folteren en andere obsessies. Hartkamp, Martin. Folteren en andere obsessies. Bert bakker. Den Haag.Bert bakker.1970.Pap.143pp. € 6,00 Ovidius
Vijftien ontmoetingen. Aletrino, L.. Vijftien ontmoetingen. (meer info) Scheltema & Holkema. Amsterdam.Scheltema & Holkema.1966.Pap.115pp. € 6,00 Ovidius
Onderscheiden- Ongescheiden. Kok, W.. Onderscheiden- Ongescheiden. (meer info) T.Wever. Franeker.T.Wever.1952.Oorspr.omsl.55pp. € 6,00 Ovidius
De oude apotheek. Wittop Koning, D.A.. De oude apotheek. Mycofarm. delft.Mycofarm.1966.Pap.112pp.Illustr.. € 6,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Sybrandy, Klazien / Bakker, Rob. Zorg jij dat ik niet meer wakker wordt? (meer info) Westland N.V. Schoten.Westland N.V.1983.pap.191pp.Gesign., Bijlagen, trefwoordenreg. € 6,00 Ovidius
Archimedes in Bad. Mythen e... franssen, Maarten. Archimedes in Bad. Mythen en sagen uit de geschiedenis van de wetenschap. Prometheus. Amsterdam.Prometheus.1990.Pap..125pp..Illustr.. Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Herinneringen en Opvattingen. Drees, W.. Herinneringen en Opvattingen. Strengholt. Naarden.Strengholt.1983.Pap..142pp.. € 6,00 Ovidius
De dood in zijn ware gedaante. Jager, Okke. De dood in zijn ware gedaante. Ten Have. Baarn.Ten Have.1984.Pap..222pp..Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Argumenten voor een kritisc... Nauta, L.W.. Argumenten voor een kritische ethiek. Van Gennep. Amsterdam.Van Gennep.1971.Pap..122pp.. € 6,00 Ovidius
Nietzsche Versuchung und Ve... Wenzl, Aloys.. Nietzsche Versuchung und Verhängnis. Verlag Bitter & Co.. Recklinghausen.Verlag Bitter & Co..2.Auflage. 6.-10. Tausend.1948.Or.wrappers..36pp.. € 6,00 Ovidius
Over agressie bij dier en m... Lorenz, K.. Over agressie bij dier en mens. Ploegsma. Amsterdam.Ploegsma.Vierde gewijzigde druk.1971.Or.gebonden met st.omsl..286pp..Regsiter.. € 6,00 Ovidius
De christenheid als minderh... Küng, Hans. De christenheid als minderheid. Kerk en wereldgodsdienst. Paul Brand. Hilversum.Antwerpen.Paul Brand.1966..Pap..65pp.. € 6,00 Ovidius
Het raadsel der etruriërs. Ariëns Kappers - von Reden, Sibylle.. Het raadsel der etruriërs. In Den Toren. Baarn,In Den Toren.1969.Pap..240(-)pp..Illustr.. € 6,00 Ovidius
De mythe van de maagdelijkh... Ahlmark-Michanek, K. De mythe van de maagdelijkheid. NVSH, Den Haag,NVSH,1967.Pap.120 pp. € 6,00 Ovidius
Romano Guardini. Betekenis ... Schlette, Heinz Robert. Romano Guardini. Betekenis en invloed van zijn werk. Gooi en Sticht. Hilversum.Gooi en Sticht.1974.Pap..52pp..Bibliogr.. Biogr.. € 6,00 Ovidius
Een wereld door het Mikrosk... Duijn Jr., C.van.. Een wereld door het Mikroskoop onthuld. Gebr. Zomers & Keuning. Wageningen.Gebr. Zomers & Keuning.Z.j..Or.linn..213pp..Illustr.. Index.. € 6,00 Ovidius
Blei, Karel. - Geloven op gezag. Blei, Karel. Geloven op gezag. (meer info) Boekencentrum. Zoetermeer.Boekencentrum.1996.Pap..111pp..Register.. € 6,00 Ovidius
Appel, Walter A. - Bioritmiek. Appel, Walter A. Bioritmiek. (meer info) H. Meulenhoff. Baarn.H. Meulenhoff.Tweede druk.1975.Pap..,142pp..Bibliog.., Ilustr.., € 6,00 Ovidius
Sleutel tot de I tjing. Van Praag, H. Sleutel tot de I tjing. Ankh-Hermes bv. Deventer.Ankh-Hermes bv.Vierde druk.1987.Or-linn..met st.omsl..120pp..Bibliogr..,Ilustr.. € 6,00 Ovidius
Met rede der wanhoop. Anstadt, Milo. Met rede der wanhoop. (meer info) Het wereldvenster. Baarn.Het wereldvenster.1977.Or-linn..127pp..Noten.., Lichte gebruikssporen. € 6,00 Ovidius
Gestalten van de dood. Banck, Geert A, Lodewijk Brunt, Bart van Heerikhuizen, Henri Hilhorst en Joris ijzermans. Gestalten van de dood. (meer info) Amboboeken. Baarn.Amboboeken.1980.Pap..320pp..Bibliogr.., € 6,00 Ovidius
Dunning, A.J. - Uitersten. Dunning, A.J. Uitersten. (meer info) Meulenhoff / Wetenschappelijke uitgeverij Bunge. Amsterdam.Meulenhoff / Wetenschappelijke uitgeverij Bunge.Vijfde druk.1992.Pap..174pp.. € 6,00 Ovidius
Dunning, A.J. - Uitersten. Dunning, A.J. Uitersten. (meer info) Meulenhoff / Wetenschappelijke uitgeverij Bunge. Amsterdam.Meulenhoff / Wetenschappelijke uitgeverij Bunge.Vierde druk.1991.Pap..174pp.. € 6,00 Ovidius
Inleiding tot de geschiedenis. Harmsen, Ger. Inleiding tot de geschiedenis. Amboboeken. Baarn.Amboboeken.1968.Pap..135pp..Leesvouw kaft.. € 6,00 Ovidius
Lof der kuisheid. Panhuijsen, Jos. Lof der kuisheid. Elsevier. Amsterdam.Elsevier.1980.Pap..131pp.. € 6,00 Ovidius
De deur op een kier. Bewerking Martin Mooij. De deur op een kier. (meer info) BZZTôH. 's-Gravenhage.BZZTôH.1981.Pap..216pp..Leesvouw kaft.. Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Ernst, H.C.A. - De naam. Ernst, H.C.A. De naam. Dabar. Aalsmeer.Dabar.1991.Pap..174pp.. € 6,00 Ovidius
Meditaties over Lukas. Gutzwiller, Richard. Meditaties over Lukas. Paul Brand N.V. Bussum.Paul Brand N.V.Or-linn. Met besch. stofomslag..498pp..Stofomslag besch.. € 6,00 Ovidius
Het eerste kwartier op de m... Plukkel, Gerard J. Het eerste kwartier op de maan. (meer info) De lage landen N.V. Amsterdam.De lage landen N.V.1969.Pap..125pp..Ilustr.. Leesvouw kaft.. € 6,00 Ovidius
De mens.. Bij de wilde bees... Ardrey, Robert. De mens.. Bij de wilde beesten af. (meer info) A.W. Slijthoff. Leiden.A.W. Slijthoff.1970.Pap..368pp..Schutblad plakband resten.. Index.. € 6,00 Ovidius
De troetel-trend. Szasz, Kathleen. De troetel-trend. (meer info) De Arbeiderspers. Amsterdam.De Arbeiderspers.1971.Pap..279pp..Licht besch.. Kleine reparatie.. Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Biologische en chemische oo... Clarke, Robin. Biologische en chemische oorlogvoering. Het Spectrum. Utrecht / Antwerpen.Het Spectrum.1970.Pap..188pp..Register.. € 6,00 Ovidius
Ludwig, Emil. - Misdaad en boete. Ludwig, Emil. Misdaad en boete. (meer info) W.L. Salm & Co. Amsterdam.W.L. Salm & Co.1946.Or-karton. met stofomslag..42pp.. € 6,00 Ovidius
De gemeenschap. Th. A.P. Bijvoet, S.A:J. van Faassen, Daniel de Lange, Kees Nieuwenhuijzen, Harry Scholten. De gemeenschap. (meer info) Nederlands letterkundig museum en documentatiecentrum. ´s-Gravenhage.Nederlands letterkundig museum en documentatiecentrum.1986.Pap..96pp..Illustr.. € 6,00 Ovidius
Wegwijs in de wijsbegeerte. Van Peursen, C.A. Wegwijs in de wijsbegeerte. (meer info) H.J. Paris. Amsterdam.H.J. Paris.Derde herziende druk.1965.Or-linn..154pp..Schutblad beschreven met pen.. € 6,00 Ovidius
Henric van Veldeken's Sint ... Koenen, Marie. Henric van Veldeken's Sint Servaas Legende. Joh. Roosenboom. Heerlen.Joh. Roosenboom.1955.Pap..92pp..Rug boek licht verkleurd.. Schutblad beschreven.. € 6,00 Ovidius
 - Kijk, Louis Paul Boon. Kijk, Louis Paul Boon. (meer info) De Arbeiderspers. Amsterdam.De Arbeiderspers.1974.Pap..96pp..Illustr.. Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Theologisch testament. Schillenbeeckx, Edward. Theologisch testament. (meer info) H. Nelissen. Baarn.H. Nelissen.1994.Pap..200pp..Leesvouw in rug boek.. Kaft verkleurd.. € 6,00 Ovidius
Langs de rand van de kerk. Pomp, Roel. Langs de rand van de kerk. (meer info) Boekencentrum B.V. 's-Gravenhage.Boekencentrum B.V.1980.Pap..222pp..Scheur in schutblad.. € 6,00 Ovidius
Is het zoo geschied? Kousbroek, Rudy. Is het zoo geschied? Wolters - Noordhoff. Groningen.Wolters - Noordhoff.1995.Pap..27pp..Illustr.. € 6,00 Ovidius
De kerk op de kruispunten v... Fiolet, H.A.M. De kerk op de kruispunten van de geschiedenis. (meer info) Ten Have. Baarn.Ten Have.1982.Pap..142pp.. € 6,00 Ovidius
Keijzer, H.J.J. - Marcus. Keijzer, H.J.J. Marcus. (meer info) Boekencentrum B.V. 's-Gravenhage.Boekencentrum B.V.1980.Pap..216pp.. € 6,00 Ovidius
Toespraken van Johannes Pau... Toespraken van Johannes Paulus 2 bij zijn bezoek aan Nederland. Stichting 'Ark'. Leusden.Stichting 'Ark'.1985.Pap..144pp..Enkele aantekeningen met potlood.. € 6,00 Ovidius
Amor Caritas en het altruisme. Haan ,J.D Bierens de Amor Caritas en het altruisme. Van Gorcum & Comp.. Assen.Van Gorcum & Comp..Oorspr.omsl. Vlekjes.68pp. € 6,00 Ovidius
Practische handschriftkunde. Van der Wal, Theo J. Practische handschriftkunde. L.J. Veen's uitgeversmij N.V. Amsterdam.L.J. Veen's uitgeversmij N.V.1949.Pap. licht besch..146pp..13 Afbeeldingen.. € 6,00 Ovidius
Terriers. Van der Hoeven - de Meyïer, B. Terriers. Thieme. Zutphen.Thieme.Pap. geplastificeerd..243pp..Illustr.. Alfabetische lijst.. € 6,00 Ovidius
Guido gezelle. De Busschere, Karel. Guido gezelle. B. Gottmer. Nijmegen.B. Gottmer.Vierde druk.1980.Pap.. Licht beschadigd..115pp..Bibliogr.. Aantal Illustr.. € 6,00 Ovidius
Zoomlens op Lampo. Lampo, Hubert. Zoomlens op Lampo. De Arbeiderspers. Amsterdam.De Arbeiderspers.1975.Pap..191pp..Leesvouw kaft.. € 6,00 Ovidius
Pijn en moeite. Breslow Rubin, Lillian. Pijn en moeite. (meer info) Amboboeken. Baarn.Amboboeken.Negende druk.1976.Pap..238pp..Bibliogr.. € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 |