Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45177 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Sixteen self sketches. Shaw,Bernard. Sixteen self sketches. Constable and Company. London.Constable and Company.!949.Cloth.133p.Illustr.. € 6,00 Ovidius
Cluster-Analyse overzicht e... Bijnen, Emanuel Joseph. Cluster-Analyse overzicht en evaluatie van technieken. Tilburg.1969.Oorspr.omsl.150p.Dis./Thesis. € 6,00 Ovidius
De Haard in ons volksleven. Ven, D.J.van der. De Haard in ons volksleven. N.pl.N.d.oorspr.omsl.64p.Veel Illustr. € 6,00 Ovidius
Het geheim van de uitgever. Bakker, van den Brink, Calis, onder redactie van Aad Nuis, enz. Het geheim van de uitgever. (meer info) Bert Bakker. Amsterdam.Bert Bakker.1978.Cloth.d.j.143p. € 6,00 Ovidius
Omgang met boeken. Simons, Wim.J. Omgang met boeken. (meer info) Broekman & de Meris. Amsterdam.Broekman & de Meris.1965.Hardcover met beschadigd stofomslag.123p.Uitgebracht ter gelegen... € 6,00 Ovidius
Weimar 1933. Demokratie tus... Santen, J.van. Weimar 1933. Demokratie tussen fascisme en kommunisme. SUN Socialistiese Uitgeverij. Nijmegen.SUN Socialistiese Uitgeverij.1983.Pap. Sleerts.232pRegister. € 6,00 Ovidius
Günter grass. Text+Kritik. Arnold, Heinz Ludwig. Hrsg.. Günter grass. Text+Kritik. (meer info) Texr+Kritik. Mnch..Texr+Kritik.Fünfte Aufl.Juni 1978.Pap.201p. € 6,00 Ovidius
Friede oder Atomkrieg. Schweitzer, Albert. Friede oder Atomkrieg. Verlag C.H.Beck. Mnch..Verlag C.H.Beck.1958.Wrappers.47p. € 6,00 Ovidius
Handleiding psychoanalytisc... Hiddema, F.. Handleiding psychoanalytische groepstherapie. (meer info) Wouter Wagner.1979.Pap.104pp. € 6,00 Ovidius
Niemand is Meester geboren. Geel, Rudolf. Niemand is Meester geboren. (meer info) Dick Coutinho. Muiderberg.Dick Coutinho.1989.Pap.291pp.Illustr.. € 6,00 Ovidius
Sociale factoren in het ond... Husén, Tornsten. Sociale factoren in het onderwijs. (meer info) Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1978.Pap.223pp.Serie Onderwijskunde. € 6,00 Ovidius
Zo maar een gemeente. Wiersma, J.T.. Zo maar een gemeente. (meer info) Boekencentrum.1979.Pap.144pp.Illustr.. € 6,00 Ovidius
Ik ben d'r ook nog. Schouten,J.. Ik ben d'r ook nog. (meer info) Boom Meppel. Amsterdam.Boom Meppel.1977.Pap. Plastif..213pp. € 6,00 Ovidius
Staat en seksestrijd naar e... Stasse, Hanneke, Trees Mom en Mieke Eijkmans. Staat en seksestrijd naar een feministische staatstheoroe. SUA. Amsterdam.SUA.1982.Pap.139p.Vlek aan zijde. € 6,00 Ovidius
Geleerde vrouwen. Ottospeer, Willem. Geleerde vrouwen. Uitgeverij Villa. Weesp.Uitgeverij Villa.1984.Pap.210pp. € 6,00 Ovidius
Anarchisme: inspiratie tot ... Constandse, Anton. Anarchisme: inspiratie tot vrijheid. (meer info) Meulenhoff. Amsterdam.Meulenhoff.1979.Pap. Rug besch..216p. € 6,00 Ovidius
Geschiedenis Der Joodse Gem... Wolf D.. Geschiedenis Der Joodse Gemeente te Ter Apel. Met de 4 bijlagen. Stabo All-Round. Stabo All-Round.paperback, geplatificiceerd.96pp. Onderstrepingen met pen. Matig. € 6,00 Ovidius
Warmond, Valkenburg en Oegs... Fockema Andrea, S.J. Warmond, Valkenburg en Oegstgeest (meer info) Dordtrecht. 1976. Dordtrecht. 1976.Paperback. Goed. 78pp. € 6,00 Ovidius
Met de dood voor ogen. Nouwen, Henri. Met de dood voor ogen. Lannoo. 1993. Lannoo. 1993.Paperback. Goed. 117pp. € 6,00 Ovidius
Tien klinkende woorden; Uit... Zee, W.R. van der Tien klinkende woorden; Uitleg van de tien geboden: Exodus 20 vers 1 tot 17 Boekencentrum. 5e druk, 1981. Boekencentrum. 5e druk, 1981.Paperback. Goed. 112pp. € 6,00 Ovidius
 - C.O.M. jaarverslag 1956. C.O.M. jaarverslag 1956. Centraal Orgaan ter bevordering van de bouw van Middenstandsbedrijfspanden. Centraal Orgaan ter bevordering van de bouw van Middenstandsbedrijfspanden.Z.j.oorspr.omsl.51pp.Illu... € 6,00 Ovidius
Philoktetes. Vertaald en in... SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J. de Haes. Desclée de Brouwer, 1959. Desclée de Brouwer, 1959.Paperback. Goed.81pp. € 6,00 Ovidius
Kerngedachten van J.H. Newman. Boekraad, A.J. Kerngedachten van J.H. Newman. Romen, 1966. Romen, 1966.Paperback.179pp.. € 6,00 Ovidius
De Veritate. Über die Wahrh... ANSELM VON CANTERBURY. De Veritate. Über die Wahrheit. (meer info) Stuttgart, Friedrich Frommann. 1970. Stuttgart, Friedrich Frommann. 1970.Paperback, omslag vuil/gebruind.97pp.Doorlopen aantrekeningen in... € 6,00 Ovidius
Geloven, wat stelt dat eige... THIELICKE, H. Geloven, wat stelt dat eigenlijk voor? Een oriëntatie over geloof en godsdienst. Wageningen, Zomer & Keuning. Wageningen, Zomer & Keuning.1977.Paperback142pp. € 6,00 Ovidius
PLAS, MICHEL VAN DER. - Maar... PLAS, MICHEL VAN DER. Maar... Amsterdam; Bonaventura; 1981; 1e druk; 160pp. Amsterdam; Bonaventura; 1981; 1e druk; 160pp.paperback. Goed. € 6,00 Ovidius
Boekwerk. studio Jan de Boe... Boer, Jan de.. Boekwerk. studio Jan de Boer. Twintig jaar boekomslagen. (meer info) De Lopende Band. Amsterdam, 2005. De Lopende Band. Amsterdam, 2005.Hardcover.139pp. € 6,00 Ovidius
Geschiedenis oost-achterhoe... Scholtz, Wim en Ben Verheij. Geschiedenis oost-achterhoekse ziekenhuizen Vereniging Het Museum , Winterswijk 1987. Vereniging Het Museum , Winterswijk 1987.Paperback. Goed. 147pp. Illustr.. € 6,00 Ovidius
Eens zul je nooit meer huil... Vreugdenhil, L.M.. Eens zul je nooit meer huilen. Over het verwerken van verdriet en rouw. Boekencentrum. 1993. Boekencentrum. 1993.Paperback. 103pp. Goed. € 6,00 Ovidius
Vragen van onze tijd. Runia, K.. Vragen van onze tijd. Kok Kampen. Zonder jaar. Kok Kampen. Zonder jaar.Paperback. 159pp. Goed. € 6,00 Ovidius
Gods oude plakboek. Visie o... LABUSCHAGNE, C.J. Gods oude plakboek. Visie op het Oude Testament. Boekencentrum. 1978. Boekencentrum. 1978.Paperback. 158pp. Goed. € 6,00 Ovidius
De stem van het volk. Klass... HOOFF, ANTON VAN. De stem van het volk. Klassieke demagogen. Ambo Anthos, 2010. Ambo Anthos, 2010.Hardcover met stofomslag. Goed.51pp.. € 6,00 Ovidius
Op het lichaam geschreven. WINTERSON, JEANETTE. Op het lichaam geschreven. Contact. 3e druk, 2009. Contact. 3e druk, 2009.Paperback. 228pp. Goed. € 6,00 Ovidius
Wat zegt de bijbel in Gods ... LABUSCHAGNE, C.J. Wat zegt de bijbel in Gods naam? Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof. Boekencentrum. 1977. Boekencentrum. 1977.Paperback. 120pp. Goed. € 6,00 Ovidius
Het axioma van Geulincx. Da... Verhoeven, Corn.. Het axioma van Geulincx. Dar waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.. Ambo. BilthovenAmbo.1973.Pap.91pp.Doorlopend onderstrepingen met potolood. € 6,00 Ovidius
De dagboeken van Bob de Roo... Paul de Leeuw De dagboeken van Bob de Rooy en Annie staat er achter Vierde druk, 1991.PaperbackGoedd108 € 6,00 Ovidius
Howard Murphet - Sai Baba, avatar Howard Murphet Sai Baba, avatar (meer info) leesvouw rug..PaperbackRedelijkd11 € 6,00 Ovidius
Meer dan het gewone F. Boerwinkel Meer dan het gewone (meer info) Vierde druk, 1977.PaperbackGoedd112 € 6,00 Ovidius
 - Leve de dikke Van Dale Leve de dikke Van Dale (meer info) PaperbackGoedd12 € 6,00 Ovidius
 - Intieme vreemden Intieme vreemden (meer info) PaperbackGoedd12 € 6,00 Ovidius
De verwarring van Goed en K... Maartje van Tijn De verwarring van Goed en Kwaad (meer info) PaperbackGoedd12 € 6,00 Ovidius
Als leven pijn doet Rene F.W. Diekstra Als leven pijn doet PaperbackGoedd12 € 6,00 Ovidius
Plato, schrijver Plato;Gerard Koolschijn Plato, schrijver PaperbackGoedd127 € 6,00 Ovidius
Voorbij de horizon Jan C. van der Heide Voorbij de horizon (meer info) 1997 1997PaperbackGoedd14 € 6,00 Ovidius
Marga Minco, De val en De g... Bert Peene;Bert Peene Marga Minco, De val en De glazen brug Eerste druk, 1987. Walva-Boek. Memorreeks.33pp.PaperbackGoedd15 € 6,00 Ovidius
Muz Murray - Inzicht als uitweg Muz Murray Inzicht als uitweg PaperbackGoedD2 € 6,00 Ovidius
Het helpende contact K. Witteveen;J. de Vries Het helpende contact PaperbackRedelijkD2 € 6,00 Ovidius
Emanciperen moet je leren Y. van de Mosselaar Emanciperen moet je leren Tweede druk. 1979. Geplastificeerd.PaperbackRedelijkD2 € 6,00 Ovidius
Newyorks dagboek Dorothee Solle;Dorothee Solle Newyorks dagboek PaperbackGoedD2 € 6,00 Ovidius
Deugd doet deugd P.A. van Gennip Deugd doet deugd PaperbackGoedD2 € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |