Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45395 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Betoverende geuren. FISCHER-RIZZI, SUZANNE. Betoverende geuren. (meer info) De Drihoek. Zonder jaar. De Drihoek. Zonder jaar.Paperback. Goed. 77pp. € 6,00 Ovidius
Jazz en omstreken: handboek... Kuyper, Ruud. Jazz en omstreken: handboek voor spelers en luisteraars. Elmar. 1984. Elmar. 1984.Paperback. Goed. 257pp. Illustr.. € 6,00 Ovidius
Kneppelhout en de Veluwse s... Maas, Else. Kneppelhout en de Veluwse schildersbent Van Oosterbeek naar Haagse School. St. Haagsche School. 1983. St. Haagsche School. 1983.Paperback. Goed. 96pp..Naam met pen op titelpagina. € 6,00 Ovidius
Wetenschap en ideologiekrit... Kunneman, Harry.. Wetenschap en ideologiekritiek. Boom. 1978. Boom. 1978.Paperback. 202pp.Kleine tekst en naam op schutblad met pen. € 6,00 Ovidius
De tijd dringt - Von Weizsäcker, C. De tijd dringt - (meer info) Ten Have, Baarn,Ten Have,1987.pap.110 p.literatuurlijst. € 6,00 Ovidius
Ik lijd verschrikkelijk. Koetsier, H. Ik lijd verschrikkelijk. Bert Bakker, Amsterdam,Bert Bakker,1976.hardcover.30 p.Gedichten. € 6,00 Ovidius
Paul Tillich. Wijsgeer Theo... Hensen, R.. Paul Tillich. Wijsgeer Theoloog. Het Wereldvenster.1967 Het Wereldvenster.1967Hardcover met stofomslag. Goed. 232pp. € 6,00 Ovidius
Foniek van het Nederlands. Berg, B. van den. Foniek van het Nederlands. Den Haag, Van Goor.1958. Den Haag, Van Goor.1958.Linnen. 128pp. € 6,00 Ovidius
Groot Geïllustreerd Keukenm... MERWE, JAAP VAN DER. Groot Geïllustreerd Keukenmeiden Zangboek. Oude liedjes, verzameld, geordend en ingeleid door Jaap van de Merwe. Bruna. 1976. Leesvouw rug. Paperback.256pp. Illustr. Bruna. 1976. Leesvouw rug. Paperback.256pp. Illustr. € 6,00 Ovidius
Geschiedenis Der Joodse Gem... Wolf D.. Geschiedenis Der Joodse Gemeente te Ter Apel. Met de 4 bijlagen. Stabo All-Round. Stabo All-Round.paperback, geplatificiceerd.96pp. Onderstrepingen met pen. Matig. € 6,00 Ovidius
Sixteen self sketches. Shaw,Bernard. Sixteen self sketches. Constable and Company. London.Constable and Company.!949.Cloth.133p.Illustr.. € 6,00 Ovidius
Cluster-Analyse overzicht e... Bijnen, Emanuel Joseph. Cluster-Analyse overzicht en evaluatie van technieken. Tilburg.1969.Oorspr.omsl.150p.Dis./Thesis. € 6,00 Ovidius
De Dichter en de Dingen. Rede. KIBEDI VARGA, A. De Dichter en de Dingen. Rede. Den Haag, Van Goor, 1967. Den Haag, Van Goor, 1967.Or.omslag, ingenaaid. 23pp. Goed. € 6,00 Ovidius
De parvenucultuur. Zijderveld, A.C. De parvenucultuur. (meer info) Kok Agora. Kampen.Kok Agora.1993.Pap..200pp..met namenregister. € 6,00 Ovidius
Aardewerken mutsen op een r... Aardewerken mutsen op een rij : 3744 kilometer door Marokko (meer info) OnbekendGoed € 6,00 Ovidius
De Veritate. Über die Wahrh... ANSELM VON CANTERBURY. De Veritate. Über die Wahrheit. (meer info) Stuttgart, Friedrich Frommann. 1970. Stuttgart, Friedrich Frommann. 1970.Paperback, omslag vuil/gebruind.97pp.Doorlopen aantrekeningen in... € 6,00 Ovidius
Kerngedachten van J.H. Newman. Boekraad, A.J. Kerngedachten van J.H. Newman. Romen, 1966. Romen, 1966.Paperback.179pp.. € 6,00 Ovidius
Philoktetes. Vertaald en in... SOPHOCLES. Philoktetes. Vertaald en ingeleid door J. de Haes. Desclée de Brouwer, 1959. Desclée de Brouwer, 1959.Paperback. Goed.81pp. € 6,00 Ovidius
Menen voor dag en dauw.. oosterhuis, Huub.. Menen voor dag en dauw.. Amboboeken. Baarn.Amboboeken.Zonder jaar.Pap.206pp. € 6,00 Ovidius
De geur van guave. Autobiog... MÁRQUEZ, GABRIEL GARCÍA.. De geur van guave. Autobiografie. Gesprekken met Plinio Mendoza. Amsterdam, Meulenhoff, 1983. Amsterdam, Meulenhoff, 1983.Paperback. Goed.146pp.. € 6,00 Ovidius
 - Een Italiaan in Zutphen. Een Italiaan in Zutphen. Lombardus Pers. 5e druk, 2006. Lombardus Pers. 5e druk, 2006.Paperback.117pp.. € 6,00 Ovidius
Een waarachtige driehoek. E... MEMBRECHT, STEVEN. Een waarachtige driehoek. Eenzaamheid, schuld en angst in de moderne literatuur. Amsterdam CPNB. 1966.. Amsterdam CPNB. 1966..Paperback. 192pp. Goed. € 6,00 Ovidius
De portiek van de buren. Ve... Rijser, David. De portiek van de buren. Verbeeldingen van denken in de Oudhei Amsterdam University Press, 2018. Amsterdam University Press, 2018.Paperback. Goed. 94pp. € 6,00 Ovidius
Psalmen in de liturgie over... Ouwens, Koenraad. Psalmen in de liturgie over kerk en synagoge, vormen en genres Stichting Centrum voor de Kerkzang. 1997. Stichting Centrum voor de Kerkzang. 1997.Paperback. Goed. 55pp.. € 6,00 Ovidius
Brieven aan de scholen J. Krishnamurti Brieven aan de scholen 1e druk, 1984. Ank-Hermes. 1e druk, 1984. Ank-Hermes.Paperback. Goed. 136pp. € 6,00 Ovidius
De Vrede van Munster: de af... Groenveld, S. De Vrede van Munster: de afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog Sdu. 1997. Sdu. 1997.Paperback. Goed. 86pp. € 6,00 Ovidius
Uit de wereld der joodse my... Mewman. Louis. Uit de wereld der joodse mystiek Servire. 3e druk, 1976. Servire. 3e druk, 1976.Paperback. Goed. 144pp., € 6,00 Ovidius
Een pionier aan Bosporus - ... Bartelink, Gerard Een pionier aan Bosporus - Het leven van de monniksvader Hypatius (ca. 450 na Chr.) Uit het Grieks vertaald en toegelicht (Christelijke Bronnen 10) Kok. 1997. Kok. 1997.Paperback. Goed. 121pp. € 6,00 Ovidius
In de buik van God Linden, Nico ter In de buik van God Kok, 4e druk, 1997. Kok, 4e druk, 1997.Paperback. Goed. 119pp. € 6,00 Ovidius
Randfiguren. Over Tobit, Ju... Linden, Nico ter Randfiguren. Over Tobit, Judit en de Makkabeeën Zoetermeer Boekencentrum 2014. Zoetermeer Boekencentrum 2014.Paperback. Goed. 78pp. € 6,00 Ovidius
Herleefd verleden. Vijftig ... Pol, Breunis van de Herleefd verleden. Vijftig jaar hervormde gemeente - Sola Fide - Veenendaal 1937-1987 Kerkvoogdij Hervormde gemeente 'Sola Fide'. 1987. Kerkvoogdij Hervormde gemeente 'Sola Fide'. 1987.Paperback. Goed. 72pp. € 6,00 Ovidius
Getijden van de eeuwige wij... Geert Grote;A.G. Weiler Getijden van de eeuwige wijsheid VanGennep. 2008. VanGennep. 2008.Paperback. Goed. 54pp.. € 6,00 Ovidius
Het axioma van Geulincx. Da... Verhoeven, Corn.. Het axioma van Geulincx. Dar waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.. Ambo. BilthovenAmbo.1973.Pap.91pp.Doorlopend onderstrepingen met potolood. € 6,00 Ovidius
De dagboeken van Bob de Roo... Paul de Leeuw De dagboeken van Bob de Rooy en Annie staat er achter Vierde druk, 1991.PaperbackGoedd108 € 6,00 Ovidius
Howard Murphet - Sai Baba, avatar Howard Murphet Sai Baba, avatar (meer info) leesvouw rug..PaperbackRedelijkd11 € 6,00 Ovidius
Meer dan het gewone F. Boerwinkel Meer dan het gewone (meer info) Vierde druk, 1977.PaperbackGoedd112 € 6,00 Ovidius
 - Leve de dikke Van Dale Leve de dikke Van Dale (meer info) PaperbackGoedd12 € 6,00 Ovidius
 - Intieme vreemden Intieme vreemden (meer info) PaperbackGoedd12 € 6,00 Ovidius
De verwarring van Goed en K... Maartje van Tijn De verwarring van Goed en Kwaad (meer info) PaperbackGoedd12 € 6,00 Ovidius
Als leven pijn doet Rene F.W. Diekstra Als leven pijn doet PaperbackGoedd12 € 6,00 Ovidius
Plato, schrijver Plato;Gerard Koolschijn Plato, schrijver PaperbackGoedd127 € 6,00 Ovidius
Voorbij de horizon Jan C. van der Heide Voorbij de horizon (meer info) 1997 1997PaperbackGoedd14 € 6,00 Ovidius
Marga Minco, De val en De g... Bert Peene;Bert Peene Marga Minco, De val en De glazen brug Eerste druk, 1987. Walva-Boek. Memorreeks.33pp.PaperbackGoedd15 € 6,00 Ovidius
Muz Murray - Inzicht als uitweg Muz Murray Inzicht als uitweg PaperbackGoedD2 € 6,00 Ovidius
Het helpende contact K. Witteveen;J. de Vries Het helpende contact PaperbackRedelijkD2 € 6,00 Ovidius
Emanciperen moet je leren Y. van de Mosselaar Emanciperen moet je leren Tweede druk. 1979. Geplastificeerd.PaperbackRedelijkD2 € 6,00 Ovidius
Newyorks dagboek Dorothee Solle;Dorothee Solle Newyorks dagboek PaperbackGoedD2 € 6,00 Ovidius
Deugd doet deugd P.A. van Gennip Deugd doet deugd PaperbackGoedD2 € 6,00 Ovidius
 - Joden en christenen Joden en christenen (meer info) PaperbackGoedD2 € 6,00 Ovidius
In de geest van Thijm J.A. Bornewasser In de geest van Thijm (meer info) PaperbackGoedD2 € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |